Is uw onderneming klaar voor verkoop of bedrijfsopvolging?

Article

Is uw onderneming klaar voor verkoop of bedrijfsopvolging?

De voordelen van verkoopklaar zijn voor uw onderneming

Als ondernemer weet u natuurlijk dat u op tijd over bedrijfsopvolging of verkoop van uw bedrijf moet nadenken. Maar wellicht bent u te druk met de dagelijkse werkzaamheden en is verkoop vooral iets voor ‘later’. Toch heeft het verkoopklaar maken van uw bedrijf voordelen waarvan u zelf ook kunt profiteren.

Is uw onderneming verkoopklaar?

Veel ondernemers weten dat het verstandig is om op tijd na te denken over bedrijfsopvolging of verkoop van de onderneming. Het moment om hiermee te beginnen wordt door drukte van alle dag vaak vooruit geschoven. Toch is het belangrijk om niet te lang te wachten.
Verkoopklaar betekent in de kern: goed voorbereid zijn op verkoop van de onderneming met daardoor een grotere kans van slagen. Maar als u uw onderneming verkoopklaar maakt, levert dat in een bredere aanpak ook tussentijdse waardecreatie op, waar u de vruchten van plukt.

Klaar zijn voor verkoop betekent niet alleen dat uw bedrijf een optimale juridische en fiscale structuur heeft. Het proces van verkoopklaar maken geeft u ook inzicht in uw organisatie vanuit het perspectief van een investeerder. Het geeft antwoord op de vraag waarom en voor hoeveel een potentiële koper uw onderneming wil kopen.
Vanuit waarde bezien kunnen we onderstaande drie stappen onderscheiden bij het voorbereiden van uw onderneming op verkoop. En ook als verkoop (nog) niet uw voorkeur heeft kunnen deze stappen u vooruit helpen.

Stap 1: Waarde analyseren

Deze fase heeft tot doel dat een aantal zaken inzichtelijk worden, namelijk:

  • hoe de waardepropositie van uw onderneming eruit ziet, en
  • welke activa en waarde stuwende factoren belangrijk zijn om deze waarde te creëren.

U brengt onder meer de belangrijkste klant- en leveranciersrelaties in kaart en maakt de grootste uitdagingen in uw bedrijf inzichtelijk. Hoe ziet uw markt eruit en wat is de positie van uw bedrijf daarin? Wat zijn de verwachtingen die u heeft, zowel financieel als niet financieel? En heeft u een idee wat uw bedrijf waard is? Ook neemt u in de analyse de wensen van u persoonlijke agenda mee.

Stap 2: Waarde behouden

Deze stap is erop gericht om ervoor te zorgen dat de reeds opgebouwde waarde de komende jaren niet verloren gaat. U zult onder meer een antwoord moeten hebben op de volgende vragen.

  • Wat zijn de grootste risico’s op waardeverlies?
  • Hoe kunt u deze risico’s ondervangen?
  • Zijn er processen binnen uw onderneming ingericht om de aanwezige kennis te documenteren, op te slaan en te beschermen?
  • Zijn er maatregelen getroffen om personeelsbehoud en opvolging van belangrijke medewerkers te waarborgen?
  • Is er sprake van een strategie en zijn de organisatiestructuur en processen binnen uw bedrijf zo ingericht dat u in staat bent om uw onderneming efficiënt en effectief aan te sturen?

Stap 3: Waarde creëren

Vervolgens kunt u uw strategische doelstellingen richten op het vergroten of creëren van belangrijke waarde stuwende factoren. U vraagt zich hierbij af welke onderdelen binnen uw bedrijf onvoldoende presteren en hoe u hier verbetering in kunt aanbrengen. Andere belangrijke vragen in deze fase zijn bijvoorbeeld:

  • Is autonome groei de enige manier om te groeien of kan overname de groei versnellen?
  • Zijn de financiële en niet-financiële KPI’s in lijn gebracht met het strategische plan van uw onderneming?
  • Is duidelijk hoe de beoogde groei kan worden gefinancierd?

Denk ook goed na hoe uw betrokkenheid en rol binnen het bedrijf de komende jaren zal veranderen. Creëer tot slot een dashboard om de waardecreatie van uw onderneming niet alleen te kunnen meten maar ook te gebruiken als stuurmiddel.

Uw onderneming: klaar voor de toekomst

Via de bovengenoemde stappen maakt u uw onderneming gericht verkoopklaar. Zo vergroot u niet alleen tijdig de slagingskans op een optimale verkooptransactie, maar richt u zich ook op waardecreatie met behoud of verbetering van controle over de bedrijfsvoering. En een gezond bedrijf met een solide bedrijfsvoering en een heldere koers is nu eenmaal aantrekkelijk voor zowel potentiële opvolgers als kopers en investeerders.

Meer weten over het verkoopklaar maken van uw bedrijf?

Wilt u meer weten over het verkoopklaar maken van uw onderneming? Neem dan contact op met Roland Hoekstra via telefoonnummer 088 288 3414 of rhoekstra@deloitte.nl

Did you find this useful?