Pensioen in eigen beheer afkopen in 2019

Article

Pensioen in eigen beheer afkopen in 2019

Fiscale korting bij afkoop pensioen vervalt binnenkort

Als directeur-grootaandeelhouder van een bv kunt u bij de afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer dit nog tot en met 2019 nog met een fiscale korting doen. Hiertoe moet u wel binnen een jaar na afkoop een informatieformulier bij de Belastingdienst indienen.

29 oktober 2019

Pensioen in eigen beheer (PEB)

Als directeur-grootaandeelhouder van een bv kunt al een tijdlang geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Overweegt u om uw pensioen in eigen beheer af te kopen, dan kunt u dit nog tot en met 2019 nog met een fiscale korting doen. Hiertoe moet u dan wel een informatieformulier bij de Belastingdienst indienen.

Termijn informatieformulier verlengd

Op 31 oktober 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd waarin wordt goedgekeurd dat de fiscale korting mag worden toegepast indien de dga het informatieformulier uiterlijk een jaar na afkoop of omzetting heeft ingestuurd.

Om de afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer in aanmerking te laten komen voor de fiscale korting dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De afkoop of omzetting van uw pensioen vindt uiterlijk plaats in het jaar 2019;
  • U heeft uw aangifte loonheffingen op tijd en volledig ingevuld;
  • U heeft de loonheffingen op het afkoopbedrag van uw pensioen in eigen beheer betaald;
  • U heeft het informatieformulier binnen een jaar na de afkoop of omzetting van uw pensioenvoorziening ingediend.

Voordelen van afkoop in 2019

Afkoop van uw pensioen in eigen beheer in 2019 betekent dat u onder de genoemde voorwaarden gebruik kunt maken van een korting van 19,5% over de fiscale waarde die uw pensioen op 31 december 2015 had. Ook voorkomt u zo dat u bij afkoop in een later jaar met revisierente wordt geconfronteerd.

Meer weten over pensioen in eigen beheer?

Wilt u meer weten over de afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?