Foodretailevent: robots in de supermarkt?

Opinie

Robots in de supermarkt?

Supermarkten zijn in beweging - ook robotisering speelt een rol

Robotisering en artificial intelligence spelen een rol in de toekomst van supermarkten. Welke kant gaat het op?

Hub Verhoef - 20 maart 2018

De Wet van Moore, robotisering, artificial intelligence

What’s in it for me and for you……..en voor onze supermarkten?

Onlangs was ik bij een bijeenkomst waarop een bevlogen spreker ons vol verve meenam naar de toekomst: de zelfrijdende, zelfsturende, intelligente auto’s van de (zeer nabije) toekomst. De verzorgende robots in de zorgcentra. En de knuffelpop voor degenen die willen knuffelen. Het is mooi om te beredeneren hoe de wereld er uitziet als we weer een generatie verder zijn, zo ergens tussen 2030 en 2050.

De snelheid van de technologische vooruitgang laat veronderstellen dat de robot over een x-aantal jaren even slim is als een mens. En weer een aantal jaren later zal de mens beduidend minder slim zijn dan de robot.

Een akelig vooruitzicht? Dat valt wel mee. Gebruik de dingen waar ze voor zijn, zegt mijn vrouw altijd. Net zoals je een hamer gebruikt om een spijker in de muur te slaan en niet om je argumenten in een verhitte discussie kracht bij te zetten, zo dien je ook de robotisering aan te wenden voor nuttige zaken.

Niettemin: mijn gedachten dwaalden af en mijn fantasie (heeft een robot die ook?) riep beelden op die maakten dat er geen goede onderbuikgevoelens (heeft een robot die ook?) in mij opkwamen, naast de mooie vergezichten die er natuurlijk ook waren.

Hier nog te lezen: ons Consumentenonderzoek 2017

Welke kant op?

De robotisering staat nog in de kinderschoenen, en het robotiseringsproces gaat steeds meer versnellen, want de wet van Moore blijft voorlopig van kracht. Hoe gebruiken we de kansen van nieuwe mogelijkheden en hoe beveiligen we ons tegen misbruik? En hoe gaan onze supermarkten om met deze uitdagingen?

Plaats, Prijs, Product, Personeel, Promotie, Proces, Physical evidence: elke P uit de marketingmix is van belang voor het welslagen van de (supermarkt-) onderneming. En de nieuwe technische mogelijkheden zullen invloed hebben op vrijwel alle P’s. Zowel in de back office als in de front office. Vanaf de inrichting van de distributiecentra, het voorraadbeheer, de logistiek, de beschikbare technieken in de winkel voor klant en voor personeel. Dan de marketing, de combinatie van fysieke marketing in de winkel, de folder én online marketing.

Afhankelijk van de aanwezige IT-kennis en de mogelijkheden om te investeren daar in, is het voor iedere organisatie mogelijk om zich te onderscheiden in de distributiecentra, de distributie, de winkel, de marketing. Ook de faciliteiten die het personeel ter beschikking staan krijgen steeds meer een IT oorsprong.

Artificial Intelligence is niet alleen van belang voor de mogelijkheden van de fysieke winkel, maar ook voor de online winkel én over de mogelijkheden om fysiek en online met elkaar te verbinden. Deze feiten en het gegeven dat degene met de meeste data koning is als het gaat om kennis van de klant leidt overduidelijk tot één conclusie: dat onze supermarkten IT gestuurd worden en dat het voor elkaar hebben van al deze IT criteria een levensvoorwaarde is voor een formule/commerciële organisatie.

Robots in de supermarkt

Het kan in mijn ogen niet anders dan dat de consolidatieslag in de ( ook Nederlandse) supermarktwereld door zal gaan. Hebben de kleinere en regionale formules voldoende kennis en geld om de forse IT investeringen aan te kunnen? Anders gezegd: “Ziet de formule/commerciële organisatie het immense IT belang te laat of heeft de organisatie onvoldoende financiële middelen, dan zal deze commerciële organisatie op termijn het loodje leggen”

Tegelijkertijd schept de weg naar vergaande automatisering/robotisering mogelijkheden tot vergaande samenwerking. Samenwerking onder andere in distributie en logistiek. Het delen van data en kennis en eventueel faciliteiten, zowel horizontaal tussen de formules als verticaal in de keten, biedt een bijna onuitputtelijk scala aan efficiency-verbeterende mogelijkheden.

Worden we dan allemaal eenheidsworsten? Als je bij de verkoop van online zou gaan samenwerken, kan dat voor een deel het geval zijn. Zo erg is dat niet: de online koper is vooral geïnteresseerd in het product, op tijd, op de juiste plaats en in de beloofde kwaliteit.

In de fysieke winkel zijn er natuurlijk meer kansen voor ondernemers om het verschil te maken en om zich onderscheidend te profileren naar de consument.

Voor de supermarktondernemer die is aangesloten bij een sterke formule schept dat mogelijkheden. Hoe kun je aan een in IT-opzicht goed uitgeruste winkel een onderscheidende ondernemerssaus toevoegen?

Meer weten over robots in de supermarkt?

Wilt u meer weten over het inzetten van artificial intelligence in de supermarkt? Neem dan contact op met Hub Verhoef via +31 (0)88 2880479 .

Vond u dit nuttig?