Het stimuleren van groei - strategie omzetten in actie

Article

Het stimuleren van groei - strategie omzetten in actie

Advies en inzicht in elke fase van de Private Equity lifecycle

Het vervolg van onze serie over de Private Equity (“PE”) lifecycle, met de nadruk op het stimuleren van groei en het uitvoeren van de strategie. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal van de belangrijkste aandachtspunten tijdens deze groeifase.

De PE experts van Deloitte adviseren gedurende de gehele PE lifecycle en daarna. Deze serie artikelen belicht de belangrijkste aandachtspunten in elke fase van de PE lifecycle. Hierbij wordt bij iedere fase specifiek aandacht besteed aan waardecreatie voorafgaand aan een exit.

Er ligt een plan... wat nu?

Artikel 3 ging over het opstellen van een vijfjarenplan en de bijbehorende financiële en fiscale aandachtspunten- nu is het tijd het plan uit te voeren.

Dit is de fase van de PE lifecycle waarin de PE portfolio onderneming zich moet ontwikkelen om te voldoen aan de doelstellingen van de PE investeerder en het management. Mogelijk zijn hier fusies en overnames (‘M&A’), buitenlandse uitbreiding, of de ontwikkeling van nieuwe commerciële proposities mee gemoeid.

Hier volgt een aantal van de belangrijkste zaken waarmee de PE portfolio onderneming tijdens deze groeifase rekening dient te houden:

  • Betrek onze adviseurs bij bolt-on M&A-transacties. Strategische M&A-transacties zijn vaak complex en hiervoor is juridisch, financieel en fiscaal advies nodig. Het is niet alleen belangrijk rekening te houden met eventuele beperkende regelgeving of bancaire beperkingen, ook moeten deze worden afgestemd op de algehele strategie van de onderneming. Bolt-on transacties moeten op een fiscaal efficiënte manier worden gerealiseerd.
  • De strategie vraagt mogelijk om organische groei, door het betreden van nieuwe markten, buitenlandse groei, het uitrollen van nieuwe producten, of het identificeren van nieuwe routes naar de markt. Opereren in het buitenland zal gepaard gaan met enige complexiteit. Wanneer u een vestiging opzet in een nieuw land, stem dit dan af op uw langetermijnstrategie zonder af te doen aan de commerciële doelstellingen. Het opzetten van een nieuwe activiteit voor de lange termijn creëert een platform voor toekomstige groei.
  • Wij raden de onderneming aan tijdens deze fase een diepgaand onderzoek uit te voeren vanuit financiel en fiscaal perspectief. Dit kan een onderzoek zijn naar directe en indirecte belastingen, belastingen op arbeid- en loonbelasting en transfer pricing. Dit moet worden gedaan om de risico's en/of aandachtspunten voor een toekomstige due diligence te onderzoeken, maar ook om eventuele kansen in kaart te brengen.
  • Voordat de onderneming aan belangrijke werknemers opties en/of aandelen aanbiedt, moet worden nagegaan wat de gevolgen voor de loonbelasting zijn. Dit is ook het juiste moment om te verifiëren of de aannames bij de overname nog steeds relevant en juist zijn.
  • Repatriëring van cash: Onderzoek de structuur om te garanderen dat een fiscaal efficiënte strategie wordt gehanteerd voor de repatriëring van cash om rente te betalen, schulden af te lossen en overnames te financieren. Tijdens dit onderzoek zal waarschijnlijk ook aandacht moeten worden besteed aan uitkeerbare reserves, vennootschapsrechtelijke aspecten en fiscale overwegingen.
  • Tijdens deze fase moeten met PE portfolio ondernemingen inzicht hebben in de rapportagevereisten van hun investeerder en een model en aanpak hebben opgesteld voor efficiënte aanlevering van informatie.
  • Naarmate de onderneming groeit, kan men overwegen nieuwe accountants aan te stellen, mogelijk met specifieke expertise (over de sector, over een beursgang, of over andere zaken), gericht op het creëren van waarde bij een toekomstige exit of financiële kennis over jurisdicties waarin de onderneming van plan is te gaan opereren.

Ons gespecialiseerde team geeft advies aan PE portfolio ondernemingen en ondersteunt het management met betrekking tot de financiële en fiscale gevolgen tijdens de groeifase en met betrekking tot het aanpakken van bepaalde uitdagingen tijdens de... Tussentijdse herijking.

Wij begrijpen dat dit voor veel ondernemingen een nieuwe uitdaging kan vormen, vooral na de hectiek van een transactie. Wij bieden onze expertise en begeleiding aan om PE portfolio ondernemingen te ondersteunen aan het begin van de PE lifecycle.

Lees onze artikelen over de PE lifecycle of neem contact op met Dirk Baken or Sjoerd Hasselmann.

Did you find this useful?