Mkb ontzien via overgangsmaatregel fiscale eenheid

Article

Mkb ontzien via overgangsmaatregel fiscale eenheid

Overgangsperiode voor mkb om groepsschuld aan te pakken

De voorgenomen spoedreparaties aan de wetgeving rond de fiscale eenheid dreigen mkb-ondernemers op kosten te jagen. De terugwerkende kracht van het wetsvoorstel verhindert namelijk dat zij een bestaande groepsschuld, waarvoor de renteaftrek beperkt zal worden, onder het oude regime wegwerken. Een overgangsmaatregel moet het mkb helpen.

14 mei 2018

Renteaftrekbeperking fiscale eenheid

Het Nederlandse fiscale-eenheidsregime wordt aangepast om internationale bedrijven niet langer te benadelen ten opzichte van in Nederland gevestigde ondernemingen. De eerder voorgestelde spoedreparatiemaatregel houdt in dat men het bestaan van een fiscale eenheid zal negeren bij de toepassing van een aantal antimisbruikmaatregelen. Daardoor wordt de renteaftrek beperkt, ook voor fiscale eenheden waarvan alle vennootschappen zich in Nederland bevinden.

Overgangsmaatregel voor mkb

Als het wetsvoorstel met reparatiemaatregelen wordt aangenomen, krijgen de maatregelen terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11:00 uur. Volgens de staatssecretaris van Financiën zal iedere fiscale eenheid moeten nagaan welke gevolgen de spoedmaatregelen zullen hebben. Voor het mkb zou ruimte zijn voor een tegemoetkoming.

De overgangsmaatregel houdt in, dat fiscale eenheden binnen een beperkte overgangsperiode de gelegenheid zullen hebben om specifieke gevolgen van de spoedmaatregelen te voorkomen. Onder bepaalde voorwaarden zal de spoedmaatregel die de renteaftrek beperkt om winstdrainage te voorkomen, tot en met 31 december 2018 niet van toepassing zijn.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan moet voldaan voor niet-toepassing van de maatregel zijn:

  1. Het moet gaan om een bestaande schuld van voor 25 oktober 2017, 11.00 uur.
  2. De schuld dient verschuldigd te zijn aan een vennootschap of natuurlijk persoon die deel uitmaakt van de fiscale eenheid.
  3. De schuld moet verband houden met één van de rechtshandelingen die in artikel 10a, eerste lid, Wet Vpb 1969 worden bedoeldgenoemd. De rechtshandeling moet zijn verricht voor 25 oktober 2017, 11.00 uur.
  4. Het bedrag van de renten – ook kosten en valutaresultaten vallen hieronder - op alle schulden tezamen mag, als het betreffende artikel niet wordt toegepast, per 12 maanden niet boven de € 100.000 uit komen.

Een fiscale eenheid dient aan alle vier de voorwaarden te voldoen. Bovendien geldt bij een totaalbedrag aan renten boven de € 100.000 dat men geen gebruik kan maken van de overgangsmaatregel, ook niet voor de eerste € 100.000 aan renten. Ook als de inspecteur aannemelijk maakt dat hetzij aan de bestaande schuld, hetzij aan de voor 25 oktober 2017, 11.00 uur verrichtte rechtshandelingen niet in hoofdzaak zakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen, is de overgangsmaatregel niet van toepassing.

Het wetsvoorstel met de reparatiemaatregelen zal in het tweede kwartaal van dit jaar worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Meer weten over de fiscale eenheid?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de aanpassing van de fiscale eenheid en de overgangsmaatregel voor uw onderneming? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?