Food Retail Event - supermarkt in beweging

Article

Onderneming zonder ondernemer

Het voortbestaan van uw onderneming op het spel?

Als ondernemer steekt u veel energie in het gezond houden van uw onderneming. Maar hoe zit het met uw opvolging? Hoe stelt u het voortbestaan van uw onderneming zeker? Een blog van Mandy Velthuijzen over haar rol als controller.

Mandy Velthuijzen - 12 februari 2019

Vraag voor ondernemers

Vraagt u zich weleens af wat er met uw onderneming gebeurt als u als ondernemer er niet meer bent?

Deze vraag stel ik regelmatig aan de klanten die ik periodiek bezoek namens Deloitte als vaste controller. Vaak weten ondernemers deze vraag niet direct te beantwoorden. De reactie die volgt is: “Dat moet ik even nakijken”.
Terwijl het goed regelen van de toekomst van een onderneming wel erg belangrijk is. Niet alleen voor de ondernemer zelf, maar ook voor de nabestaanden.

Cijfers… en meer

Eens per maand ga ik als controller op bezoek bij een supermarkt. Tijdens mijn bezoek verwerk ik de administratie en bereid ik de aangifte omzetbelasting voor, maar bespreek ik vooral met de ondernemer de cijfers tot en met heden en ten opzichte van de begroting. Zijn er bijzonderheden? Hoe is het resultaat? Zijn er fiscale voordelen te behalen?

Bij mijn werkzaamheden maak ik gebruik van de controlleragenda. Met de controlleragenda weet de supermarktondernemer periodiek wat mijn werkzaamheden zijn en welke onderwerpen er besproken zullen worden. Deze onderwerpen hebben we vooraf samen bepaald en worden tussentijds indien nodig ook aangevuld.

Opvolging en testament op de agenda

Zo heb ik in overleg met de ondernemer het onderwerp opvolging/ testament op de agenda geplaatst. Als ondernemer wil je bezig zijn met de bedrijfsvoering en het aansturen van de onderneming, waardoor het regelen van dit soort belangrijke zaken vergeten of vooruitgeschoven wordt. Het is dan mijn taak om dit bespreekbaar te maken en indien gewenst ervoor te zorgen dat een en ander wel goed geregeld wordt.

Belangrijke onderwerpen die bijvoorbeeld in een testament vastgelegd kunnen worden zijn de volgende:

  • de persoon of personen die de onderneming erven;
  • in welke verhouding de erfgenamen de onderneming erven;
  • of de aangetrouwde personen van de erfgenamen mee erven of worden uitgesloten.

Door uw wensen voor uw onderneming in een testament vast te leggen zorgt u ervoor dat de onderneming door kan blijven draaien en de erfgenamen niet voor grote verassingen komen te staan.

Na afloop van ons gesprek zijn we dan weer een stap dichter bij – in dit geval - een goede regeling voor de toekomst van deze supermarktonderneming. Een mooi resultaat!

Meer weten over onze dienstverlening voor supermarkten?

Wilt u meer weten over de Supermarktcoach of andere dienstverlening voor (supermarkt-)ondernemers? Neem dan contact op met Patricia Versendaal via +31 (0)88 288 2996 .

Download bijgaand rapport voor meer informatie over de trends en ontwikkelingen in de supermarktbranche en de volledige resultaten van het Consumentenonderzoek 2018.

Consumenten - onderzoek 2018

Download rapport
Did you find this useful?