Eindejaarstips voor mkb-ondernemers december

Article

Eindejaarstips voor mkb-ondernemers

Onze mkb-eindejaarstips: decembereditie

Welke aandachtspunten kunt u als mkb-ondernemer het beste in december oppakken vóór de feestdagen uw tijd geheel in beslag nemen? Wij hebben een aantal tips voor onderwerpen die in de komende maand uw aandacht nodig hebben.

27 november 2018

Verliezen verrekenen

Ga uiterlijk in december na of u nog verliezen kunt verrekenen. Als u een verlies niet kunt verrekenen met winst uit het jaar ervoor, dan kunt u dit verlies nog tot negen jaar vooruit verrekenen. 2018 is het laatste jaar waarvoor u eventueel verlies nog 9 jaar vooruit kunt verrekenen. Vanaf 2019 kunt u verliezen nog maar 6 jaar vooruit verrekenen.

Deze beperking leidt tot de wat bijzondere situatie, dat u verlies uit 2018 langer zult kunnen verrekenen dan verlies uit 2019 of 2020. Het is daarom verstandig om tijdig te zorgen dat u zicht krijgt op eventueel te verrekenen verliezen. Voor verliezen uit 2019 en 2020 is een overgangsregeling van kracht, waardoor u deze verliezen kunt verrekenen vóór de verliezen uit 2018. Hiermee hoopt de wetgever onnodige verliesverdamping te voorkomen.

Jaar met verlies Hoe lang verrekenen? Uiterlijk verrekenen met de winst over
2017 9 jaar 2026
2018 9 jaar 2027
2019 6 jaar 2025
2020 6 jaar 2026

Afschrijvingsbeperking vastgoed in eigen gebruik

Heeft uw bv in 2018 vastgoed in gebruik genomen, of gaat u dat nog doen? Als er op het gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag u alsnog drie jaar (of het resterende deel daarvan) volgens het huidige regime blijven afschrijven, namelijk tot 50% van de WOZ-waarde.

Vanaf 2019 wordt de afschrijving voor vastgoed in eigen gebruik beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. Daarmee wordt de afschrijving hetzelfde als voor beleggingsvastgoed. Lees meer in dit artikel.

Btw op oninbare vorderingen

Hebt u oninbare vorderingen? U kunt de btw op deze vorderingen terugvragen via uw btw-aangifte zodra u zeker weet dat de vorderingen geheel of gedeeltelijk oninbaar zijn. Bovendien worden vorderingen aangemerkt als oninbaar één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant heeft afgesproken. Hebt u hier geen afspraken over vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen nadat uw klant de factuur heeft ontvangen.

Het bepalen of oude vorderingen oninbaar zijn en of de éénjaarstermijn in 2018 of 2019 eindigt kan wat tijd vergen, daarom is het aan te bevelen om hier tijd voor in te plannen.

Vraag op tijd WBSO aan

Houdt u zich (ook) in 2019 bezig met eigen onderzoek en ontwikkeling? Start u in februari 2019 een project waarvoor u de WBSO wilt toepassen, dan moet u in december uw aanvraag indienen. Met het oog op feestdagen en vakanties is vroeg indienen verstandig. U leest meer in dit artikel.

Meer weten over de mkb-eindejaarstips?

Wilt u meer weten over de eindejaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op Linda Kole-Scheenaard via +31 (0)88 288 4829 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?