Kwartaalafsluiting met de controlleragenda

Article

Kwartaalafsluiting met de controlleragenda

Controlleragenda: nuttig instrument voor ondernemer en controller

De controllermodule geeft u inzicht in de administratie van uw onderneming zodat u waar nodig tijdig kunt bijsturen. Daarbij is een speciale rol weggelegd voor de controlleragenda. Wat die precies inhoudt en welke voordelen dat voor u heeft leest u in mijn blog.

Controlleragenda

Regelmatig delen mijn collega’s en ik informatie over de Controllermodule en de daarbij behorende controlleragenda met mkb-ondernemers. Maar wat staat er nu eigenlijk in die controlleragenda? Aangezien het 1e kwartaal afgesloten kan worden, wil ik u graag laten zien welke onderwerpen er onder andere in de controlleragenda staan in het 1e kwartaal.
Allereerst bespreek ik met mijn klant wat de verwachtingen zijn en waar hij/zij wil dat wij specifiek aandacht aan schenken. Denk bijvoorbeeld aan investeringsplannen, financieringsbehoeften of belastingzaken. Wanneer iets specifieks speelt kunnen we hier bij de kwartaalbezoeken rekening mee houden en daar extra alert op zijn.

Balans en winst- en verliesrekening

De controlleragenda bevat vragen die verdeeld zijn onder de verschillende balans- en winst-en-verliesrekeningen. Voorafgaand aan de werkzaamheden van kwartaal 1 kijken we bijvoorbeeld eerst of de beginbalans juist is verwerkt, de administratie volledig is geboekt en of de publicatiestukken van het voorgaande boekjaar eventueel al gedeponeerd zijn.

Kwartaalafsluiting kwartaal 1

Een aantal voorbeelden van onze periodieke werkzaamheden uit kwartaal 1 zijn:

  • Aansluiting liquide middelen: Klopt het banksaldo in de administratie met het bankafschrift?
  • Nagaan of de materiële vaste activa juist is verwerkt. Denk hierbij aan het juist verwerken van investeringen, of de afschrijvingen geboekt zijn, of de nieuw aangeschafte vervoermiddelen verwerkt zijn in de loonadministratie en wat het huidige investeringsniveau is t.b.v. de investeringsaftrek. Ook kan hier het tijdig aanvragen van de milieu-investeringsaftrek bij horen;
  • Debiteuren en crediteuren: Sluit de openstaande postenlijst (subadministratie) met de kolommenbalans en vallen er posten op door bijvoorbeeld ouderdom?
  • Voorraden en onderhanden projecten: Zijn de voorraadmutaties geboekt en sluit de voorraad aan op de voorraadtelling/ administratie? Is er tussentijds resultaat genomen op het onderhanden projecten?
  • Afloop van bepaalde balansposten: afloop van de nettolonen, loonheffing, pensioenpremies en belastingen zoals omzetbelasting;
  • Afsluitende werkzaamheden: analyse tussen de realisatie en de begroting. Zijn dividenduitkeringen gewenst - en mogelijk?


Dit is zomaar een kleine greep van de diverse werkzaamheden die wij uitvoeren op basis van de controlleragenda. Deze werkzaamheden en bevindingen worden tegelijkertijd met de klant besproken. Zo heeft de klant een goed beeld van de financiële gegevens uit het 1e kwartaal.

Niet-administratieve werkzaamheden

Naast administratieve werkzaamheden ondersteunen wij de ondernemer ook met niet-administratieve werkzaamheden. U kunt hierbij onder andere denken aan advisering rondom een herstructurering van uw onderneming, financieringen, testamenten en de opvolging van uw onderneming. Doordat uw periodiek contact heeft met de controller kunt u met uw adviesvragen direct bij ons terecht. Omdat uw situatie door de controllermodule bij ons bekend is, hoeft u de situatie niet nogmaals uit te leggen en zorgt dit voor tijdswinst.
Ook is automatisering een onderdeel van de niet-administratieve werkzaamheden. Om de administratie efficiënt en effectief te kunnen verwerken, wordt er gebruik gemaakt van een softwareprogramma voor het scannen en herkennen van facturen. Met deze software worden uw facturen digitaal opgeslagen en zijn uw facturen altijd te benaderen. Door uw bank en uw administratiesoftware te koppelen worden bankmutaties automatisch ingelezen in uw boekhouding en kan een saldoverschil door een typefout worden voorkomen.

Controllermodule helpt de mkb-ondernemer verder

Door periodiek contact tussen de accountant en de ondernemer worden vragen sneller beantwoord, bijzonderheden sneller opgepakt en heeft u als de ondernemer een goed geïnformeerde externe sparringpartner.
Het voordeel van de Controllermodule is dat u tijdig inzicht hebt in uw financiële (en niet-financiële) gegevens. Door de periodieke werkzaamheden komt uw jaarrekening niet als verrassing. U kunt vooruitkijken in plaats van achteruit.

Meer weten over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers?

Wilt u meer weten over de Controllermodule of andere dienstverlening voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Patricia Versendaal via +31 (0)88 288 2996 .

Did you find this useful?