Brexit voor mkb-ondernemers

Article

'No deal' Brexit voor mkb

Op wat voor Brexit moeten mkb-ondernemers zich voorbereiden?

Een ‘no deal’ Brexit heeft niet alleen gevolgen voor mkb-ondernemers. Iedereen die afhankelijk is van leveranciers in het Verenigd Koninkrijk of die producten of diensten uitvoert naar het VK zal met extra administratieve lasten en mogelijk flinke vertragingen moeten omgaan.

8 januari 2018

Deal or no deal?

Het akkoord tussen het VK en de Europese Unie dat in het Britse parlement ter stemming moet komen, voorziet in een overgangsperiode. Hierdoor zou het VK tot eind 2020 deel blijven uitmaken van de Europese interne markt en van de douane-unie. Een ‘no deal’ scenario zou na 29 maart een harde landing betekenen voor zowel het VK als de Europese Unie.

De stemming over het akkoord tussen het VK en de Europese Unie is uitgesteld tot de derde week van januari. Daarmee wordt de tijd tot de daadwerkelijke Brexit op 29 maart 2019 fors verkleind. In theorie zou dit uitstel ertoe kunnen leiden dat het voorstel wordt aangenomen met een meerderheid van de stemmen.
Er bestaat echter ook een reële kans dat genoeg parlementsleden tegen stemmen om het voorstel te torpederen. In dat geval resteren slechts twee maanden om tot een werkbare oplossing te komen.

'No deal' Brexit

Zonder akkoord tussen het VK en de Europese Unie worden per 29 maart 2018 de standaard afspraken van de Wereldhandelsorganisatie van toepassing. Het VK zal gelden als een niet-EU-lidstaat en de invoer en uitvoer van goederen en personen zal dus hetzelfde gaan verlopen als met andere niet-lidstaten.

Anders dan landen die nooit EU-lidstaat zijn geweest, beschikt het VK echter niet (meer) over het omvangrijke douane-apparaat dat bijvoorbeeld de Scandinavische landen altijd gehouden hebben, en dat terwijl het VK economisch gezien relatief veel gewicht in de schaal legt. De benodigde infrastructuur op poten zetten kost tijd, geld en energie. Ook aan de Europese kant zal er extra mankracht nodig zijn om alle import en export af te handelen volgens de nieuwe regels. Ook Nederland zal meer mensen nodig hebben.

Uitdagingen voor mkb-ondernemers

Voor ondernemers ligt de uitdaging in de praktijk. Een voor de hand liggend gevolg voor de periode na een ‘no deal’ Brexit zou zijn dat er een aanzienlijke achterstand ontstaat in de afhandeling van te importeren en exporteren goederen. Bij diensten hoeven er geen fysieke controles plaats te vinden, maar ook daar kan administratief gezien meer werk komen te liggen. Bovendien is het mogelijk dat men uit pure noodzaak meer middelen inzet op de import en export van goederen, ten koste van de afhandeling van grensoverschrijdende dienstverlening. Hoe de situatie er precies uit gaat zien is nog niet te voorzien.

Tegelijkertijd zullen vooral mkb-ondernemers die nog geen ervaring hebben met de handel met niet-EU-lidstaten juist meer behoefte hebben aan concreet advies over de nieuwe situatie. Een ander gevolg van een 'no deal' Brexit zou dus kunnen zijn dat adviseurs tijdelijk schaars worden.

Alternatieven

Het uitstel van de stemming over het akkoord heeft tot gevolg dat voor alternatieven veel minder tijd beschikbaar is. Waar een stemming en met name afwijzing in december 2018 nog ruimte liet voor bijvoorbeeld heronderhandelingen of verkiezingen, geeft afwijzing in de tweede helft van januari 2019 nauwelijks nog kans om een alternatief uit te werken vóór de Brexit een feit is.

Voor ondernemers zou het administratief gezien handig zijn als er in januari 2019 een goedkeuring komt op het akkoord dat er ligt. Dat geeft het VK immers bijna twee jaar extra om een weloverwogen koers uit te zetten. Intussen krijgen ondernemers de kans om zich op de gekozen koers voor te bereiden. De meeste mensen hebben nu eenmaal baat bij duidelijkheid – en die is op dit moment ver te zoeken.

Wat kunt u doen?

Op dit moment is het vooral zaak om inzicht te krijgen in de directe en indirecte impact van een eventuele (harde) Brexit op uw onderneming. Dan hebt u ook enig zicht op uw te verwachten behoefte aan advisering in een later stadium, en dan kunt u sneller en gericht handelen als dat nodig blijkt.

Om inzicht te krijgen kunt u de Brexit impact scan doen. Deze invullen helpt u op twee manieren:

  • De scan geeft u per thema inzicht in de gevolgen van de Brexit voor uw mkb-onderneming.
  • Ook geeft de Brexit impact scan concrete adviezen. Met deze adviezen hebt u een goed uitgangspunt om u voor te bereiden.

Meer over de scan leest u in het artikel “Brexit voor mkb-ondernemers”.

Hebt u toch nog vragen? Neem dan contact op.

Meer weten over finance support voor mkb?

Wilt u meer weten over finance support onderwerpen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?