Informatieplicht energiebesparing voor mkb

Article

Informatieplicht energiebesparing voor mkb

Meld tijdig energiebesparingsmaatregelen in uw bedrijf

Verbruikt uw mkb-onderneming minimaal 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ aardgas per jaar? Met de deadline van 1 juli 2019 in zicht is het hoog tijd om te bepalen of uw bedrijf onder de informatieplicht energiebesparing valt en uw energiebesparende maatregelen door te geven.

27 mei 2019

Energiebesparing melden

Met ingang van 2019 zijn ondernemingen die minimaal 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken verplicht om door te geven wat ze doen om energie te besparen. De verplichting is het gevolg van een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Met de deadline van 1 juli in zicht heeft nog maar een klein deel van de 125.000 bedrijven die onder de meldplicht vallen ook daadwerkelijk informatie over hun energiebesparende maatregelen doorgegeven.

Deadline voor mkb-ondernemers

Ondernemingen die meer dan 250 werknemers hebben of een omzet boven de €40 miljoen hoeven hun maatregelen voor energiebesparing pas in december door te geven. Ondernemers met een mkb-bedrijf dat veel energie verbruikt moeten echter voor 1 juli van dit jaar al hun energiebesparende maatregelen melden.

Er zouden zo’n 125.000 bedrijven onder de informatieplicht energiebesparing vallen. Te denken valt aan bedrijven met veel machines, maar ook winkels en showrooms hebben vaak een hoog energieverbruik. Bij een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) bent u als ondernemer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder: de energiebesparingsplicht.

Vanaf 2019 is daar de informatieplicht energiebesparing bij gekomen. Als uw bedrijf één of meer Wet milieubeheer inrichtingen (Wm-inrichtingen) omvat dient u per Wm-inrichting uiterlijk op 1 juli 2019 te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een stappenplan om te bepalen of u een informatie- en energiebesparingsplicht hebt. Mocht dat het geval zijn, vraag dan tijdig eHerkenning aan om te kunnen rapporteren in eLoket. Als u het rapporteren overlaat aan een intermediair hebt u zelf geen eHerkenningsmiddel nodig. Wel blijft u natuurlijk eindverantwoordelijk voor een juiste rapportage.

Na indiening rapportage

Vanaf 2 juli 2019 kan uw gemeente of omgevingsdienst uw rapportage ophalen in eLoket. Uw rapportage kan ertoe leiden dat u aanvullende vragen krijgt of een controlebezoek bij uw Wm-inrichting(en). Als u niet uiterlijk op 1 juli rapporteert in eLoket, dan kan dit een dwangsom opleveren van minimaal €1.000.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over finance support onderwerpen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?