MKB-ondernemers verplicht in UBO-register

Article

MKB-ondernemers verplicht in UBO-register

UBO-registratie op 27 september 2020 gestart

Vanaf 27 september 2020 moeten ondernemingen hun eigenaren of andere personen met zeggenschap in het bedrijf in het zogeheten UBO-register inschrijven. Als UBO van een MKB-bedrijf heeft u 18 maanden, dus tot 27 maart 2022, om u te registreren.

9 oktober 2020

Wat is een UBO

De afkorting UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, in het Nederlands spreken we over de uiteindelijk belanghebbende. Dit is de uiteindelijke eigenaar of de persoon met de uiteindelijke zeggenschap over een (mkb) onderneming of andere organisatie. Een juridische entiteit zoals bijvoorbeeld een stichting kan dus nooit een UBO zijn, dat moet een natuurlijke persoon zijn.

Wat is een UBO bij een bv of nv?

 • Een UBO heeft meer dan 25 % van de aandelen; of
 • Een UBO heeft meer dan 25% van de stemrechten;
 • Een UBO heeft de feitelijke zeggenschap over de onderneming.

Waarom een UBO-register?

De UBO-registratie heeft tot doel om inzicht te krijgen in de personen die schuilgaan achter bedrijven en andere organisaties. Ook achter een woud van vennootschappen en andere juridische entiteiten moet de uiteindelijk belanghebbende te identificeren zijn of blijven. Hiermee willen overheden financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, corruptie, fraude, financiering van terrorisme, of belastingontduiking, bestrijden.

Voor wie geldt de registratie

U dient zich in te schrijven in het UBO-register als u uiteindelijk belanghebbende bent van:

 • Een (niet-beursgenoteerde) bv of nv;
 • Een andere rechtspersoon: een stichting, UBO-plichtige vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of een coöperatie;
 • Een personenvennootschap: maatschap, vennootschap onder firma, of commanditaire vennootschap;
 • Een rederij;
 • Een Europese naamloze vennootschap (SE);
 • Een Europese coöperatieve vennootschap (SCE);
 • Een Europees economisch samenwerkingsverband;
 • Een kerkgenootschap.

Eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen van eigenaren, en enkele historische rechtspersonen hebben geen registratieplicht.

 

Deadline inschrijven

De registratieverplichting geldt sinds 27 september. Ondernemingen hebben 18 maanden, dus tot uiterlijk 27 maart 2022, de tijd om hun UBO(s) in te schrijven in het UBO-register.

Welke gegevens worden openbaar?

Om personen en organisaties in staat te stellen om te bepalen met wie zij zaken (willen) doen, worden een aantal gegevens openbaar:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De overige gegevens zijn niet openbaar en alleen in te zien voor bevoegde autoriteiten.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Wie het register wil inzien moet zich eerst registreren, en de UBO krijgt inzicht in hoe vaak zijn of haar informatie wordt bekeken. Bovendien kost het opvragen van de gegevens uit het register geld.

Meer weten over ontwikkelingen voor mkb-ondernemers?

Wilt u meer weten over ontwikkelingen en hun impact op uw mkb-bedrijf? Neem dan contact op met één van de personen onder dit artikel of met uw vaste contactpersoon bij Deloitte.

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?