Hervorming Europese btw-tarieven en regels voor mkb

Article

Hervorming EU btw-tarieven én regels mkb-ondernemingen

Europese Commissie doet voorstellen inzake btw-hervorming

De Europese Commissie wil dat lidstaten meer vrijheid krijgen bij het vaststellen van de hoogte van btw-tarieven. Daarnaast moeten vereenvoudigde btw-regels die nu alleen voor de kleinste ondernemingen gelden op alle mkb-ondernemingen van toepassing worden.

2 februari 2018

Europese btw-regels en nationale tarieven

De voorgestelde regels maken deel uit van de hervorming van de Europese btw-regels. Deze hervorming heeft meerdere doelen:

 • Terugdringen van btw-fraude, die op dit moment ieder jaar 50 miljard Euro kost.
 • Ondernemingen ondersteunen.
 • Belastinginkomsten van de overheid veiligstellen.

Met de flexibilisering van de btw-regels wil de Europese Commissie de lidstaten meer autonomie geven. Naast het standaardtarief van minimaal 15% krijgen de lidstaten de mogelijkheid om:

 • twee verlaagde tarieven te hanteren tussen 5% en het standaardtarief;
 • één verlaagd tarief tussen de 0% en de andere verlaagde tarieven;
 • één btw-nultarief.

Om te voorkomen dat de belastinginkomsten voor de overheid op een te laag peil komen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het gewogen gemiddelde btw-tarief op 12% of meer uitkomt.

Btw-kosten voor internationaal actief mkb

Onder de huidige regels maken kleinere bedrijven die internationaal actief zijn volgens de Europese Commissie 11% meer kosten door de bestaande regels dan bedrijven die alleen in eigen land werken. Dit wordt veroorzaakt door vrijstellingsregels die alleen voor kleine of middelgrote ondernemingen gelden die niet internationaal werken. Er is volgens de Europese Commissie dus sprake van een ongelijk speelveld voor kleine ondernemingen die handel (willen) drijven binnen de EU.

Enkele voorstellen voor vereenvoudiging:

 • Als kleine ondernemingen onder de inkomstendrempel van 2 miljoen EUR zitten kunnen zij aanspraak maken op een vereenvoudigde btw-regeling. Dit ongeacht of de onderneming vrijgesteld is van btw of niet;
 • Lidstaten kunnen kleine ondernemingen die voor btw-vrijstelling in aanmerking komen, ontheffen van btw-verplichtingen inzake identificatie, facturatie, boekhouding en/of aangiften;
 • Een omzetdrempel van 100.000 EUR hanteren waardoor kleine ondernemingen die in meerdere lidstaten actief zijn voor btw-vrijstelling in aanmerking kunnen komen;
 • Verder mogen lidstaten zelf de hoogte bepalen van de nationale vrijstellingsdrempel van hun kleine-ondernemersregeling (KOR) tot maximaal 85.000 EUR;
 • Tot slot dient een overgangsperiode te worden vastgesteld, waarbinnen kleine bedrijven die de nationale vrijstellingsdrempel tijdelijk overschrijden toch gebruik kunnen blijven maken van de vrijstelling.

De voorgestelde wijzigingen zullen pas in werking treden in samenhang met de omschakeling naar een nieuw btw-stelsel voor de Europese eengemaakte markt. Daarin gaat de bestemming van goederen een belangrijkere rol spelen in de heffing van btw.

Meer weten over btw en regels voor het mkb?

Wilt u meer weten over de btw en belastingregels voor mkb-ondernemingen? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Vond u dit nuttig?