Dwangakkoord moet bedrijf met hoge schulden redden

Article

Dwangakkoord moet bedrijf met hoge schulden redden

Afdwingen schuldsanering vormt uiterste redmiddel

Een nieuw wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat bedrijven die failliet dreigen te gaan terwijl zij een rendabel bedrijfsonderdeel hebben een onderhands akkoord kunnen sluiten met schuldeisers en aandeelhouders. Als de rechtbank een akkoord over herstructurering en schuldsanering goedkeurt, worden alle schuldeisers en aandeelhouders aan de inhoud van het akkoord gebonden.

29 juli 2019

Dreigend failissement

De Nederlandse wetgeving bevat op dit moment geen mogelijkheid om tot een dwangakkoord te komen buiten faillissement. Daardoor kan een onderhands schuldsaneringsakkoord alleen tot stand komen als zowel schuldeisers als aandeelhouders unaniem instemmen met het akkoord. Iedere vermogensverschaffer kan instemming weigeren om de eigen positie te verbeteren.

Als gevolg van het ontbreken van wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement gaan van tijd tot tijd bedrijven failliet die op het moment dat zij in surseance gingen op zich rendabel waren, maar bijvoorbeeld nog hoge schuldenlasten uit het verleden meedroegen. Ook komt het voor dat een weigerachtige vermogensverschaffer de bulk van de herstructureringslasten door de andere stakeholders laat ophoesten.

Wat houdt het wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord in?

Het nieuwe wetsvoorstel ‘homologatie onderhands akkoord’ (WHOA) voorziet in de mogelijkheid om onder voorwaarden voorafgaand aan het faillissement van een onderneming te komen tot een dwangakkoord. Daarmee zal het bij een dreigend faillissement in een aantal gevallen niet daadwerkelijk tot een faillissement komen.

Het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt maakt het mogelijk dat een rechtbank een akkoord tot herstructureren en de sanering van schulden van een bedrijf goedkeurt. De goedkeuring door de rechtbank heeft tot gevolg dat alle schuldeisers en aandeelhouders gebonden zijn aan de inhoud van het akkoord. Dat geldt ook voor diegenen die tegen het akkoord hebben gestemd. Zij worden in zo’n situatie in feite buitenspel gezet, zodat de maatregelen in het akkoord uitgevoerd kunnen worden, reden om van een ‘dwangakkoord’ te spreken. Vorderingen en andere rechten van werknemers die uit een arbeidsovereenkomst voortvloeien blijven echter buiten het akkoord.

De besluitvorming over en de inhoud van het akkoord dient wel aan een aantal eisen te voldoen om goedgekeurd te kunnen worden. De WHOA moet eraan bijdragen dat het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject wordt versterkt. De mogelijkheid van een dwangakkoord dient in deze context als een uiterste redmiddel.

Door dwangakkoord meer herstructureringen buiten faillissement

Juist omdat de nieuwe regeling voorziet in een manier om een oplossing gerechtelijk op te laten leggen, is de verwachting dat individuele vermogensverschaffers minder snel zullen dwarsliggen. Gevolg zou zijn dat er sneller een akkoord ligt dat ten uitvoer gebracht kan worden.

Een bedrijf dat uitstekend presteert maar om wat voor reden dan ook in het verleden flinke schulden heeft opgebouwd, zou als gevolg van het wetsvoorstel een faillissement kunnen vermijden. De nieuwe regeling gaat onderdeel uitmaken van de Faillissementswet.

Meer weten over herstructurering in het mkb?

Wilt u meer weten over herstructurering voor winstgevende bedrijven? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199  of met Matthijs Govers via +31 (0)88 288 0780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?