Oudedagsvoorziening dga kan erfgenamen duur komen te staan

Article

Oudedagsverplichting dga kan erfgenamen duur komen te staan

Erfgenamen van dga in de kosten door ODV-aanspraken?

Door de stopzetting van het pensioen in eigen beheer hebben veel ondernemers de door hen opgebouwde pensioenaanspraken omgezet in een aanspraak oudedagsverplichting (ODV). Wat er met deze aanspraak gebeurt in geval van overlijden hangt af van de afspraken die de dga (als erflater) hierover heeft gemaakt.

21 januari 2019

Pensioen in eigen beheer (PEB)

De opbouw van pensioen in eigen beheer is alweer enige tijd geleden stopgezet. Wellicht hebt u door de uitfasering van het pensioen in eigen beheer uw opgebouwde pensioenaanspraken omgezet in een aanspraak voor een oudedagsverplichting (ODV). Wie het PEB overigens nog niet heeft omgezet kan in 2019 de opgebouwde aanspraken nog omzetten.

Met deze omzetting van uw pensioen voldoet uw oudedagsvoorziening aan de nu geldende regels. Maar daarnaast is het zaak om verder vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat in geval van overlijden, uw erfgenamen niet worden opgezadeld met onnodig kostbare heffingen.

De oudedagsverplichting (ODV) en uw erfgenamen

Bij overlijden van de dga moet volgens de wet de waarde van de aanspraak ingevolge de ODV uitgekeerd worden aan de erfgenamen. Deze aanspraak vormt een vermogensrecht dat de regels van het erfrecht volgt. Erfgenamen die recht hebben op uw nalatenschap, hebben dus ook recht op de ODV-uitkeringen.
Indien de kinderen mede-erfgenaam zijn gaat de ODV-uitkering mede over op hen en niet alleen op de langstlevende partner, zoals dat bij een partnerpensioen wel van toepassing is.

Erfgenamen, testament, en legaat

Wat gebeurt er in geval van overlijden met de aanspraak ODV?

  • Zonder testament zorgt de wettelijke verdeling ervoor dat de ODV van een dga die een partner en een of meer kinderen heeft voor 100% wordt toegedeeld aan de partner.
  • Een testament stelt u in staat om in afwijking op de wettelijke verdeling erfgenamen aan te wijzen. U wijst als dga bijvoorbeeld één of meer natuurlijke personen aan als uw erfgenamen. De aanspraak ODV vererft dan volgens de bepalingen in uw testament, bijvoorbeeld aan uw partner. Belangrijk hiervoor is dat dit op de juiste wijze wordt vastgelegd in uw testament.
  • Via een legaat kunt u regelen dat uw aanspraak ODV toekomt aan één van uw erfgenamen.

De vormgeving van het testament en een eventueel daarin opgenomen legaat luistert echter nauw, zoals blijkt uit de door de Belastingdienst uitgegeven handreiking ‘Oudedagsverplichting en vererving van termijnen’. Het inwinnen van deskundig advies op dit punt is onontbeerlijk.

Wat kunt u doen?

Bepaal tijdig welke wensen u hebt voor de vererving van de door u opgebouwde pensioenaanspraken. De inhoud van uw testament dient aan te sluiten op uw wensen. Wij kunnen u daarbij verder helpen zodat u straks niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Meer weten over de oudedagsverplichting in het mkb?

Wilt u meer weten over de aanspraak oudedagsverplichting (ODV)? Neem dan contact op met Marielle Molenaar via +31 (0)88 288 1535 of Henk van de Streek via +31 (0)88 288 0474 .

Did you find this useful?