Brexit voor mkb-ondernemers

Article

'No deal' Brexit voor mkb

Op wat voor Brexit moeten mkb-ondernemers zich voorbereiden?

Een ‘no deal’ Brexit heeft niet alleen gevolgen voor mkb-ondernemers. Iedereen die afhankelijk is van leveranciers in het Verenigd Koninkrijk of die producten of diensten uitvoert naar het VK zal met extra administratieve lasten en mogelijk flinke vertragingen moeten omgaan.

9 december 2019

Deal or no deal?

Na veel vertraging ligt er nog altijd geen akkoord tussen het VK en de Europese Unie waardoor het VK tot eind 2020 deel zou blijven uitmaken van de Europese interne markt en van de douane-unie. Mocht het in de media veelbesproken ‘no deal’ scenario werkelijkheid worden, dan zou dat uiterlijk na de deadline van 31 januari 2020 een harde landing betekenen voor zowel het VK als de Europese Unie.

Update 20 december

Tijdens de Britse verkiezingen heeft de Conservatieve Partij de meerderheid van de zetels in het Lagerhuis veroverd. Het nieuwe Britse Parlement heeft de tussentijds nog aangepaste 'deal' tussen het VK en de EU goedgekeurd: enkele onderdelen die waren toegevoegd om de oppositiepartijen terwille te zijn ontbreken in de nu aangenomen Brexit-deal. Hoogstwaarschijnlijk zal het VK per 31 januari uit de EU treden.

Voor bedrijven betekent dat voor het jaar 2020 dat het vrij verkeer van goederen blijft bestaan. Alle EU-regelgeving geldt nog tot minstens eind 2020 in het VK.

De uitdaging zit erin om in 2020 te komen tot een vrijhandelsakkoord dat vanaf 1 januari 2021 zou moeten ingaan. Een van de wijzigingen van de Brexit-deal houdt namelijk in, dat verlenging van de onderhandelingen na 31 december 2020 niet mogelijk is. Mocht er op die datum geen handelsakkoord liggen, dan is alsnog sprake van een ‘harde’ Brexit.

'No deal' Brexit

Zonder akkoord tussen het VK en de Europese Unie worden per 1 februari 2020 de standaardafspraken van de Wereldhandelsorganisatie van toepassing. Het VK zal gelden als een niet-EU-lidstaat en de invoer en uitvoer van goederen en personen zal dus hetzelfde gaan verlopen als met andere niet-lidstaten.

Voor ondernemers zou het administratief gezien handig zijn als er toch nog een akkoord komt. Dat zou de Brexit flink naar achteren schuiven en relatief weinig veranderingen opleveren in het zaken doen met het VK.

Wat voor Brexit er komt hangt echter samen met de Britse verkiezingen op donderdag 12 december 2019. Daardoor blijft het gissen welke kant het op gaat. Bovendien is de deadline van 31 januari flexibel. Het VK kan ervoor kiezen eerder uit de EU te treden.

Brexit voor mkb-ondernemers

Voor mkb-ondernemers kan de Brexit ingrijpende gevolgen hebben. Dat heeft twee oorzaken:

  1. Veelal doen mkb-ondernemers zaken met een beperkter aantal leveranciers en afnemers dan grotere bedrijven. Mkb-ondernemingen beschikken doorgaans ook over minder mensen die gespecialiseerd zijn in internationale handelsafspraken met uiteenlopende landen van buiten de EU. Na de Brexit zal het VK één van die landen zijn.
  2. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid. Als de EU en VK niet voor 31 januari 2020 tot een 'Brexit-deal' komen, moet u na de Brexit uitgaan van een WTO-verdrag en de regels die daaraan vast zitten. Echter, het kan ook zo zijn dat de onderhandelingen erin resulteren dat het VK deel blijft uitmaken van de douane-unie. Mocht dat laatste inderdaad lukken, dan zou dat u veel tijd en energie schelen.

Uitdagingen voor het mkb

De situatie na de Brexit – zeker als het om een ‘no deal’ Brexit gaat – brengt enkele uitdagingen mee voor mkb-ondernemers.

  • Een voor de hand liggend gevolg voor de periode na een ‘no deal’ Brexit zou zijn dat er een aanzienlijke achterstand ontstaat in de afhandeling van te importeren en exporteren goederen.
  • Bij diensten hoeven er geen fysieke producten gecontroleerd worden, maar ook daar kan administratief gezien meer werk komen te liggen. Bovendien is het mogelijk dat men uit pure noodzaak meer middelen inzet op de import en export van goederen, ten koste van de afhandeling van grensoverschrijdende dienstverlening. Hoe de situatie er precies uit gaat zien is nog niet te voorzien.
  • Tegelijkertijd zullen vooral mkb-ondernemers die nog geen ervaring hebben met de handel met niet-EU-lidstaten juist meer behoefte hebben aan concreet advies over de nieuwe situatie. Een ander gevolg van een 'no deal' Brexit zou dus kunnen zijn dat adviseurs tijdelijk schaars worden.

Intussen hebben meer dan 16.000 ondernemers verzocht om toepassing van de verleggingsregeling bij invoer. Met de artikel 23-vergunning mag u de btw bij de invoer van goederen verleggen naar de eerstvolgende aangifte.

Veel ondernemers hebben inmiddels de Brexit impact scan gedaan. Deze invullen helpt u op twee manieren:

  • De scan geeft u per thema inzicht in de gevolgen van de Brexit voor uw mkb-onderneming, zodat u beter kunt inschatten waar de impact het grootst zal zijn.
  • Ook geeft de Brexit impact scan concrete adviezen. Met deze adviezen hebt u een goed uitgangspunt om u zoveel mogelijk voor te bereiden en weet u op welke punten u mogelijk advies zult willen inwinnen.

Hebt u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over de Brexit voor mkb?

Wilt u meer weten over actuele onderwerpen en ontwikkelingen voor mkb-ondernemers? Neem voor fiscale zaken contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 en voor accountancy/finance met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?