Financiering door staat uitkomst voor innovatieve bedrijven

Article

Financiering door staat uitkomst voor innovatieve bedrijven

Investeringen gaan ondernemers door ‘valley of death’ helpen

Het nieuwe staatsfonds Invest-NL moet ervoor gaan zorgen dat ondernemers die geen investeerders kunnen vinden toch aan de broodnodige financiering kunnen komen. Bedrijven zullen de nieuwe financier met enthousiasme begroeten. Investeringsfondsen zullen de nieuwkomer daarentegen met argusogen bekijken. Wat gaat het nieuwe staatsfonds doen?

3 september 2019

Invest-NL moet ‘marktfalen’ oplossen

De Europese Commissie heeft op 6 juni 2019 bekend gemaakt dat het nieuw op te richten staatsfonds Invest-NL voldoet aan de Europese regels over staatssteun. Het goedkeuringsbesluit is door de overheid online geplaatst (PDF).

Lukt het dit nieuwe fonds zich aan zijn maatschappelijke opdracht te houden? En is er eigenlijk wel een probleem dat dit staatsfond kan oplossen?

Bij het ontwikkelen van de plannen voor Invest-NL heeft de regering er onder meer op gewezen dat andere Europese landen in tegenstelling tot Nederland al jaren beschikken over een nationaal fonds dat bijvoorbeeld bepaalde Europese subsidies centraal in ontvangst neemt en vervolgens verdeelt. Het ontbreken van zo’n instelling heeft tot gevolg gehad dat Nederland bepaalde subsidies niet heeft ontvangen, ondanks dat er wel ondernemingen en instellingen zijn die in aanmerking kunnen komen voor die Europese steun.

Bedrijven moeten gemakkelijker aan financiering komen

Invest-NL krijgt drie opdrachten mee:

  1. marktfalen oplossen bij vernieuwende bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie en andere maatschappelijke ontwikkelingen die de regering van belang vindt,
  2. de toegang tot EU-fondsen faciliteren, en
  3. de financieringskloof dichten.

De eerste en de laatste opdracht lijken elkaar minstens te overlappen, maar mogelijk zal de opdracht de financieringskloof te dichten voorkomen dat het staatsfonds te weinig projecten vindt om te financieren op basis van aantoonbaar marktfalen. In de media is onder meer verkondigd dat de markt zijn werk doet en er dus geen sprake is van marktfalen. Een gebrek aan financiering zou dan eerder liggen aan een gebrek aan goede (aantrekkelijke) ideeën met een solide business case.

Toch zijn er ongetwijfeld ondernemingen te vinden die de startup-fase voorbij zijn en door de aard van de sector waarin zij actief zijn substantiële bedragen moeten investeren in fysieke productielijnen en/of infrastructuur, voordat zij op grote(re) schaal producten kunnen leveren. Zeker als de uiteindelijke productie nog op zich laat wachten – en het rendement op de investeringen van externe financiers daarmee ook – is het denkbaar dat financiers zich in een tijd waarin er voldoende andere interessante projecten te vinden zijn wenden tot die ondernemingen die naar verwachting sneller winst zullen maken.

Toegevoegde waarde van nationaal investeringsfonds

Dat laat enkele vragen vooralsnog onbeantwoord.

  • Hoe gaat het nieuwe staatsfonds juist die projecten selecteren waarin aantoonbaar sprake is van ‘marktfalen’ waarbij uit te sluiten is dat andere factoren een rol spelen?
  • Wat is de toegevoegde waarde op dat punt van het fonds ten opzichte van andere regelingen die bijvoorbeeld de energietransitie moeten versnellen wanneer een regeling als SDE++ eenmaal in werking is getreden?
    Mochten andere regelingen voldoende blijken om het geobserveerde gebrek aan financiering te dichten, dan zou het veld waarin Invest-NL actief kan blijven versmallen.

Anderzijds is van tevoren natuurlijk niet helemaal te voorspellen welke van de initiatieven van de regering uiteindelijk de eindstreep halen, en in welke vorm dan. Het lijkt erop dat het kabinet liever het risico neemt dat er enige overlap ontstaat, dan dat er als het erop aankomt toch weer een gebrek aan financiering blijkt te zijn op die punten waar vooruitgang juist zeer wenselijk is.

Meer weten over financiering voor mkb?

Wilt u meer weten over financiering voor uw mkb-onderneming? Neem dan contact op met Govert van de Visch via +31 (0)88 288 4096 . Als u een gratis en vrijblijvend oriënterend gesprek wilt over de optimale financieringsmix voor uw bedrijf, vraag dan naar de Quickscan financiering.

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

 

Did you find this useful?