MKB-nieuwjaarstips

Article

MKB-nieuwjaarstips

Wijzigingen en deadlines voor het nieuwe jaar

Wat kunt u als mkb-ondernemer vanaf 1 januari aan wijzigingen verwachten en welke deadlines komen eraan? In dit artikel vindt u een aantal onderwerpen om op te letten. Van fiscale wijzigingen per 1 januari 2020 tot inleverdatums.

7 januari 2020

Mkb-nieuwjaarstips: belangrijke wijzigingen

In het onderstaande overzicht hebben wij de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020 voor u op een rij gezet. Daaronder vindt u enkele mogelijke actiepunten uitgelicht die specifiek voor het nieuwe jaar relevant zijn. Tot slot volgen de wijzigingen en deadlines rond de btw.

Wijzigingen

Tweeschijvenstelsel inkomstenbelasting

Het tweeschijvenstelsel box 1 (IB) is versneld ingevoerd per 1 januari 2020 (in plaats van 2021). Het tarief in Box 1 wordt beperkt tot twee schijven. Waar in 2019 het tarief in de eerste schijf iets steeg 36,65% zakten de tarieven in de voormalige schijven 2 en 3 naar 38,10%. Ook het toptarief daalde in 2019, naar 51,75%.

Per 1 januari 2020 zijn er nog maar twee schijven over. Bij een inkomen tot maximaal € 68.507 geldt een IB-tarief van 37, 35%. Over het bedrag boven de € 68.507 is het heffingstarief 49,50%. U leest meer over dit onderwerp op Rijksoverheid.nl.

Bekijk ons overzicht met de Tarieven en percentages 2020.

Verdere beperking inkeerregeling

Verzwegen buitenlands inkomen uit sparen en beleggen (box 3) valt al sinds 1 januari 2018 niet meer onder de wettelijke inkeerregeling. Vanaf 1 januari 2020 wordt inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) eveneens uitgesloten van de mogelijkheid om binnen twee jaar boetevrij in te keren. Ook vervalt het onderscheid tussen binnenlands en buitenlands inkomen.

De inkeerregeling is vanaf 1 januari 2020 dus alleen nog van toepassing op inkomen uit werk en woning (box 1) en op de persoonsgebonden aftrek.

Schulden aan de bv

Het wetsvoorstel excessieve schulden aan de bv wordt naar verwachting in maart 2020 voorgelegd aan de Tweede Kamer. Meer over de gevolgen van het wetsvoorstel leest u in dit artikel.

Voorwaartse verliesverrekening

De voorwaartse verliesverrekeningstermijn is vanaf 2019 beperkt tot 6 jaar. U leest meer in onze eindejaarstips voor december.

Afschrijving gebouwen in eigen gebruik

De beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik (VPB) die op 1 januari 2019 is ingegaan leidt er mogelijk toe, dat u vastgoed heeft dat onder de overgangsregeling valt. Vastgoed voor eigen gebruik dat is gekocht vanaf 1 januari 2019 valt onder de beperking, waardoor u alleen nog op een gebouw kunt afschrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (de bodemwaarde). De beperking leidt ertoe dat de afschrijving voor gebouwen in eigen gebruik vanaf begin 2019 hetzelfde is als voor beleggingsvastgoed.

Acties

PEB afgekocht? Dien uw informatieformulier in

Heeft u uw pensioen in eigen beheer in 2019 afgekocht? Vergeet dan niet binnen een jaar na afkoop een informatieformulier bij de Belastingdienst in te dienen. Doet u dit niet, dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor de fiscale korting waarop u aanspraak kunt maken bij afkoop of omzetting van het PEB in (uiterlijk) 2019. Lees meer over de voorwaarden in het artikel “Pensioen in eigen beheer afkopen in 2019”.

