zomer ondernemer

Article

MKB-najaarstips: op tijd starten om geld te besparen

Beperk uw belastingdruk en kosten met onze ondernemerstips

Welke acties kunt u als mkb-ondernemer dit najaar in gang zetten om uw kosten te beperken op manieren die bij uw situatie passen? Wij hebben enkele tips verzameld voor onderwerpen om u nu alvast in te verdiepen. Zodat u op tijd uw zaken op orde hebt.

17 september 2018

Dividend uitkeren

Met het oog op de veranderingen rond de verschillende belastingregelingen is het raadzaam om tijdig te bekijken of en zo ja, wanneer u dividend wilt (en kunt) uitkeren vanuit uw holding. Bent u in Nederland belastingplichtig, dan bent u per saldo waarschijnlijk niet veel goedkoper of duurder uit met of zonder dividendbelasting. Wilt u meer over het onderwerp weten? Neem dan contact met ons op. Een eerder artikel over de dividenduitkering vindt u via deze link.

Verbonden schulden binnen fiscale eenheid afhandelen

Onder voorwaarden kunt u als mkb-ondernemer tot eind 2018 gebruik maken van de overgangsregeling fiscale eenheid. Het gaat uitsluitend om bestaande schulden van voor 25 oktober 2017, 11.00 uur. Uw bedrijf dient aan alle gestelde voorwaarden te voldoen. De regeling geldt alleen bij een totaalbedrag dat niet hoger is dan € 100.000. Ons eerder gepubliceerde artikel over dit onderwerp vindt u via deze link.

Vragen over dit onderwerp of andere fiscale zaken? Lees meer over onze dienst Tax Advisory & Compliance. Belastingadvies voor mkb-ondernemers.

Subsidieaanvraag voorbereiden - projectadministratie op orde brengen

Wordt 2019 voor u een belangrijk(er) jaar als het gaat om innovatie? En bent u van plan hiervoor subsidie aan te vragen? Start uw voorbereiding ruim op tijd. De voorbereiding voor een goede subsidieaanvraag kost u meer of minder tijd afhankelijk van welke subsidie relevant is voor uw onderneming. Bovendien wegen aspecten zoals de kwaliteit van uw projectadministratie mee als het gaat om toekenning (en stopzetting!) van subsidies.
U vindt meer over het succesvol aanvragen van subsidies in ons artikel over dit onderwerp.

Gebouwen in eigen gebruik houden?

Vanaf 2019 worden de regels voor de fiscale afschrijving voor gebouwen in eigen gebruik gelijkgetrokken met die voor gebouwen die u verhuurt aan derden. De maatregel zit hoogstwaarschijnlijk in het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag 2018 wordt gepresenteerd. U leest hier over de gevolgen van de afschrijvingsbeperking.

Hypotheekrente voor uw eigen woning vooruitbetalen

Verwacht u dat uw belastingdruk in box 1 in 2019 lager zal zijn dan dit jaar, bijvoorbeeld omdat u volgend jaar aanzienlijk minder inkomen denkt te gaan genieten? In dat geval kan het fiscaal voordelig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente op uw eigenwoningschuld vooruit te betalen. In 2018 vooruitbetaalde rente die betrekking heeft op een tijdvak dat uiterlijk op 30 juni 2019 eindigt, is nog dit jaar aftrekbaar. Zo verlaagt u uw belastbare inkomen voor 2018 en ontziet u uw (lagere) inkomen van 2019.

Vragen?

Vul vrijblijvend ons offerteformulier in:

open in new window Open mkb-offerteformulier

Belastingschulden betalen

Openstaande belastingschulden kunt u het beste zo veel mogelijk nog dit jaar betalen. Deze schulden komen namelijk niet in mindering op de rendementsgrondslag van box 3. Alleen voor erfbelastingschulden geldt een uitzondering. Door de belasting dit jaar te betalen, heeft u op 1 januari 2018 een kleiner vermogen, zodat u minder belasting in box 3 betaalt.

  • U doet hiertoe uiterlijk 8 weken voor het einde van het kalenderjaar een verzoek om vaststelling van een voorlopige aanslag, of
  • U dient uiterlijk 13 weken voor het einde van het kalenderjaar een aangifte in.

Als u zich aan bovenstaande termijnen houdt en de aanslag niet vóór de jaarwisseling ontvangt, dan mag u de verschuldigde inkomstenbelasting toch in mindering brengen op de rendementsgrondslag van box 3.

Schenkingen doen aan de kinderen

Ouders kunnen jaarlijks binnen bepaalde grenzen schenkingen doen aan hun kinderen zonder schenkbelasting verschuldigd te zijn. Per kind kan in 2018 € 5.363 onbelast worden geschonken.
Naast de vrijstelling voor jaarlijkse schenkingen mag een kind dat tussen de 18 en 40 jaar is één keer in zijn of haar leven een groter bedrag belastingvrij ontvangen van de ouders. In 2018 gaat het om een bedrag van € 25.731 dat onbelast mag worden geschonken, mits op deze vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan.
De vrijstelling kan worden verhoogd tot € 53.602, maar dan is het kind verplicht het meerdere (alles boven de € 25.731) te besteden aan een kostbare studie. Om voor die vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan een aantal nadere voorwaarden worden voldaan.

U vindt de tarieven voor de schenkbelasting 2018 op deze pagina. Alle vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting in 2018 op deze pagina.

Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning structureel verhoogd tot € 100.000 (aangepast bedrag 2018: € 100.800). Voorwaarde is dat de schenking moet worden aangewend voor:

  • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld ter zake van een vervreemde eigen woning van de begiftigde.

De verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning is niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt de eis dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Verder mag het bedrag van de verruimde vrijstelling onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut.

Belastingplichtigen die in 2015 of in 2016 gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling kunnen alleen nog in 2018 op grond van overgangsrecht een aanvullende vrijgestelde schenking doen, zodat zij alsnog van de verruiming van de vrijstelling tot € 100.800 kunnen profiteren.

Meer tips voor ondernemers?

Wilt u meer weten over manieren om te besparen als mkb-ondernemer? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?