Gevolgen van maximering aftrektarieven voor mkb-ondernemers

Article

Gevolgen van maximering aftrektarieven voor mkb-ondernemers

Welke belastingmaatregelen hebben op mkb de meeste impact?

In het Belastingplan 2019 zijn de afspraken uit het regeerakkoord uitgewerkt tot concrete voorstellen. Daaronder is ook het voorstel tot maximering van de aftrektarieven voor een aantal aftrekposten. Voor mkb-ondernemers heeft deze afbouw behoorlijke financiële gevolgen, zowel via de ondernemersfaciliteiten als via andere aftrekposten.

15 oktober 2018

Belastingplan 2019: impact

Op Prinsjesdag zijn veranderingen aangekondigd die voor ondernemers bijzonder ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Welke maatregelen hebben de meeste impact op mkb-ondernemers?

Het gaat om de volgende regelingen:

  1. Regeling schulden DGA;
  2. Afschrijvingsbeperking vastgoed;
  3. Maximering tarief aftrekposten.

Maximering van de tarieven voor aftrekposten

De komende jaren wordt het maximale tarief waartegen aftrekposten in box 1 voor belastingteruggaaf in aanmerking komen afgebouwd tot 37,05%. Ook diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting worden geraakt door deze maatregel.

Wie ondernemer is voor de inkomstenbelasting kan gebruik maken van een aantal ondernemersfaciliteiten. Enkele belangrijke faciliteiten zijn de volgende:

  • De zelfstandigenaftrek houdt in, dat u maximaal € 7.280 kunt aftrekken van uw winst over 2017. Voor 2018 geldt hetzelfde bedrag.
  • De mkb-winstvrijstelling betekent dat u 14% mag aftrekken van uw winst die u daarvoor hebt verminderd met de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, en voor zover van toepassing de startersaftrek).

Het kabinet wil deze aftrekposten in een paar stappen afbouwen, zodat per 1 januari 2023 de belastingteruggaaf voor die posten maximaal 37,05% bedraagt. Dat is gelijk aan het basistarief in box 1 van de inkomstenbelasting dat vanaf 2021 geldt voor box 1-inkomsten tot € 68.507. Over het meerdere wordt een toptarief geheven van 49,5%.

Andere aftrekposten die afgebouwd worden

Andere aftrekposten zijn niet alleen voor ondernemers van toepassing, maar hebben evengoed ook invloed op het bedrag dat u na de belastingheffing over zult hebben.

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek is reeds een aantal jaren aan de gang. Het aftrektarief zou volgens de oorspronkelijke plannen in 28 jaar afgebouwd worden tot het tarief van de huidige eerste schijf. De regering zet deze afbouw nu versneld voort, waarbij de afbouw in 5 jaar, dus in de periode tot 2023, moet worden gerealiseerd.

Ten slotte wordt de tariefmaatregel van toepassing op persoonsgebonden aftrekposten, zoals ziektekosten en giften.

Wat zijn de gevolgen?

Als ondernemer hebt u naar verwachting op uiteenlopende manieren te maken met de aangekondigde wijzigingen. Aangezien u naast de aftrekposten die ook voor niet-ondernemers gelden ook in aanmerking kunt komen voor de ondernemersfaciliteiten, is de kans aanwezig dat u financieel flink geraakt zult worden door de tariefmaatregel. Daartegenover staat dat de belastingtarieven in box 1 de komende jaren ook flink worden verlaagd.

Meer weten over fiscale onderwerpen voor het mkb?

Wilt u meer weten over belastingmaatregelen die impact (kunnen) hebben op uw mkb-onderneming? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?