Plan tijd in voor subsidieaanvragen

Plan uw subsidieaanvragen zorgvuldig in. Uw aanvraag voor de WBSO kan vanaf 1 januari 2020 veel korter voor de ingangsdatum van uw S&O-verklaring plaatsvinden. Let voor andere regelingen ook in het nieuwe jaar op de benodigde hoeveelheid tijd als u een subsidie of fiscale regeling aanvraagt. De termijnen kunnen sterk uiteenlopen. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid tijd die u moet investeren voor een kansrijke aanvraag.

Btw-wijzigingen en deadlines

Wijzigingen in de btw

Verlaging btw-tarief voor elektronische uitgaven

Vanaf 1 januari 2020 is het verlaagde btw-tarief niet meer alleen van toepassing op papieren uitgaven, maar ook op digitale boeken, tijdschriften en kranten en nieuws websites en bepaalde databanken. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de digitale uitgave vergelijkbaar is met een uitgave op een fysieke ‘drager’ waarop het verlaagde tarief ook van toepassing is.

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

Op 1 januari 2020 is de nieuwe KOR in werking getreden. Het gaat om een facultatieve omzet gerelateerde vrijstelling die geldt voor kleine ondernemers, ongeacht de rechtsvorm, met een omzetgrens van € 20.000.

Invoering vereenvoudiging grensoverschrijdend goederenverkeer

Per 1 januari 2020 zijn de zogenoemde Quick Fixes ingevoerd. De maatregelen hebben betrekking op de volgende zaken:

  • vereenvoudigde regels voor voorraden die een ondernemer overbrengt en aanhoudt in een andere EU-lidstaat voor bekende afnemers aldaar;
  • voor ketentransacties wordt duidelijker aan wie het vervoer wordt toegerekend;
  • voor bewijsverzameling van grensoverschrijdend goederenvervoer zijn er nieuwe bewijsdocumenten vastgesteld;
  • en voor de ondernemer wordt het omwille van de toepassing van het nultarief voor intracommunautaire leveringen van cruciaal belang btw-identificatienummers van de afnemers te controleren en vast te leggen in de administratie.

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken/zzp’ers

In het laatste kwartaal van 2019 kregen alle eenmanszaken/zzp’ers per brief een nieuw btw-nummer van de Belastingdienst waarin het Burgerservicenummer (BSN) niet is verwerkt voor zakelijke contacten. Dit nummer wordt het ‘btw-id’. Vanaf 1 januari 2020 is de ondernemer verplicht het nieuwe btw-id te gebruiken in alle contacten met leveranciers en zakelijke klanten. Het oude btw-nummer zal als ‘ob-nummer’ blijven bestaan voor communicatie met de Belastingdienst.

 

Let op de volgende btw-deadlines 2020

Datum Onderwerp
Vóór 28 januari 2020 Hebt u in 2018 bij koop of huur van vastgoed gekozen voor een btw-belaste levering? Als u deze onroerende zaak in het jaar van levering en het daarop volgende boekjaar voor minimaal 90% hebt gebruikt voor belaste prestaties dient u de 90%-verklaring in te dienen. In sommige gevallen geldt een lagere norm van 70%.
In geval u als huurder niet voldoet aan het 90%- of 70%-vereiste dient u dit te melden bij inspecteur en verhuurder.
Eerste aangifte van 2020 Vraag btw terug op oninbare vorderingen die nog niet zijn betaald.
Kleine correcties op btw-aangiften 2019 bij eerste aangifte indienen. Als u meer dan € 1.000 te hoog of te laag zit kunt u dit met een suppletieaangifte corrigeren.
Binnen zes weken na indienen en betalen laatste btw-aangifte 2019 Bezwaar tegen eigen btw-aangiften 2019 inzake herzieningscorrecties onroerende zaken
Vóór 1 april 2020 Suppletieaangifte jaar 2019 (of kleine correctie via eerstvolgende btw-aangifte).
Vanaf 1 januari 2020 en uiterlijk op 30 september 2020 Buitenlandse btw terugvorderen.

Meer weten over de mkb-nieuwjaarstips?

Wilt u meer weten over de nieuwjaarstips voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 of met Linda Kole-Scheenaard via +31 (0)88 288 4829 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?