Afscheid van de auto met 0% bijtelling

Article

Afscheid van de auto met 0% bijtelling

Auto van de zaak naar privé overbrengen of niet?

Tot eind 2013 was het mogelijk om een aantal auto’s zakelijk met 0% bijtelling te rijden. De overgangsregeling hield in dat dit bijtellingspercentage 60 maanden lang gehanteerd mocht worden. Daarna zou de bijtelling naar 22% gaan. Voor veel auto’s is de overgangsregeling per 1 januari 2019 beëindigd.

15 oktober 2018

Einde van 60 maanden 0% bijtelling

Tot eind 2013 was het mogelijk om een aantal verschillende merken leaseauto’s privé te rijden, waarbij 0% bijtelling berekend mocht worden. De regeling maakte een beperkt aantal (plug-in) hybride auto’s in korte tijd zeer populair.

Met ingang van het jaar 2014 is de regeling gewijzigd, waardoor dit lage bijtellingspercentage voor veel leaseauto’s niet meer van toepassing was. Om tegemoet te komen aan de gebruikers van auto’s die reeds voor 31 december 2013 waren geregistreerd (op kenteken gezet) werd in een overgangsregeling voorzien. Hierdoor mocht voor die auto’s gedurende een periode van 60 maanden het bijtellingspercentage van 0% worden toegepast.

Vanaf het moment waarop de periode van 60 maanden voor een auto van de zaak eindigt, moet het huidige bijtellingspercentage voor privégebruik worden toegepast. In 2018 bedraagt dit percentage 25% (het bijtellingstarief voor 2018 voor auto’s van de zaak met een datum eerste toelating vóór 1 januari 2017; de bijtelling voor nieuwere auto's is 22%).

Bijtellingspercentages 2019 (update)

Per 1 januari 2019 hebben door het aflopen van diverse overgangsregelingen in principe alle auto’s van de zaak met een CO2-uitstoot groter dan 0 een bijtellingspercentage van minimaal 22%. Voor auto’s met een eerste toelating vóór 1 januari 2017 geldt een hoger percentage.

In 2019 geldt een verlaagde bijtelling van 4% voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot.

  • Voor elektrische auto’s met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt deze verlaagde bijtelling voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 22%.
  • Voor auto’s die rijden op waterstof geldt de verlaagde bijtelling voor de hele grondslag.

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e tenaamstelling in 2013 of eerder is de termijn van 60 maanden voorbij. Hebt u een volledig elektrische auto met een datum 1e tenaamstelling uit 2014, dan verloopt de termijn van 60 maanden in de loop van 2019.
Voor deze auto’s geldt na afloop van de termijn van 60 maanden een verlaagde bijtelling van 7% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 25%.

Meer over deze en andere wijzigingen vindt u in de eerste nieuwsbrief Loonheffingen van 2019.

Auto overbrengen naar privé?

Voor ondernemers kan het interessant zijn om de auto van de bv over te brengen naar privé en eventueel een vergoeding voor gemaakte kilometers te declareren bij de onderneming. Het is per situatie verschillend of het voordeliger is om de auto over te dragen naar privé of niet. Mocht u willen weten of het voor u voordelig is om de auto over te dragen naar privé, dan kunnen wij daar uiteraard een berekening voor uitvoeren en u hierover adviseren.

Mocht u besluiten om een rittenadministratie bij te gaan houden, zodat u geen bijtelling hoeft te berekenen, dan is het van belang dat het gehele jaar niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden. Deze 500 kilometer is inclusief dat deel van het jaar dat er nog 0% bijtelling van toepassing was.

Meer weten over de auto van de zaak?

Wilt u meer weten over de regels rond de auto van de zaak? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?