Het nieuwe pensioenstel is er!

Article

Het nieuwe pensioenstel is er!

Na ruim 10 jaar behandeling is het nieuwe pensioenstelsel van kracht en kan de transitie definitief van start

Op 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwetgeving van kracht geworden. Pensioenfondsen, verzekeraars zullen samen met de werkgevers(organisaties) en werknemers/vakbonden/OR nu echt aan de slag moeten met de transitie naar dit nieuwe stelsel.

Met de ingang van deze nieuwe pensioenwetgeving van 1 juli 2023 krijgen pensioenfondsen en werknemers uiterlijk tot 1 januari 2028 om de transitie naar dit nieuwe stelsel af te ronden. Hierdoor krijgen werkgevers en pensioenfondsen 1 jaar extra de tijd om de nieuwe pensioensregeling in te voeren.

Wat betekent de nieuwe pensioenswetgeving voor u als werkgevers?

Nu de wet in werking is getreden kunt u als werkgever aan de slag! De pensioenregeling zal hoe dan ook aangepast moeten worden. Enkele onderwerpen die hierbij van belang zijn: compensatie huidige werknemers of handhaven huidige pensioenregeling voor deze groep, wijziging partnerpensioen en wat te doen met een middelloonregeling.

Wat betekent de nieuwe pensioenswetgeving voor u als ondernemer/DGA?

Na de uitfasering van het pensioen in eigen beheer waren de mogelijkheden om te voorzien in een oude dag beperkt. De nieuwe wetgeving biedt vanaf 2023 aanvullende mogelijkheden.

In deze korte video legt Bertine van Hoorn kort uit wat de Wet Toekomst Pensioenen inhoudt en gaat ze concreter in op de aandachtspunten die u heeft als werkgever en als ondernemer/DGA.

Heeft u vragen over de pensioenregeling van uw werknemers of de mogelijkheden van uzelf? Neem dan contact op met Bertine van Hoorn of Bea van Dijk (zie gegevens onderaan het artikel).

Did you find this useful?