De crisis als katalysator: kansenbiedende risico's

Article

De crisis als katalysator: mensgerichte werknemersplanning

Private ondernemingen na COVID-19: deel 3

Veerkracht is een grote kracht van private ondernemingen, zoals ook bleek tijdens de coronacrisis. Maar hoe zet je die flexibiliteit ook op het gebied van werknemersplanning slim in? Deel 3 van een serie over private ondernemingen na COVID-19.

Door Martijn van Rensch

Go directly to

De arbeidsmarkt reageert wonderlijk op de coronacrisis. In september liet het Centraal Bureau voor de Statistiek weten dat er momenteel 9,1 miljoen mensen aan het werk zijn: en dat is meer dan ooit. Al maanden op rij daalt het aantal WW-uitkeringen.

Vooralsnog blijft een economische crisis uit, mede dankzij overheidssteun en onze kennelijk veerkrachtige economie. Toch heeft de coronacrisis bedrijven wel aan het denken gezet over hun werknemersplanning, zoals ook blijkt uit ons rapport Crisis as catalyst: accelerating transformation. Daarvoor vroegen we 2.750 leidinggevenden van grotendeels private ondernemingen om te reflecteren op de crisis, hun veerkracht en hun werknemers.

Bijna drie kwart van de respondenten zegt het erg belangrijk te vinden zowel het werk zelf als het werknemersbestand te transformeren om zo ook in de toekomst wendbaar te blijven. Ik begrijp dat wel, want hoewel private ondernemingen doorgaans wendbare organisaties zijn kan hun werknemersplanning nog wel een wendbaarheidsupdate gebruiken. Zo zag ik aan het begin van de crisis dat een aantal leiders van private ondernemingen het moeilijk vond om hun werknemers thuis te laten werken.

Maar er zijn meer reden voor beperkte wendbaarheid op dit vlak. Bij private ondernemingen, en dan met name familiebedrijven, zijn 25-jaar-(of-meer-)in-dienst-vieringen een stuk minder zeldzaam dan bij andere bedrijven. Loyaliteit en vertrouwen zijn immers belangrijke waarden bij deze organisaties. Maar die kan de wendbaarheid wel in de weg staan. Niet zelden blijven mensen langer op een bepaalde positie zitten dan goed is voor de organisatie en de persoon zelf. Tegelijkertijd komen er door die beperkte doorstroming weinig plaatsen beschikbaar voor nieuw talent, met kwaliteiten die nodig zijn voor de organisatie van de toekomst.

Menselijkheid

Om hier verandering in te brengen is in de eerste plaats lef nodig. Leiders van familiebedrijven zullen hun traditionele kijk op werk en werkrelaties voor een belangrijk deel moeten aanpassen om ook in het post-coronatijdperk te kunnen blijven excelleren. Hoe? Daarvoor geven we in ons 2021 Deloitte global human capital trends report een voorzet.

In dat rapport pleiten we ervoor de mens centraal te stellen in alle strategieën, om zo wendbaar te blijven en niet alleen te kunnen overleven in onverwachte omstandigheden maar in zo’n periode ook te kunnen excelleren. Die menselijkheid gaat over een focus op het welzijn van medewerkers, maar ook over meebewegen met hun wensen om zichzelf te ontwikkelen. Die gaat over het inzetten van technologie om samenwerking tussen teams en mensen te bevorderen, over het verkrijgen van real-time inzichten om werknemers beter te begrijpen. Maar ook over het lef hebben om het wat, waarom, wie en hoe van werk in de gehele organisatie opnieuw vorm te geven. 

Purpose

Ik kan me erg goed vinden in deze benadering, omdat het succes van bedrijven de komende tijd niet gaat over wie het beste product heeft en de beste marketing, maar over wie de beste mensen aan zich kan binden.

Op in elk geval een thema heeft het familiebedrijf hierbij al een grote voorsprong: purpose. De toekomstgerichtheid van familiebedrijven, hun aandacht voor de lange termijn en hun wens om hun prachtige bedrijf ook voor toekomstige generaties gezond te houden geeft ze een unieke positie op de competitieve arbeidsmarkt. De nieuwe generatie talent houdt van bedrijven met een goed verhaal, met een duidelijke purpose. En dus is het zaak om alvast te beginnen met dat verhaal ook goed naar buiten te brengen. 

Wilt u meer lezen over de mensgerichte werknemersplanning van private ondernemingen? Lees dan ons rapport Crisis as Catalyst: Accelerating Transformation.

Meer informatie? Neem contact op of lees het rapport!

Wilt u uw veerkracht en flexibiliteit versterken? Betekenis geven aan uw organisatie in deze maatschappij? Wij gaan hier graag met u over in gesprek. Neem contact met ons op of download het volledige rapport.

Did you find this useful?