Heeft uw mkb-onderneming de wind in de zeilen? Tips om uw bedrijf gezond te houden

Article

Heeft uw mkb-onderneming de wind in de zeilen?

Ondernemers die vooruit kijken houden hun bedrijf gezond

Nu de meeste mkb-bedrijven een mooie omzet en winst hebben weten neer te zetten is het zaak om vooruit te kijken. Wat kunt u zoal doen voor als het weer wat minder goed gaat? Hoe kunt u de winst het beste inzetten om uw bedrijf gezond te houden?

25 juni 2019

Investeren voor een gezonde onderneming

De afgelopen jaren zijn veel mkb-ondernemingen overeind gekrabbeld en in een aantal sectoren lijkt het - haast - alsof er nooit een crisis is geweest. Daarom is het nu een goed moment om bewust tijd en geld te investeren waar dat het meeste oplevert als het een tijdje tegenzit.

Vervang apparatuur met oog voor uw processen

Vervang verouderde (computer-)apparatuur nu er geld 'over' is. Bekijk daarbij kritisch wat u in de komende jaren nodig denkt te hebben. Eén op één vervangen kan op zich al nut hebben, maar als de processen in uw bedrijf eigenlijk beter kunnen moet dat uw uitgangspunt zijn bij de aanschaf. Dan hebt u uiteindelijk langer plezier van uw investering.

Let op de betalingstermijn

Blijf scherp op betalingen, of dat nou gaat om geld dat u moet ontvangen of betalen. Onlangs is opgeroepen tot verkorting van de wettelijke betalingstermijn van 60 dagen tot 30 dagen.

Al bedraagt de termijn op dit moment 60 dagen, houd uw klanten en leveranciers alert (en blijf zelf ook scherp op een tijdige betaling). Als het nu al niet lukt om binnen een redelijke termijn te betalen, dan wordt het betalingsgedrag zeker problematisch bij economische tegenwind. Wacht dus niet tot u zelf zit te springen om geld en wen uw omgeving eraan dat op tijd betalen de norm is.

Houd uw personeel gezond

Hoewel – en misschien omdat – het veel bedrijven momenteel goed gaat blijft het aantrekken en behouden van geschikt personeel een uitdaging. Dan heeft het uitvallen van medewerkers wegens ziekte of andere redenen natuurlijk extra veel impact op uw onderneming. Zoek daarom actief naar manieren om uw werknemers gezond te houden door hun werklast waar mogelijk te beperken.

Naast het vinden van het juiste personeel is het daarom zaak om in de gaten te houden in hoeverre de meer gespecialiseerde of ervaren werknemers die al voor u werken hun tijd kunnen besteden aan de belangrijke taken. Let er dus op of andere taken efficiënter kunnen of door anderen uit te voeren zijn.

  • Werknemers weten vaak zelf of er onnodig veel tijd in bepaalde activiteiten gaat zitten. Als deze activiteiten efficiënter kunnen scheelt dat tijd en ergernis.
  • Juist nieuwe medewerkers en stagiairs vragen geregeld waarom iets op een bepaalde manier gebeurt en niet op een andere (betere of snellere) manier. Doe uw voordeel met hun frisse blik op uw onderneming.
  • Gaat het goed met uw onderneming, maar hebt u toch het idee dat er meer mogelijk zou moeten zijn? Dan kunt u uw bedrijf ook eens door een externe adviseur laten doorlichten.

Investeer in opleidingen voor werknemers en opdrachtnemers

In veel branches wisselen rustige en drukke periodes elkaar af. Die rustige tijden kunt u gebruiken zodat uw werknemers klaar zijn voor de drukte daarna.

Als het momenteel goed gaat met uw onderneming kunt u geld opzij zetten om werknemers die nog specifieke vakkennis missen trainingen en opleidingen te laten volgen zodra de werkdruk het toelaat. Het is vrij gebruikelijk dat werkgevers die onderwijs bekostigen voor een werknemer de voorwaarde stellen dat de werknemer na afronding van een opleiding nog een bepaalde periode voor het bedrijf werkzaam blijft of anders het opleidingsgeld geheel of gedeeltelijk terugbetaalt als hij of zij niet gedurende de afgesproken periode in dienst blijven.

Opleiding voor opdrachtnemer

Ook als opdrachtgever kunt u ervoor kiezen om de opleiding voor een opdrachtnemer die met enige regelmaat projecten bij u uitvoert (gedeeltelijk) te bekostigen. Ook in zulke gevallen kunt u contractueel vastleggen dat uw opdrachtnemer zich verplicht om in ieder geval nog enige tijd opdrachten bij u uit te voeren. Een opdrachtgever heeft er nu eenmaal weinig aan als een goede opdrachtnemer na afronding van een relevante opleiding niet terugkomt, omdat zijn of haar nieuwe kennis en vaardigheden veel gevraagd worden. U kunt verlangen dat de opdrachtnemer in zo’n situatie de opleidingskosten terugbetaalt.

Zorg er bij het vastleggen van de afspraken voor dat deze uitsluitend betrekking hebben op de opleiding en het aantal uren waarop u als opdrachtgever aanspraak kunt maken in ruil voor uw financiële bijdrage. Op die uren zijn alle gebruikelijke afspraken van toepassing die anders ook zouden gelden voor de arbeidsrelatie met uw opdrachtnemer. U wilt immers niet de schijn wekken dat er sprake zou zijn van een dienstverband.

Licht uw online beveiliging door

Nog een onderwerp dat nogal eens ligt te wachten op tijd en geld: uw online beveiliging. Laat – zeker als u nieuwe hardware of software denkt aan te schaffen – de online beveiliging van uw onderneming eens goed doorlichten. Dan valt niet alleen te denken aan uw website en online formulieren, maar ook aan apparatuur die zich op afstand laat bedienen, en uw bedrijfsmail. Ook de kennis van uw werknemers over online bescherming van uw bedrijfsinformatie kan meer verbetering nodig hebben dan u denkt.

Meer weten over het gezond houden van uw mkb-onderneming?

Wilt u meer weten over verbeteren van de (administratieve) processen in uw mkb-onderneming? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 288 0780 . Hebt u fiscale vragen, neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

 

Did you find this useful?