De Juiste software voor uw organisatie of de optimalisatie hiervan

Article

De Juiste software voor uw organisatie of de optimalisatie hiervan

Hoe selecteert u de beste software-oplossing voor uw organisatie?

Hoe selecteert u de beste software-oplossing voor uw organisatie? Door het enorme aanbod van oplossingen en de verschillen daartussen is het lastig om de juiste software of ICT-oplossingen te kiezen.

De Juiste software voor uw organisatie of de optimalisatie hiervan:

Investeringen in software hebben vaak een grote (strategische) impact op bedrijven en de invloed van de investeringen werken jarenlang door in de bedrijfsvoering. Naast de ondersteuning bij het selecteren van nieuwe software kunnen wij ook ondersteunen bij de optimalisatie hiervan.

Staat u voor een belangrijke beslissing om nieuwe software aan te schaffen? Of om uw huidige software te vervangen? Deloitte MKB Digital werkt onafhankelijk en biedt specialistische kennis om te kunnen bepalen waarin oplossingen van elkaar verschillen en aan welke eisen de nieuwe oplossing moet voldoen. We adviseren en ondersteunen ook bij de selectie van aanverwante software en over het combineren van verschillende systemen. Van een goede softwareselectie heeft uw organisatie jarenlang optimaal resultaat.

Wij helpen u graag met het selecteren en optimaliseren van onderstaande softwareoplossingen:

 1. ERP inclusief voorraad
 2. Financieel
 3. E-facturatie
 4. Purchase to Pay (P2P)
 5. Contractmanagement
 6. CRM
 7. Workflowmanagement
 8. Projectmanagement en urenregistratie
 9. Logistiek en productie
 10. Business Intelligence software (dashboard tools).

Het proces om het mogelijk te maken om een goede afweging te maken voor u als ondernemer bestaat uit de volgende fases:

 • Bepalen en vastleggen van de gewenste verandering c.q. de te bereiken doestelling(en) zoals bijvoorbeeld: knelpunten oplossen, groei realiseren, kosten verlagen, betrouwbaarheid verhogen etc.
 • Bepalen van de scope, het afbakenen van de (deel)processen van het bedrijf die worden betrokken bij de software-implementatie.
 • Vastleggen van huidige proces(sen) in procesbeschrijvingen.
 • Opstellen van bedrijfseisen en gebruikerswensen.
 • Selectie van software en leveranciers. Op basis van de voorgaande stappen benaderen we een aantal leveranciers van softwarepakketten. Na de selectie blijven er minimaal 2 en maximaal 4 softwarepakketten en/of leveranciers over.
 • Presentatie, beoordeling en selectie van leveranciers en de software.
 • Afspraken maken met de gekozen leverancier qua prijs, implementatie en projectplanning.
 • Als laatste stap maakt u als ondernemer en keuze en sluit u overeenkomsten met de leverancier(s).
 • MKB Digital kan u ook ondersteunen bij de projectleiding van de gekozen oplossing(en).
Did you find this useful?