Eindejaarstips voor mkb-ondernemers december

Article

Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Onze mkb-eindejaarstips: decembereditie

Welke aandachtspunten kunt u als mkb-ondernemer het beste in december oppakken vóór de feestdagen uw tijd geheel in beslag nemen? Wij hebben een aantal tips voor onderwerpen die in de komende maand uw aandacht nodig hebben.

10 december 2019

1. Schenken aan uw kinderen

Bekijk of u nog ruimte heeft om onbelast aan uw kind(eren) te schenken.

  • De vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen bedraagt dit jaar € 5.428.
  • Bovendien mag een kind tussen de 18 en 40 jaar één keer in zijn of haar leven een groter bedrag belastingvrij van de ouders krijgen. In 2019 mag u een bedrag van € 26.040 onbelast schenken, mits u in de aangifte een beroep doet op deze vrijstelling.
  • De vrijstelling kan worden verhoogd tot € 54.246, maar voor die vrijstelling gelden extra voorwaarden.
  • In 2019 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning maximaal € 102.010. Deze vrijstelling geldt overigens ook buiten de ouder-kind verhouding.

U vindt de tarieven voor de schenkbelasting 2019 op deze pagina. Alle vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting in 2019 staan op deze pagina. Let op de voorwaarden voor de verschillende vrijstellingen.

2. Beperking voorwaartse verliesverrekening

Verliezen die worden geleden vanaf het (boek)jaar 2019 zijn nog slechts zes jaar voorwaarts verrekenbaar. Tot en met 2018 kon u verliezen negen jaar voorwaarts verrekenen. Ga na of uw vennootschap over nog niet verrekende verliezen beschikt, die als gevolg van deze beperking dreigen te verdampen en in hoeverre u dit kunt voorkomen.

De beperking leidt tot de situatie, dat u verlies uit 2018 langer zult kunnen verrekenen dan verlies uit 2019 of 2020. Voor verliezen uit de (boek)jaren 2019 en 2020 is daarom een overgangsregeling van kracht, waardoor u deze verliezen kunt verrekenen vóór de verliezen uit 2018. Hiermee hoopt de wetgever onnodige verliesverdamping te voorkomen.

Jaar met verlies Hoe lang verrekenen? Uiterlijk verrekenen met de winst over
2017 9 jaar 2026
2018 9 jaar 2027
2019 6 jaar 2025
2020 6 jaar 2026

3. Afschrijvingsbeperking vastgoed in eigen gebruik

Heeft uw bv in 2018 vastgoed in gebruik genomen? Dan kunt u gebruik maken van de overgangsregeling afschrijvingsbeperking. Delen van het boekjaar worden hierbij verwaarloosd. Als het gebouw pas in de loop van 2018 in gebruik is genomen, mag in de jaren 2019 t/m 2021 nog volgens de oude systematiek worden afgeschreven, namelijk tot 50% van de WOZ-waarde.

Vanaf 2019 wordt de afschrijving voor vastgoed in eigen gebruik beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Daarmee wordt de afschrijving hetzelfde als voor beleggingsvastgoed. Lees meer in dit artikel.

4. Vraag correcte aanslag vennootschapsbelasting aan

Verwacht u over een boekjaar dat is aangevangen vóór 2019 een aanslag vennootschapsbelasting met een te betalen bedrag? Vraag, om belastingrente te voorkomen, vóór de eerste dag van de vijfde maand na het einde van dat boekjaar een (herziene) voorlopige aanslag Vpb aan.

Over te betalen aanslagen Vpb betaalt u momenteel 8% rente. Een rentevergoeding krijgt u alleen indien de inspecteur niet tijdig een teruggaaf vaststelt naar aanleiding van een verzoek of aangifte.

5. Box 3 vermogen

Zoals wij eerder berichtten, verandert de box 3-heffing per 1 januari 2022. Door de nieuwe vermogensrendementsficties gaat het nogal wat uitmaken of u spaart of belegt en of u schulden heeft. Neem daarom tijdig contact op met uw adviseur om te bepalen wat in uw situatie verstandig is. U leest meer over de aangekondigde wijziging in ons artikel over de box 3-heffing.

6. Btw op oninbare vorderingen

Heeft u oninbare vorderingen? U kunt de btw op deze vorderingen terugvragen via uw btw-aangifte zodra u zeker weet dat de vorderingen geheel of gedeeltelijk oninbaar zijn. In elk geval worden vorderingen aangemerkt als oninbaar één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant heeft afgesproken. Hebt u hier geen afspraken over vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen nadat uw klant de factuur heeft ontvangen.

Mocht u nog niet structureel bijhouden hoe lang uw vorderingen uitstaan, dan kan het bepalen of oude vorderingen oninbaar zijn en of de éénjaarstermijn in 2019 of 2020 eindigt wat tijd vergen. Daarom is het aan te bevelen om deze actie op tijd in te plannen.

7. Hypotheekrente vooruitbetalen

Verwacht u een lagere belastingdruk in box 1 in 2020, bijvoorbeeld omdat u volgend jaar aanzienlijk minder inkomen zult hebben? Dan kan het fiscaal voordelig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente op uw eigenwoningschuld vooruit te betalen. Rente die u in 2019 vooruitbetaalt en die betrekking heeft op een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 2020 eindigt, is nog dit jaar aftrekbaar. Zo verlaagt u uw belastbare inkomen voor 2019 en ontziet u uw (lagere) inkomen van 2020.

