Handhaving Wet Dba wordt verruimd

Article

Handhaving Wet Dba per 1 juli 2018 verruimd

Vervanging Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Na de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) heeft de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet Dba) vooral veel onzekerheid opgeleverd. In de aanloop naar weer een nieuwe wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan zonder zelfstandige ondernemers en hun opdrachtgevers onnodig te belasten, wordt de handhaving van de Wet Dba per 1 juli 2018 verruimd.

1 mei 2018

Van VAR naar wat?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) legde de risico’s van een onjuiste verklaring in hun geheel bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever bleef hierbij geheel buiten schot. De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties probeerde de risico’s evenwichtiger te verdelen maar riep zoveel discussie op dat de regering nu zoekt naar een andere oplossing. Intussen wordt de Wet Dba tot 2020 niet gehandhaafd, behalve als blijkt dat er sprake is van kwaadwillendheid.

Kwaadwillendheid onder de Wet Dba

Wanneer is sprake van kwaadwillendheid? Per 1 juli 2018 hoeft de Belastingdienst zich niet langer te beperken tot de ernstigste gevallen.

Als de Belastingdienst achteraf constateert dat sprake is van een dienstbetrekking, moet zij alle drie de onderstaande punten aantonen:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Gezagsverhouding binnen arbeidsrelatie

Bij het vaststellen of iemand werknemer is met een dienstbetrekking is het van belang om te bepalen of sprake is van een gezagsverhouding. Om ervoor te zorgen dat er een juiste interpretatie van dat begrip wordt gebruikt, wil de Tweede Kamer dat het kabinet voor 1 januari 2019 duidelijk maakt wat het begrip onder de huidige wetgeving inhoudt.

Het kabinet komt nog voor de zomer met een hoofdlijnenbrief met een toelichting over de manier waarop het begrip verduidelijkt zal worden. Met het oog op de voorgenomen verruiming van de handhaving lijkt dat geen overbodige luxe.

Meer weten over de wet- en regelgeving rond arbeidsrelaties?

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving rond arbeidsrelaties en zelfstandigheid? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?