Informatieplicht energiebesparing voor mkb

Article

Informatieplicht energiebesparing

Meld tijdig energiebesparingsmaatregelen in uw bedrijf

Verbruikt uw onderneming minimaal 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ aardgas per jaar? Uiterlijk 1 juli 2019 moesten mkb-ondernemingen die onder de informatieplicht energiebesparing vallen hun energiebesparende maatregelen doorgeven. Bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) hebben nog tot 5 december de tijd.

23 juli 2019

Melding energiebesparing

Verbruikt een inrichting van uw bedrijf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) of meer, dan bent u als ondernemer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder: de energiebesparingsplicht. Met ingang van 2019 komt daar de informatieplicht energiebesparing bij.

Als uw bedrijf één of meer Wet milieubeheer inrichtingen (Wm-inrichtingen) omvat, dient u per Wm-inrichting te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen. De verplichting is het gevolg van een wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor wie geldt de informatieplicht?

In totaal zouden zo’n 125.000 bedrijfsvestigingen in Nederland boven de genoemde verbruiksgrenzen zitten. Die vestigingen zijn niet allemaal informatieplichtig: ETS-bedrijven, deelnemers aan de MJA3 en glastuinbouw vallen niet onder de informatieplicht.

De deadlines voor mkb en grotere bedrijven zijn de volgende:

  • Grotere ondernemingen met meer dan 250 werknemers of een omzet boven de € 40 miljoen hoeven hun maatregelen voor energiebesparing pas uiterlijk 5 december 2019 door te geven. Zij zijn namelijk al auditplichtig onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).
  • Ondernemers met een mkb-bedrijf dat veel energie verbruikt moeten hun energiebesparende maatregelen al gemeld hebben.

Energiebesparende maatregelen mkb

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 van de 50 tot 60.000 bedrijven die onder de regeling zouden vallen hun energiebesparende maatregelen doorgegeven. Bij de bedrijfsvestigingen waarvoor een rapportage is ingediend lijkt de top 3 maatregelen te bestaan uit isolatie van gebouwen, het inzetten van LED-verlichting en het toepassen van energiebeheersystemen.

Energiebesparingsplicht en informatieplicht

Vanaf 2 juli 2019 kan uw gemeente of omgevingsdienst de ingediende rapportages voor het mkb opvragen in eLoket. Na 5 december 2019 zijn ook de rapportages van grotere bedrijven voor gemeenten opvraagbaar.

Uw gemeente kan dan controleren of uw bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing. Uw rapportage kan ertoe leiden dat u aanvullende vragen krijgt, of een controlebezoek bij uw Wm-inrichting(en). Bedrijven die niet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing kunnen een herinnering van hun gemeente ontvangen. Wie dan nog geen rapportage indient, kan uiteindelijk een dwangsom opgelegd krijgen.

Grotere bedrijven hebben langer de tijd om de rapportage over hun energiebesparende maatregelen in te dienen. Aangezien zij al moeten rapporteren op basis van de Europese richtlijn, beschikken zij als het goed is over de informatie die nodig is om tijdig te voldoen aan de informatieplicht.

Mkb-ondernemer kan alsnog energiebesparing melden

Bent u te laat met indienen? Dan moet u alsnog uw maatregelen op het gebied van energiebesparing melden.

Controleer met het stappenplan op de website van RVO.nl om te bepalen of u een informatie- en energiebesparingsplicht hebt. Zo ja, vraag dan eHerkenning en rapporteer zo spoedig mogelijk in eLoket. Als u het rapporteren overlaat aan een intermediair hebt u zelf geen eHerkenningsmiddel nodig. Wel blijft u natuurlijk eindverantwoordelijk voor een juiste rapportage.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over finance support onderwerpen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?