De waarde van een mkb-onderneming

Article

De waarde van een mkb-onderneming

Waarde lager bij mkb dan beursgenoteerd bedrijf of startup

Als ondernemer bent u bezig om waarde voor uw bedrijf te creëren. Dan wilt u ook weten hoeveel uw onderneming waard is door uw inspanningen. Waarom is een mkb-onderneming in de regel minder waard dan een beursgenoteerde onderneming? Welke factoren spelen hierbij een rol? En zijn er uitzonderingen op de regel?

Waarde van een onderneming

Als ondernemer bent u elke dag bezig om waarde voor uw onderneming te creëren. Het vaststellen van de totale waarde van een onderneming is niet eenvoudig. Er bestaat namelijk geen standaard rekensom voor. Bepalend voor de waarde van een bedrijf zijn de toekomstige vrije geldstromen en de daarmee samenhangende ondernemingsrisico’s.

MKB versus beursgenoteerde bedrijven

In de praktijk blijkt dat aan niet-beursgenoteerde (MKB) ondernemingen, in vergelijking met beursgenoteerde ondernemingen, een relatief lagere waarde wordt toegekend. Enerzijds komt dat door de kleinere schaal en het daarmee gepaard gaande extra risico dat kopers van een kleinere onderneming zien. Anderzijds is van belang dat een niet beursgenoteerde onderneming minder liquide is.

Kleinschalig

Kleinschaligheid uit zich in mogelijke karakteristieken van kleinere ondernemingen, zoals afhankelijkheid van de directie, grote klanten, key personeelsleden, een geringere spreiding van activiteiten én een te geringe omvang om herstructureringen, bijvoorbeeld in mindere tijden, te kunnen doorvoeren.

Minder liquide

Wat betekent ‘minder liquide’? Dit refereert aan de mate waarin het mogelijk is om bezit om te wisselen naar liquide middelen zonder dat de investeerder substantiële transactiekosten moet maken of prijsconcessies moet doen. Je kunt aandelen van een beursgenoteerd bedrijf per direct verkopen, maar aandelen van een mkb-bedrijf niet. Dan zul je eerst een verkooptraject moeten opstarten. In het algemeen zijn investeerders bereid een hogere prijs te betalen voor meer liquide bezit ten opzichte van vergelijkbare activa die minder liquide zijn.

In de regel leidt kleinschaligheid en het minder liquide zijn van een kleinere onderneming in een traditionele markt tot een lagere waardering. Maar dat is niet altijd zo.

Traditie en disruptie: startups

Wat vandaag een traditionele markt lijkt kan binnen korte tijd compleet anders zijn. Gestuwd door startup & scale-up bedrijven die bestaande en nieuwe innovatieve (disruptieve) technologieën toepassen, worden de levenscycli van producten, diensten, verdienmodellen en zelfs complete organisaties steeds korter.

De factor track record speelt bij de waardering van een startup veel minder, maar een onderbouwde inschatting van marktpotentie, schaalbaarheid en de verwachte kosten en marges die gepaard gaan met die opschaling des te meer. Daarnaast zal ook een startup al snel bewijs gaan leveren door omzet te realiseren, en wanneer dat gebeurt zal de waarde hierdoor snel kunnen toenemen. Investeerders die geloven in de nieuwe innovatieve disruptieve technologie van een startup, en die verwachten dat de onderneming een versnelde waardecreatie kan realiseren, zijn bereid om vele malen meer aan zo’n bedrijf te betalen dan aan traditionele mkb-bedrijven.

Waarde inzichtelijk via KPI’s

Zowel bij een meer traditionele onderneming als bij een startup is het belangrijk om de waarde bepalende factoren inzichtelijk te maken, onder andere door middel van KPI’s. Ons advies is om deze KPI’s middels een dashboard in kaart te brengen. Het dashboard geeft u inzicht in de waardecreatie en is een ideaal middel om uw organisatie aan of bij te sturen..

Meer weten over de waarde van uw bedrijf?

Wilt u meer weten over de waarde van uw bedrijf, welke factoren daarop van invloed zijn en hoe u deze kunt beïnvloeden? Neem dan contact op met Roland Hoekstra via telefoonnummer 088 288 3414

Did you find this useful?