Kleineondernemersregeling wordt breder en eenvoudiger

Article

Kleineondernemersregeling wordt breder en eenvoudiger

Rechtspersonen kunnen ook kiezen voor vernieuwde KOR

Per 1 januari 2020 vervangt de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) de huidige regeling. Ondernemers die minder dan € 20.000 omzet per kalenderjaar verdienen kunnen gebruik maken van deze vrijstelling voor de btw, zodat zij minder administratie hebben. De nieuwe regeling is ook toegankelijk voor ondernemers met een bv.

15 oktober 2019

Aanpassing kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert per 1 januari 2020. De vernieuwde KOR is een vrijstelling voor de btw die in plaats komt van het huidige regime waarin kleine ondernemers konden kiezen tussen korting op de btw of ontheffing van de administratieve verplichtingen. Deze vernieuwde regeling steekt in een paar opzichten eenvoudiger in elkaar dan haar voorganger.

Niet btw maar omzet bepalend

Allereerst hoeft u onder de nieuwe KOR niet te berekenen of u een bepaald bedrag overhoudt als u de door u betaalde btw aftrekt van de door u aan klanten berekende btw. In plaats daarvan wordt voor de belastingheffing alleen gekeken naar uw omzet.

Kiest u voor toepassing van de vernieuwde KOR en blijft uw omzet per kalenderjaar onder de € 20.000, dan is uw bedrijf ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij behorende administratieve verplichtingen met betrekking tot de door uw bedrijf verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland. U berekent geen btw aan uw klanten, verstuurt geen btw-facturen en trekt geen betaalde btw op zakelijke kosten en investeringen af.
Let op, naar u verlegde btw en btw verschuldigd wegens intracommunautaire verwervingen moet u als kleine ondernemer nog wel aangeven. Deze btw is dan niet aftrekbaar.

Rechtsvorm onderneming

U kunt de nieuwe KOR toepassen op uw bedrijf ongeacht of u een eenmanszaak, VOF, maatschap of bv drijft. Naast natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen vallen namelijk ook rechtspersonen onder de nieuwe regeling. Door deze verbreding van het toepassingsbereik bent u in elk geval voor de KOR niet langer aan een specifieke rechtsvorm gebonden.

Groei als uitdaging

Vanaf het tijdstip dat u aan de nieuwe KOR deelneemt, geldt de nieuwe regeling voor tenminste drie jaar of zolang de omzet niet boven de € 20.000 komt in één kalenderjaar. Mocht de omzet van uw onderneming groeien en binnen een kalenderjaar boven de € 20.000 uit komen, dan vervalt per direct de KOR. Dat houdt in, dat u uw bedrijf dient af te melden en op de eerstvolgende factuur aan uw klanten btw moet berekenen.

Meedoen aan de KOR

Doet u al mee aan de huidige kleineondernemersregeling en bent u ontheven van uw btw-plicht? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt in dat geval een brief van de Belastingdienst met informatie over uw automatische aanmelding voor de nieuwe regeling. Als u op basis van de huidige KOR alleen vermindering van btw krijgt, moet u zich wel actief aanmelden voor de nieuwe KOR.

Wilt u vanaf 1 januari 2020, de ingangsdatum van de vernieuwde KOR, meedoen aan de regeling? Dan moet uw aanmeldformulier uiterlijk op 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Meldt u zich later aan, dan doet uw onderneming mee vanaf 1 april 2020.

Meer weten over belastingzaken voor het mkb?

Wilt u meer weten over belastingregels en -regelingen voor mkb-ondernemingen? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 . Meer weten over de btw? Neem dan contact op met Mark van Schaijk via +31 (0)88 2881993 .

Did you find this useful?