Eindejaarstips voor mkb-ondernemers - nieuwjaarstips

Article

Eindejaarstips voor mkb-ondernemers: nieuwjaarstips

Onze mkb-tips voor het nieuwe jaar

Wat kunt u als mkb-ondernemer vanaf 1 januari regelen en welke deadlines komen eraan? In dit artikel vindt u een aantal onderwerpen om op te letten. Van fiscale wijzigingen per 1 januari 2019 tot inleverdatums.

11 december 2018

Mkb-nieuwjaarstips: belangrijke wijzigingen

In het onderstaande overzicht hebben wij de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019 voor u op een rij gezet. Daarbij vindt u enkele punten nader toegelicht.

Loon- en inkomstenbelasting

1. Geleidelijke invoering tweeschijvenstelsel box 1

Het tarief in Box 1 wordt beperkt tot twee schijven in 2021.

 • Als eerste stap wordt in 2019 het tarief in de eerste schijf iets verhoogd (36,65%).
 • De tarieven in schijf 2 en 3 gaan juist omlaag (38,10%).
 • Ook het toptarief daalt in 2019 (51,75%). Het aanvangspunt van de hoogste tariefschijf wordt daarentegen tot het jaar 2021 ‘bevroren’ op EUR 68.507.

 

2. Maximering aftrektarief aftrekposten box 1

De komende jaren wordt het maximum tarief waartegen u aftrekposten in box 1 mag aftrekken geleidelijk verlaagd tot 37,05 % in 2023. Voor mkb-ondernemers is deze maatregel van belang omdat deze onder meer de mkb-winstvrijstelling, de tbs-vrijstelling en de ondernemersvrijstelling raakt alsmede de persoonsgebonden aftrek.

Tarief 2018 2019
Maximum aftrektarief eigen woning 49,5 % 49,0 %
Maximum aftrektarief overige 51,95 % 51,75 %

 

3. Rekening-courant maatregel DGA

Het kabinet heeft aangekondigd de schulden van ondernemers aan hun bv aan banden te willen leggen. Bekijk of u alvast een begin kunt maken om eventuele schulden te beperken. Het bedrag zou op 1 januari 2022 onder de grens van € 500.000 moeten liggen, los van eigenwoningschulden.

4. Daling hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek zakt van 49,5% in 2018 naar 49% in 2019 en wordt in de jaren daarna versneld afgebouwd naar 37,05% in 2023.

5. Daling eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait gaat per 1 januari 2019 omlaag naar 0,65% en daalt daarna verder tot 0,45% in 2023.

6. Auto van de zaak

Een aantal overgangsregelingen voor de auto van de zaak loopt eind 2018 af. Hierover hebben wij bericht in het artikel “Afscheid van de auto met 0% bijtelling”.

Vennootschapsbelasting

7. Beperking verliesverrekening

De voorwaartse verliesverrekeningstermijn wordt beperkt. U leest meer in onze eindejaarstips voor december.

8. Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Koopt u vanaf 1 januari 2019 vastgoed voor eigen gebruik, houdt u dan rekening met de beperking afschrijving voor vastgoed in eigen gebruik tot 100% van de WOZ-waarde die in het nieuwe jaar ingaat. De beperking leidt ertoe dat de afschrijving voor gebouwen in eigen gebruik vanaf begin 2019 hetzelfde is als voor beleggingsvastgoed.

Btw

9. Zegels voor de btw per 1 januari 2019

Er worden nieuwe regels geïntroduceerd voor vouchers. In de nieuwe regels wordt een onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik. Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik, is btw verschuldigd bij uitgifte. Voor vouchers voor meervoudig gebruik geldt dat btw pas verschuldigd is bij inwisseling. De nieuwe regels voor vouchers hebben invloed op de btw-behandeling van zegels. Om die reden wordt de huidige “zegelregeling” in de btw aangepast.

Consumenten kunnen bij retailers diverse soorten zegels sparen. Hierbij zijn de volgende categorieën te onderscheiden:

 • Zegels die alleen kunnen worden ingewisseld met bijbetaling.
  Er is bij uitgifte door de retailer geen btw verschuldigd. Wanneer de zegels worden ingewisseld tegen goederen of diensten is de retailer btw verschuldigd uit het bedrag dat de klant heeft bijbetaald, plus btw uit het bedrag dat de klant eventueel voor de zegels heeft betaald (koopzegels).
 • Zegels die uitsluitend zijn in te ruilen zonder bijbetaling
  Deze vallen onder de nieuwe btw-regeling voor vouchers, zoals hiervoor kort beschreven.
 • Inwisselen zowel met als zonder bijbetaling
  Als een consument zegels zowel met als zonder bijbetaling kan inwisselen, hangt de vraag welke regeling van toepassing is af van de manier waarop de zegels daadwerkelijk zijn ingewisseld: met of zonder bijbetaling.

 

10. Verhoging lage btw-tarief

Zoals wij in de novembereditie van onze eindejaarstips al meldden gaat het verlaagde btw-tarief per 1 januari omhoog van 6% naar 9%. Verwerk deze wijziging tijdig in uw administratie. Als u te maken hebt met vooruitbetalingen in 2018 voor prestaties in 2019, dan geldt als uitgangspunt nog het oude tarief.

 

11. Let op de volgende btw-deadlines 2019

Datum Onderwerp
Vóór 28 januari 2019 Hebt u in 2017 bij koop of huur van vastgoed gekozen voor een btw-belaste levering? Als u deze onroerende zaak in het jaar van levering en het daarop volgende boekjaar voor minimaal 90% hebt gebruikt voor belaste prestaties dient u de 90%-verklaring in te dienen. In sommige gevallen geldt een lagere norm van 70%.
In geval u als huurder niet voldoet aan het 90%- of 70%-vereiste dient u dit te melden bij inspecteur en verhuurder.
Eerste aangifte van 2019 Vraag btw terug op oninbare vorderingen die nog niet zijn betaald.
Kleine correcties op btw-aangiften 2018 bij eerste aangifte indienen. Als u meer dan € 1.000 te hoog of te laag zit kunt u dit met een suppletieaangifte corrigeren.
Binnen zes weken na indienen en betalen laatste btw-aangifte 2018 Bezwaar tegen eigen btw-aangiften 2018 inzake herzieningscorrecties onroerende zaken
Vóór 1 april 2019 Suppletieaangifte jaar 2018 (of kleine correctie via eerstvolgende btw-aangifte).
Vanaf 1 januari 2019 en uiterlijk op 30 september 2019 Buitenlandse btw terugvorderen.

Tot slot

12. Plan tijd in voor subsidieaanvragen

Tot slot: plan uw subsidieaanvragen in. In onze mkb-eindejaarstips voor november en december wezen wij al op de doorlooptijd van een aanvraag voor de WBSO. Let ook in het nieuwe jaar op de benodigde hoeveelheid tijd als u een subsidie of fiscale regeling aanvraagt. De termijnen kunnen sterk uiteenlopen. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid tijd die u moet investeren voor een kansrijke aanvraag.

Meer tips voor mkb-ondernemers

Meer tips leest u in onze eerdere artikelen:

Meer weten over de mkb-eindejaarstips?

Wilt u meer weten over de eindejaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op Linda Kole-Scheenaard via +31 (0)88 288 4829 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?