Compensatie bevallingsuitkering voor vrouwelijke ondernemers

Article

Compensatie bevallingsuitkering voor vrouwelijke ondernemers

Vrouwelijke zelfstandige ondernemers liepen uitkering mis

Vrouwelijke zelfstandige ondernemers die tussen mei 2005 en juni 2008 zijn bevallen kregen indertijd geen zwangerschaps- of bevallingsuitkering. Omdat de rechter heeft geoordeeld dat zij alsnog financiële steun moeten krijgen, kunnen deze ondernemers tot eind september om een financiële tegemoetkoming vragen. Duizenden vrouwelijke ondernemers hebben echter nog niet gereageerd.

17 augustus 2018

Geen uitkering voor zelfstandige ondernemers

Van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 was er tijdelijk geen wettelijke regeling voor het toekennen van zwangerschaps- of bevallingsuitkeringen aan zelfstandige ondernemers. Hierdoor liepen zo’n twintigduizend vrouwelijke zelfstandige ondernemers een uitkering mis.

Compensatie voor zwangere zelfstandigen

Vorig jaar werd door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld dat het niet geven van een uitkering aan deze groep in strijd was met het VN-Vrouwenverdrag. Naar aanleiding hiervan heeft de Minister van Sociale Zaken in oktober 2017 besloten alsnog een compensatieregeling te treffen.

Intussen heeft het merendeel van de getroffen zelfstandige ondernemers compensatie aangevraagd. Er zijn echter op dit moment ook nog duizenden vrouwelijke ondernemers die aanspraak kunnen maken op deze compensatie, die nog geen aanvraag hebben ingediend.

Aanvraag indienen t/m 30 september

Bent u één van de vrouwelijke zelfstandige ondernemers die destijds geen uitkering hebben ontvangen? Dan hebt u nog tot en met 30 september 2018 de gelegenheid om alsnog om compensatie te vragen. Later ingediende aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Bij het aanvragen van compensatie hebt u in ieder geval de volgende informatie nodig:

  1. Uw eigen Burgerservicenummer;
  2. Het BSN-nummer en de geboortedatum van uw kind(eren) die in de periode van 7 mei 2005 t/m 3 juni 2008 geboren is of zijn;
  3. Informatie over uw werkzaamheden als zelfstandige in het geboortejaar van uw kind(eren): was u zelfstandige, beroepsbeoefenaar of was u meewerkend partner? In het laatste geval hebt u ook het BSN-nummer van uw (toenmalige) partner nodig.

Meer over het aanvragen van compensatie vindt u op deze pagina.

Meer weten over belastingregelingen voor het mkb?

Wilt u meer weten over belastingregelingen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?