Investeren in uw onderneming

Article

Investeren in uw onderneming

De regels en fiscale voordelen

Om omzet te maken en uw groeidoelstelling te behalen moet u als ondernemer in veel gevallen kosten maken en investeren in uw bedrijf. Kent u de regels met betrekking tot investeren en het fiscale voordeel dat hiermee te behalen valt?

Jasmijn Smoor - 2 april 2019

Investeren in uw onderneming

Direct bij het opstarten van uw onderneming heeft u al bedrijfsmiddelen nodig zoals voorraden, kantoormeubilair, een computer et cetera. Ook door de jaren heen zullen er investeringen nodig zijn om aan de vraag en verwachting van de klant te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van het assortiment, het vernieuwen van het interieur of u heeft behoefte aan een andere indeling van uw schappen.

Gelukkig zijn de kosten die betrekking hebben op uw onderneming voor een groot deel aftrekbaar, waardoor u minder belasting betaalt. Een extra fiscaal voordeel valt te behalen wanneer die kosten investeringen zijn.

Extra fiscaal voordeel dankzij investeringsaftrek

Wanneer kosten aan te merken zijn als investeringen kan het zijn dat u recht heeft op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met dit bedrag kunt u uw winst verminderen, waardoor u in het jaar van investeren minder belasting betaalt. Het bedrag van de aftrek hangt af van het totaal geïnvesteerd bedrag in het boekjaar.

  • Heeft u minder dan € 2.300 geïnvesteerd in het boekjaar, dan bedraagt de aftrek nihil.
  • Bedraagt het totaal aan investeringen tussen € 2.301 en € 57.321 dan geldt een percentage van 28% over het geïnvesteerde bedrag.
  • Voor een totaalbedrag aan investeringen tussen € 57.322 en € 106.150 geldt een vast bedrag aan investeringsaftrek van € 16.051.
  • Bedraagt het totaal aan investeringen tussen € 106.151 en € 318.449 dan krijgt u € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel boven de € 106.150.
  • Heeft u nog meer geïnvesteerd? Dan komt u niet in aanmerking voor de investeringsaftrek.*

Er zijn ook bedrijfsmiddelen uitgezonderd van de investeringsaftrek, zoals investeringen in woonhuizen, grond of personenauto’s.

Naast kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunt u in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Voor de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek geldt een meldingstermijn van drie maanden na investering.

Het verschil tussen kosten en investeringen

In dit verband is het onderscheid tussen kosten en investeringen van belang. Het grootste verschil tussen investeringen en gewone bedrijfskosten zit in de waarde en de levensduur. De Belastingdienst ziet het aangeschafte product pas als een investering als het een waarde heeft van meer dan € 450 excl. BTW. Daarnaast moet het product langer dan een jaar meegaan.

Wanneer u bijvoorbeeld kleine kantoorbenodigdheden aanschaft is dit een voorbeeld van kosten (doorgaans minder € 450 excl. BTW en met een levensduur korter dan een jaar). Een nieuwe kassa voor uw supermarktonderneming daarentegen is een investering en dient geactiveerd te worden in de balans.

  • Die kosten die u maakt voor bijvoorbeeld kleine kantoorbenodigdheden worden afgetrokken van de winst in het jaar dat het product wordt gekocht.
  • Wanneer u investeert in bijvoorbeeld een kassa werkt dit anders. Investeringen worden in de balans geboekt en vervolgens worden de kosten verspreidt over meerdere jaren. Deze methodiek wordt ook wel afschrijven genoemd. 

Een investering wordt al als zodanig gekwalificeerd op het moment dat een verplichting wordt aangaan. Een verplichting wordt bijvoorbeeld aangegaan wanneer:

  • een geldige offerte (schriftelijk) wordt geaccepteerd
  • mondelinge aanvaarding, zonder voorbehoud, van een aanbod tot koop plaatsvindt
  • een schriftelijke koop- of verkoopovereenkomst wordt gesloten

Tijdens mijn bezoeken in het kader van de Controllermodule bespreek ik de kosten met de ondernemer, bekijken we of dit investeringen zijn en of deze investeringen in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Door periodiek zo’n afstemmingsmoment te hebben, signaleren we tevens op tijd wanneer energie-investeringsaftrek of milieu-investeringsaftrek moet worden aangevraagd.

Regels en beter inzicht in resultaten

Investeringen activeren en vervolgens afschrijven is verplicht. Afschrijven maakt de boekhouding realistischer omdat de kosten worden verdeeld over de levensduur waarop het bedrijfsmiddel betrekking heeft. Hierdoor wordt een beter inzicht in het resultaat verkregen.

Investeren en investeringsaftrek op de agenda

U kunt dus in aanmerking komen voor drie soorten investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Het bedrag is afhankelijk van uw investering, maar kan al snel enkele duizenden euro’s schelen.

Vanwege de meldingstermijn van drie maanden na investering is tijdig handelen belangrijk. Investeringsaftrek is daarom één van de onderwerpen die ik vast op de Controlleragenda heb staan voor mijn bezoeken aan ondernemers en graag met u bespreek. Dit is namelijk typisch een onderwerp waarmee u (flink wat) belasting kunt besparen.

*genoemde bedragen en percentages gelden in 2019. Deze worden jaarlijks herzien en voor de andere boekjaren verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.

Meer weten over onze dienstverlening voor supermarkten?

Wilt u meer weten over de Supermarktcoach of andere dienstverlening voor (supermarkt-)ondernemers? Neem dan contact op met Patricia Versendaal via +31 (0)88 288 2996 .

Download bijgaand rapport voor meer informatie over de trends en ontwikkelingen in de supermarktbranche en de volledige resultaten van het Consumentenonderzoek 2018.

Consumenten - onderzoek 2018

Download rapport
Did you find this useful?