Meer tijd voor melding beëindiging pensioen in eigen beheer

Article

Meer tijd voor melding beëindiging pensioen in eigen beheer

Jaar voor informatieformulier afkoop of omzetting pensioen

Directeur-grootaandeelhouders van ondernemingen hebben voortaan een jaar om het informatieformulier in te dienen in geval van afkoop of omzetting van hun pensioen in eigen beheer. Hebt u uw pensioenvoorziening vóór 13 december 2017 afgekocht of omgezet? Dan moet de Belastingdienst het formulier uiterlijk op 12 december 2018 ontvangen.

27 november 2018

Pensioen in eigen beheer

Als directeur-grootaandeelhouder van een bv kunt u bij de afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer dit tot en met 2019 nog met een fiscale korting doen. Hiertoe dient u dan wel een informatieformulier bij de Belastingdienst in te dienen.

In een aantal gevallen is dit formulier te laat ingediend, of niet door de (ex-)partner ondertekend. Voor veel ondernemers was het daardoor onduidelijk of zij wel voor de fiscale kortingsregeling in aanmerking kwamen.

Termijn informatieformulier verlengd

Op 31 oktober 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën echter een besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat de faciliteit toch mag worden toegepast indien de dga het informatieformulier uiterlijk een jaar na afkoop of omzetting heeft ingestuurd. Daarmee hebt u wat meer tijd om de afkoop of omzetting van uw pensioen te regelen of eventueel een (ex-)partner alsnog het informatieformulier te laten ondertekenen.

Om de afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer in aanmerking te laten komen voor de fiscale korting dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U hebt uw aangifte loonheffingen op tijd en volledig ingevuld;
  • U hebt de loonheffingen op het afkoopbedrag van uw pensioen in eigen beheer betaald;
  • U hebt het informatieformulier binnen een jaar na de afkoop of omzetting van uw pensioenvoorziening ingediend.

Meer weten over pensioen in eigen beheer?

Wilt u meer weten over de stand van zaken rond het pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?