Article

Belastingplan 2019: wat kunnen ondernemers verwachten?

Afspraken uit Regeerakkoord krijgen vorm in Belastingplan

In het Regeerakkoord uit 2017 zijn de beleidsvoornemens van het kabinet opgenomen. Sindsdien zijn de afspraken over allerhande onderwerpen verder uitgewerkt in wetsvoorstellen. Op dinsdag 18 september blijkt de stand van zaken op uiteenlopende gebieden. Wat kunt u verwachten in het Belastingplan 2019?

17 september 2018

Regeerakkoord 2017-2021

Als we het Regeerakkoord van 10 oktober 2017 in een aantal punten samenvatten, zonder daarbij het volledige overzicht te willen geven, is onder andere het volgende te lezen over de vennootschapsbelasting:

 • De tarieven vennootschapsbelasting gaan omlaag.
 • De dividendbelasting wordt (vrijwel geheel) afgeschaft en er komt een bronheffing op rente en royalty’s.
 • De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen (afschrijving slechts mogelijk zolang de boekwaarde hoger is dan de WOZ-waarde).
 • Er komen een aantal wijzigingen in de renteaftrekbeperkingen.
 • Directe beleggingen in vastgoed door fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) worden niet langer toegestaan.
 • Verliezen kunnen in plaats van negen nog maar zes jaren voorwaarts verrekend worden.
 • Multinationals worden verplicht om per EU-lidstaat en per land op de ‘zwarte’ lijst over hun activiteiten te rapporteren.

Daarnaast zijn in het regeerakkoord een aantal afspraken uitgewerkt als het gaat om de loon- en inkomstenbelasting. Als ondernemer en als werkgever zult u met enkele wijzigingen te maken kunnen krijgen. Andere wijzigingen zijn vooral voor u van belang als eigenwoningbezitter:

 • De tarieven in de loon- en inkomstenbelasting gaan omlaag. Er komt een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93%. Alleen voor AOW-ers gelden drie schijven in verband met de premieheffing volksverzekeringen.
 • Het maximale tarief voor diverse aftrekposten, waaronder de hypotheekrenteaftrek, wordt vanaf 2020 geleidelijk afgebouwd tot het niveau van het basistarief van 36,93% is bereikt.
 • De maximumbedragen voor een aantal heffingskortingen gaan omhoog. Daartegenover worden ook enkele kortingen afgebouwd.
 • Het percentage van het eigenwoningforfait gaat omlaag. Tegelijkertijd gaan eigenwoningbezitters zonder eigenwoningschuld weer (geleidelijk) inkomstenbelasting betalen over de woningwaarde.
 • Het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt stapsgewijs verhoogd.
 • De vermogensrendementsheffing (box 3) wordt meer in lijn gebracht met daadwerkelijk te realiseren rendement.
 • De toepassing van de 30%-regeling wordt ingeperkt tot 5 jaar.
 • De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen.

Verder:

 • Wordt het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9% verhoogd.
 • Wordt de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting herzien
 • Wordt de sportvrijstelling in de btw uitgebreid tot prestatie aan niet-leden
 • Beraadt het kabinet zich op verschillende milieumaatregelen, waaronder aanpassingen in de energiebelasting, een hogere belasting op het storten en verbranden van afval en een vliegbelasting.
 • Wil het kabinet woningcorporaties minder verhuurderheffing laten betalen als zij hun woningvoorraad verduurzamen.

Al met al staan er heel wat voornemens in het Regeerakkoord. Het Belastingplan laat ons zien hoe de voornemens intussen zijn uitgewerkt.

Vragen over dit onderwerp of andere fiscale zaken? Lees meer over onze dienst Tax Advisory & Compliance. Belastingadvies voor mkb-ondernemers.

Punten voor het Belastingplan 2019

Over de vorderingen rond een aantal van deze voornemens is regelmatig en ook door ons gepubliceerd.

De gevolgen van een aantal wijzigingen zijn in het afgelopen jaar geleidelijk meer discussie gaan opleveren. Dat geldt vooral voor de afschaffing van de dividendbelasting. Maar ook in het vastgoed spelen een paar wijzigingen mee.

Op andere terreinen lijkt het juist rustiger geworden nu de regering met diverse betrokkenen om de tafel zit, bijvoorbeeld bij de invulling van een nieuwe wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan.

Het vorige Belastingplan werd ingediend voordat het Regeerakkoord op alle punten rond was. Het is nu de vraag in hoeverre het kabinet kan meegaan in de wens van het parlement om uitzonderingen toe te staan of wijzigingen helemaal achterwege te laten zonder dat andere maatregelen daardoor geraakt worden. De kans dat het kabinet gehoor geeft aan wensen vanuit het parlement lijkt niet groot.

De uitgebreide voorbeschouwing van het Belastingplan 2019 kunt u hier lezen.

De uitgebreide voorbeschouwing van het Belastingplan 2019 kunt u hier lezen.
De uitgebreide voorbeschouwing van het Belastingplan 2019 kunt u hier lezen.

Webinar Belastingplan 2019

Op woensdag 19 september om 16.00 uur kunt u een webinar bijwonen waarin Peter Kavelaars in een half uur de opmerkelijkste punten van het Belastingplan 2019 bespreekt. Meld u hier aan.

Webinar Belastingplan 2019

Meld u hier aan voor het webinar op woensdag 19 september om 16.00 uur:

Aanmelden voor het webinar

Meer weten over het Belastingplan voor mkb-ondernemers?

Wilt u meer weten over het Belastingplan 2019 en de fiscale ontwikkelingen voor ondernemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?