Bedrijfsoverdracht met onroerende zaken

Article

Bedrijfsoverdracht met onroerende zaken

Inbreng onroerende zaken onder voorwaarden in bestaande bv

Een bedrijfsoverdracht door een ondernemer aan een familielid kan met zich meebrengen dat er onroerende zaken worden overgedragen. Tot nu toe mocht het ontvangende familielid deze onroerende zaken niet pal daarna in een bv inbrengen: er kon dan geen vrijstelling van overdrachtsbelasting toegepast worden. Een beleidsbesluit brengt daar verandering in.

26 juni 2018

Bedrijfsoverdracht gevolgd door inbreng in bv

Bij een bedrijfsoverdracht komt het voor dat het familielid dat de onderneming inclusief onroerende zaken heeft overgenomen, deze onderneming in een bv wil inbrengen waarvan hij of zij zelf alle aandelen houdt. Als het familielid dit echter kort na de bedrijfsoverdracht doet, staat de inbreng aan toepassing van de vrijstelling overdrachtsbelasting in de weg. Formeel wordt dan namelijk de onderneming voortgezet niet door een familielid, maar door een bv. Dat deze bv voor 100% door het familielid gehouden wordt, brengt hier geen verandering in.

De staatssecretaris van Financiën vindt dit onderscheid in fiscale behandeling onwenselijk. Een goedkeuring van 25 mei 2018 (gepubliceerd 4 juni in Staatscourant 2018, 30213) maakt een einde aan deze situatie.

De vrijstelling van overdrachtsbelasting (WBR artikel 15 lid 1, onderdeel b) geldt ook voor een verkrijging van een onderneming door een familielid als de verkrijging wordt gevolgd door inbreng van die onderneming in een bv waarvan ditzelfde familielid alle aandelen houdt.

Voorwaarden:

  • De inbreng van de onderneming in de bv moet gebeuren onder toepassing van de vrijstelling WBR artikel 15 lid 1, onderdeel e, onder 2°. Daarbij moet aan alle vereisten worden voldaan die te vinden zijn onder artikel 5 UBBR.
  • Ook aan de overige wettelijke voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling moet worden voldaan.

Hierbij is het van belang dat de ondernemer zijn onderneming niet zelf rechtstreeks in de bv van het familielid inbrengt. In dat geval is er namelijk geen sprake van een bedrijfsoverdracht aan de beperkte kring van verkrijgers zoals bedoeld in het betreffende artikel van de WBR.

Onroerend goed buiten bv

Als de ondernemer de over te dragen onderneming in een bv uitoefent, maar de onroerende zaken niet in diezelfde bv heeft ingebracht, is de vrijstelling van overdrachtsbelasting niet van toepassing. Bij de bedrijfsoverdracht geldt het bedrijfspand in deze situatie niet als onderdeel van de overdracht van een onderneming aan een familielid.

Meer weten over het onderwerp bedrijfsoverdracht?

Wilt u meer weten over de haken en ogen van de bedrijfsoverdracht en de overdrachtsbelasting? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?