Management Buy Out in het mkb

Article

Management Buy Out in het mkb

Bedrijfsopvolging buiten de familie

Als mkb-ondernemer krijgt u op enig moment te maken met de kwestie van bedrijfsopvolging. Soms zijn er een of meer opvolgers binnen de familie te vinden, maar dat is niet altijd het geval. Een Management Buy Out kan een alternatief vormen. Hoe dat werkt leest u in dit artikel.

Management Buy Out als mogelijkheid voor bedrijfsopvolging

In het artikel “strategische of financiële koper” is voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen een uiteenzetting gegeven van het koperslandschap waarbij onderscheid werd gemaakt tussen strategische en financiële kopers. Maar wat als u dit koperslandschap liever helemaal vermijdt?

Een alternatief voor een mkb-ondernemer die bijvoorbeeld geen opvolging binnen de familie heeft, is de zogenoemde Management Buy Out (“MBO”). Bij een MBO geeft u het zittende management van uw bedrijf de mogelijkheid om de onderneming (deels) over te nemen. Voor managers in het MKB vormt een MBO een volgende stap in hun carrière.

Wat zijn de voordelen van een MBO?

Een MBO kan zowel voor de mkb-ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen als voor het zittende management interessant zijn.

  1. Voor het management, omdat men de ins en outs van het bedrijf kent;
  2. Voor de mkb-ondernemer, omdat bij een MBO de koper van het bedrijf een goede bekende is.

Bij een MBO zal het management de onderneming op dezelfde voet willen voortzetten, waardoor de continuïteit en werkgelegenheid wordt geborgd. Een strategische of financiële partij kan na de acquisitie van de onderneming overwegen om op korte termijn activiteiten samen te voegen met een ander bedrijf waardoor een deel van de werkgelegenheid verloren gaat.

Wat zijn de risico's van een MBO?

Bij een MBO speelt de gunfactor vaak een rol, juist omdat de huidige en toekomstige eigenaar van (een gedeelte van) het bedrijf elkaar persoonlijk kennen. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar tegelijkertijd is een MBO een zakelijke transactie. Daarbij moeten koper (manager) en verkoper (ondernemer) goede procesafspraken maken om te voorkomen dat de relatie onder druk komt te staan.

Als een gebalanceerd proces ontbreekt en partijen komen er niet uit met elkaar, kan de teleurstelling groot zijn en er zelfs toe leiden dat partijen besluiten om uit elkaar te gaan. Dit is natuurlijk niet wenselijk. Daarom vraagt een MBO een gedegen aanpak, waarbij de volgende vragen vooraf moeten worden gesteld:

1. Is de zittende manager een ondernemer?

Wie een goede manager is, hoeft nog niet automatisch een goede ondernemer te zijn. Heeft het zittend management voldoende ondernemersvaardigheden? Hoe kunnen we dit beoordelen?

2. Hoe wordt de prijs bepaald?

Hoe bepalen we de prijs? Het zittende management kan zich op het standpunt stellen dat zij sterk hebben bijgedragen in de groei van de winstgevendheid van de onderneming en van mening zijn dat hiermee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de prijs. Dit is altijd een heikel punt in het MBO-proces en een onafhankelijke waardering kan helpen tot een realistische prijs te komen die acceptabel is voor beide partijen.

3. Hoe wordt de transactie gefinancierd?

Banken staan over het algemeen niet afwijzend tegenover de MBO, omdat het management van het bedrijf de onderneming voortzet als aandeelhouder. Daarmee wordt de continuïteit van het bedrijf geborgd. Tegelijkertijd zijn banken niet bereid om de volledige koopsom te financieren en vragen zij zowel de kopende manager als de verkopende ondernemer een deel van de koopsom te financieren.

Om hoeveel geld gaat het dan? Dat hangt van meerdere factoren af, waaronder de koopsom, maar niet ongebruikelijk is dat een inbreng van 40-50% wordt gevraagd.

De kopende manager beschikt meestal niet over voldoende financiële middelen. Welke mogelijkheden zijn er dan wel om de financiering rond te krijgen?

  • Een oplossing is dat de verkopende ondernemer het restant financiert door middel van een achtergestelde lening. De verkopende ondernemer moet in dat geval nog wel bereid zijn voor een langere periode (5 tot soms 10 jaar) risico te lopen over zijn lening.
  • Is een verkopende ondernemer daar niet toe bereid of voor een kleiner bedrag dan kan een financiële partij uitkomst bieden. In de overnamemarkt is veel geld beschikbaar en er zijn meerdere mogelijkheden om een overname te financieren met behulp van een professionele financiële partner.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over de mogelijkheid van Management Buy Out in uw situatie? Neem contact op met ons voor een vrijblijvend oriënterend gesprek met één van onze fusie- en overnameadviseurs.

Did you find this useful?