Is uw begroting 2017 BBV – Proof?

Article

Is uw begroting 2017 BBV – Proof?

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De begroting 2017 heeft de afgelopen periode niet alleen inhoudelijk, maar ook verslaggeving technisch veel aandacht gevraagd van uw gemeente. De veelheid van en soms complexiteit in de wijzigingen kunnen ertoe leiden dat uw begroting niet volledig voldoet aan de nieuwe BBV-regels.

De vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) heeft in de praktijk veel voeten in de aarde. Veel technische aanpassingen die de aandacht vragen in het begrotingsproces 2017, verspreid over verschillende onderwerpen. Enerzijds zijn er striktere regels die moeten worden toegepast en anderzijds is er ruimte voor interpretatie en keuzes. Het nieuwe BBV vraagt om een nieuwe benadering van het begrotingsproces. Hierbij slechts een greep uit de wijzigingen die de vernieuwing van het BBV meebrengt voor de begroting 2017;

  • De nieuwe taakvelden leiden tot een nieuwe inrichting van de administratie;
  • De integrale kostprijs blijkt niet meer uit de begroting, wat op sommige onderdelen vraagt om innovatieve oplossingen;
  • Het inzicht in de kostprijs van maximaal kostendekkende tarieven en de toelichting hiervan in de paragraaf lokale heffingen zal ook de nodige aandacht vragen.

De veelheid van en soms complexiteit in de wijzigingen kunnen ertoe leiden dat uw begroting niet volledig voldoet aan de nieuwe BBV-regels. Bijvoorbeeld op het gebied van rente, overhead en lokale heffingen. Dit hoeft geen probleem te zijn, aangezien u nog een heel jaar heeft om begrotingswijzigingen door te voeren.
De jaarrekening 2017 zal uiteraard ook aan alle nieuwe vereisten moeten voldoen en dit zal ook worden getoetst door de accountant. Wanneer tijdens het jaarrekeningproces blijkt dat de indeling van de stukken niet aan de BBV vereisten voldoet of bijvoorbeeld het onderscheid van de overheadkosten niet helemaal goed is, dan zal dit een aanzienlijke vertraging van het jaarrekeningproces betekenen. Ook kunnen hierdoor onrechtmatigheden zijn ontstaan die bij het jaarrekeningproces niet meer kunnen worden hersteld. Met de BBV-scan voorkomt u dergelijke ongewenste verrassingen.

Vond u dit nuttig?