Consumentenonderzoek 2019 - consumentengedrag in de supermarkt

Article

Consumentenonderzoek 2019

Consumentengedrag in de supermarkt | Branchegroep Retail

Met genoegen presenteert de Branchegroep Retail van Deloitte haar jaarlijkse Consumentenonderzoek. In dit onderzoek worden ontwikkelingen in consumentengedrag in en buiten de supermarkt op het gebied van betaalgedrag, assortimentskeuzes, online bestellingen, prijsontwikkeling en branchevervaging aan het licht gebracht.

11 september 2019

Branchegroep Retail

In opdracht van Deloitte voert onderzoeksbureau Flycatcher jaarlijks een onderzoek uit, met als doel inzicht te verkrijgen in de consumententrends in de supermarkt. Dit jaar hebben in totaal 2.274 respondenten van 18 jaar en ouder die regelmatig een supermarkt bezoeken aan het onderzoek deelgenomen. Enkele belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn de volgende:

  • De online bestelservice wordt in juni 2019 door 13% van de respondenten bezocht. Hiermee zet de online groei door. Van de totale supermarktomzet (fysiek en online) is 6,43% online.
  • Maar liefst 10% van de consumenten, significant meer dan vorige jaren, geeft aan behoefte te hebben aan eiwit verrijkte producten.
  • Zowel het aanbod van zelfscanmogelijkheden in supermarkten als het daadwerkelijke gebruik nemen toe. Het aanbod is toegenomen (van 60%) tot 69% en het gebruik is gestegen tot 67% van de respondenten.

Consumenten - onderzoek 2019

Download rapport

Online bestellen

Momenteel maakt 13% van de ondervraagde consumenten wel eens gebruik van een online bestelservice. Gemiddeld doen de respondenten 35,3 keer per jaar een online bestelling met een gemiddeld bedrag van € 67,65 per online bestelling. Maar liefst 86% zou de bestelde producten het liefst thuis laten bezorgen (2018: 82%). De hoge tevredenheid groeit verder over alle onderkende aspecten bij het online bestellen.

Het percentage consumenten dat wel eens een app van de supermarkt gebruikt, stijgt naar 29% (2018: 24%).

Intussen is er niet veel bereidheid om (een kostendekkende vergoeding) te betalen: 58% van de respondenten zegt bereid te zijn gemiddeld € 3,78 te betalen voor het verzamelen en bezorgen van de boodschappen.

Download het Consumentenonderzoek 2019

Download bijgaand rapport voor meer informatie over het onderzoek en de volledige resultaten.

Consumenten - onderzoek 2019

Download rapport

Meer weten over trends in de supermarkt?

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van het consumentengedrag in de supermarkt? Neem contact op met Bas Smeets +31 (0)88 288 0134 of met Hub Verhoef +31 (0)88 288 0479.

Did you find this useful?