Balans geeft meer inzicht in start-up mkb bedrijf dan resultaat

Opinie

Balanslezen voor start-ups

Naast resultaat geeft ook balans inzicht in bedrijf

Als ambassadeur van het Fast 50 programma kom ik heel veel bij start-ups en scale-ups. Omzet is essentieel voor deelname aan de Fast 50 en het bedrijf met de meeste omzetgroei mag zich de winnaar noemen. Maar geeft dit ook een goed beeld van hoe de organisatie ervoor staat?

Ivo Meij - 16 maart 2018

De balans bij start-ups

Als ik voor het eerst bij een start-up over de vloer kom probeer ik zo snel mogelijk een idee te krijgen van hoe de onderneming ervoor staat. Veel ondernemingen worden gestuurd op omzet, resultaat en liquiditeit. Ik hoor uit verschillende hoeken van de organisatie dan zeer uiteenlopende verhalen. Hoe dat kan nou?

Hieronder ga ik in op enkele situaties.

Omzet

De definitie van netto omzet is als volgt: de opbrengst van de het in het verslagjaar geleverde goederen en geleverde diensten onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belastingen.

Een paar aandachtspunten voor start-ups:

  • Er moet worden vastgesteld of de netto omzet voor eigen rekening en risico is. Deze vraag speelt vooral bij ondernemingen waarbij het platform alleen als tussenpersoon fungeert (denk aan Uber). Bij dit soort ondernemingen is het verschil tussen de commissie (netto omzet) en transacties (bruto omzet) enorm.
  • Verder hebben we ook nog te maken met het juist toerekenen van omzet naar het verslagjaar:. Het moment van factureren is niet leidend maar de prestatie moet ook echt geleverd zijn. Vooral SaaS-bedrijven factureren veelal vooruit. Om dit administratief goed te zetten wordt de ongerealiseerde omzet uit het resultaat gehaald, onder de kortlopende schulden opgenomen en maandelijks naar het resultaat geboekt. Met een klein (of negatief) vermogen is de solvabiliteit en resultaat dan enorm slecht maar als je tussen de regels doorleest kan het bedrijf er juist fantastisch voorstaan.

Resultaat

Een ander punt van aandacht waar ik veel vragen over krijg van start-ups is het activeren van (loon)kosten voor zelf ontwikkelde software. Het activeren van loonkosten heeft een zeer gunstige invloed op de balans en het resultaat. Op zich is het ook helemaal niet verkeerd om deze kosten te activeren, omdat dit een beter inzicht geeft in waar de onderneming haar geld aan uitgeeft. Anderzijds kijkt een bank bijvoorbeeld hier wel doorheen en streept deze geactiveerde kosten direct weg tegen het eigen vermogen.

Liquiditeit

De makkelijkste manier om liquiditeit te sturen is door het factureringsmoment niet op de laatste dag van de aangifteperiode te zetten maar op de eerste van de daaropvolgende maand. Dit heeft weliswaar een eenmalig positief effect op de BTW afdracht maar bij sterk groeiende organisaties kan dit heel lang doorwerken (zeker bij kwartaalaangifte).

Bij corporate klanten dient meestal een PO op de factuur te worden opgenomen. Dergelijke klanten zijn geweldig voor de groei en resultaat en groei maar erg slecht voor de liquiditeit. Een betalingstermijn van 90 dagen is niet heel ongewoon en bovendien is het krijgen van een PO nummer vaak lastig. Je eigen organisatie moet hier goed van doordrongen en op ingericht zijn zodat je liquiditeit niet wordt omgezet in werkkapitaal als je te snel doorgroeit.

Sommige corporates hebben zelfs de voorkeur voor één factuur op 1 januari zodat zij de administratieve beslommering kunnen beperken tot het hoogst noodzakelijke en het budget liever tijdig opmaken. Bespreek deze mogelijkheid dus altijd als je het offertetraject in gaat.

Het grote gevaar van vooruit factureren, is dat er minder op de cashpositie wordt gestuurd en bepaalde investeringen te snel worden gedaan en personeel wordt aangenomen (of behouden).

Balans als basis

Zoals gezegd worden veel bedrijven, ook start-ups, gestuurd op omzet, resultaat, en liquiditeit. De meeste ondernemers hebben goed zicht op resultaat en liquiditeit. Als je dan ook nog het inzicht hebt in je balans, kun je de juiste beslissingen nemen.

Deloitte voor start-ups

Vanuit het Deloitte Fast 50 en Rising Star programma begeleiden wij vele start-ups op financieel vlak. Het begint meestal met inzicht krijgen in de financiële administratie. Zodra dat er is gaan we over tot het adviseren op de inrichting van administratieve processen, rapportages, structuren, en het oplossen en voorkomen van fiscale vraagstukken. Met de administratie in control kijken we dus vooruit en helpen je om valkuilen te vermijden, zodat je je kunt richten op de (gezonde) groei van je start-up.

Meer weten over het inrichten van de balans van je start-up?

Wil je meer weten over hoe je de balans voor een start-up het beste kunt inrichten? Neem dan contact op met Ivo Meij via +31 (0)6 82012514 .

Vond u dit nuttig?