Een extra reden voor vervroegd aflossen is de daling van het maximumtarief waartegen u eigenwoningrente in aftrek kunt brengen. In 2019 bedraagt het maximumtarief nog 49%, maar in 2020 is dit nog maar 46%.

8. Check of uw website 'responsive' is

Steeds meer mensen gebruiken hun telefoon om een website te bezoeken om bijvoorbeeld een beeld te krijgen van uw bedrijf of zelfs om tot een aankoop over te gaan. Flink wat mkb-ondernemers hebben (nog) een website die niet goed werkt of er niet mooi uitziet op een smartphone of tablet. Voorbeelden van zaken die mis kunnen gaan: afbeeldingen en tekstblokken die elkaar overlappen, teksten die van het scherm af lopen, en menu’s en knoppen die niet werken (en berichten die daardoor niet verzonden worden).

Hoe ziet uw website eruit op verschillende apparaten (devices)?

  • Het beste controleert u uw website op een paar devices van u zelf of u vraagt het bijvoorbeeld aan iemand die een andere telefoon (met een andere standaardbrowser) gebruikt dan u. Vervolgens bekijkt u of alles er goed uit ziet en, heel belangrijk, of alles ook echt werkt door op meerdere pagina’s op de links te klikken.
  • Heeft u niet voldoende verschillende telefoons of tablets bij de hand? Gebruik dan uw laptop of vaste computer. Internetbrowsers (Chrome, Firefox) hebben vaak ergens in het menu ‘Hulpmiddelen voor ontwikkelaars’ of ‘Ontwikkelaar’ staan en dan ‘Responsive design-modus’ of een icoontje met een tablet en een telefoon. Zo kunt u soms meer en soms minder verschillende devices kiezen om te bekijken hoe een website er - ongeveer - uit komt te zien op het betreffende apparaat.

Komt u tot de conclusie dat het beter kan? Kies dan voor een website design dat ‘responsive’ is, en zich dus aanpast aan het apparaat waarop bezoekers uw website bekijken. Dit hoeft gelukkig niet (meer) duur te zijn, en u voorkomt dat mensen door een slechte online ervaring bij voorbaat al afhaken.

9. Investeringen bedrijfsmiddelen

Wilt u op korte termijn investeren in bedrijfsmiddelen? Gaat u dan na of u die investeringen allemaal nog dit jaar moet doen, of dat u deze investeringen kunt spreiden over dit jaar en volgend jaar.

Als u in 2019 tussen € 2.300 en € 57.321 investeert, geldt een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28%. Bij laatstgenoemd investeringsbedrag bereikt de aftrek het maximum van € 16.051. Voor een investeringsbedrag tussen € 57.322 t/m € 106.150 blijft de aftrek op ditzelfde niveau.

Vanaf een geïnvesteerd bedrag van € 106.150 neemt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek af met 7,56% van het verschil tussen het geïnvesteerde bedrag en € 106.150. Investeert u € 318.449 of meer, dan kunt u geen aanspraak maken op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met een goede spreiding van uw investeringen maakt u optimaal gebruik van de fiscale aftrekmogelijkheden.

10. Vermogen in bv buiten fiscale eenheid?

Heeft u vermogen en vastgoed verspreid over meerdere bv’s van uzelf of van uw familieleden? Het drempelbedrag van € 200.000 geldt voor elke bv die buiten een fiscale eenheid valt. Dit ‘mkb-tarief’ kan oplopen tot een flink totaalbedrag in de eerste schijf. Dit voordeel wordt de komende jaren relatief gezien groter. De heffing in de tweede schijf daalt namelijk minder dan het mkb-tarief.

Vennootschapsbelasting

2019

2020

2021

Eerste schijf (mkb-tarief) € 0- € 200.000

19%

16,5%

15%

Tweede schijf (regulier tarief) > € 200.000

25%

25%

21,7%

Ter herinnering

De onderstaande tips gaven wij recent in november, maar ze zijn zeker de moeite van het overwegen waard als u nog een paar acties in gang wilt zetten.

Dividend uitkeren en schulden aan de bv beperken

Laat tijdig uitzoeken of u dit jaar nog dividend kunt uitkeren uit uw bv. Per 1 januari 2020 wordt het box 2-tarief verhoogd, dus als u dit jaar nog dividend kunt uitkeren, dan bent u goedkoper uit. Mocht u meer dan € 500.000 schuld aan de bv hebben buiten uw eigenwoningschuld, dan is dividend uitkeren één van de manieren waarop u de schuld kunt beperken. Lees meer in ons artikel over dividendbelasting en dividenduitkering. Meer over de effecten van het wetsvoorstel dat ziet op de schulden aan de bv leest u in dit artikel.

PEB afkopen met fiscale korting

U kunt uw pensioen in eigen beheer alleen dit jaar nog met een fiscale korting afkopen of omzetten. Heeft u dit al gedaan, vergeet dan niet binnen een jaar na afkoop een informatieformulier bij de Belastingdienst in te dienen. Lees meer in het artikel “Pensioen in eigen beheer afkopen in 2019”.

Meer weten over de mkb-eindejaarstips?

Wilt u meer weten over de eindejaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op Linda Kole-Scheenaard via +31 (0)88 288 4829 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?