Premie Werkhervattingskas (Whk) kan gunstiger voor snelgroeiende ondernemingen

Article

Premie Werkhervattingskas voor snelgroeiende ondernemingen

Snelgroeiend bedrijf kan aanspraak maken op gunstiger premie

De hoogte van de premie Werkhervattingskas (Whk) die u als werkgever moet afdragen hangt af van de grootte van uw onderneming. Een uitspraak van de Hoge Raad laat zien, dat een startende onderneming niet in alle gevallen de sectorpremie hoeft af te dragen.

28 mei 2018

Premie Werkhervattingskas

Werkgevers betalen premies werknemersverzekeringen. Een nieuwe onderneming betaalt normaal gesproken de sectorpremie voor kleine werkgevers. Maar dat valt niet altijd gunstig uit voor de onderneming in kwestie.

Als een bestaande onderneming een bedrijfsonderdeel afsplitst, kan het voorkomen dat er een nieuwe bv wordt opgericht die in korte tijd voorzien wordt van bedrijfsmiddelen en personeel. De kwestie die aan de Hoge Raad werd voorgelegd betrof de vraag of een nieuwe onderneming ook in deze situatie de sectorpremie verschuldigd is of, zoals hier het geval was, als grote werkgever vanaf het eerste jaar al aanspraak kon maken op de rekenpremie. Deze laatste valt per werknemer een stuk lager uit.

Volgens de Hoge Raad kan een startende grote werkgever inderdaad vanaf het eerste jaar al rekenpremie afdragen op basis van de verwachte premieloonsom. Daarmee gaat de uitspraak in tegen het uitgangspunt van de staatssecretaris. Deze stelt dat een startende ondernemer pas in het derde jaar kan kwalificeren als grote werkgever, omdat daarvoor nog geen loongegevens beschikbaar zijn over het eerste jaar voor toetsing aan de loongrens.

Klein, middelgroot, groot

Voor de indeling in een bepaalde bedrijfsklasse wordt uitgegaan van gegevens die achteraf worden vastgesteld in bijvoorbeeld de vorm van een jaarrekening. Om ingedeeld te worden in een bedrijfsklasse moet een bedrijf blijkens de jaarrekening twee opeenvolgende jaren voldoen aan twee kenmerken van die bedrijfsklasse. Deze indeling heeft gevolgen voor de fiscale behandeling van de onderneming.
De uitspraak van de Hoge Raad baseert zich op de – met feiten onderbouwde! – verwachting van een premieloonsom die qua omvang hoort bij een grote werkgever. Daarmee wordt gekozen voor een heel andere benadering.

Snelgroeiende onderneming

Stel nu dat een nieuwe onderneming met hulp van investeringen op zijn laatst in het begin van het tweede jaar de grens bereikt en voldoet aan twee van de drie kenmerken: activa minimaal € 6 miljoen, netto-omzet minimaal € 12 miljoen, en minimaal 50 werknemers? Wat betekent zo’n ontwikkeling voor de afdracht van de premie Werkhervattingskas? Om geen sectorpremie maar een gemiddelde premie te betalen zou de onderneming minimaal 50 werknemers moeten hebben. Is dat aan het begin van het tweede jaar al het geval, dan is nu de vraag of over dat tweede jaar nog altijd de sectorpremie verschuldigd zou zijn.

Wat kunt u doen?

Hebt u een onderneming die in zijn eerste jaar kwalificeert als grote werkgever? Als de bezwaartermijn op uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas nog niet is verstreken of u op dit moment nog een bezwaar of beroep hebt lopen, dan kunt u alsnog verwijzen naar deze uitspraak van de Hoge Raad.

Welke gevolgen de uitspraak zal hebben voor ondernemingen die in hun eerste - of tweede - jaar kwalificeren als middelgrote of grote werkgever moet de komende tijd uitwijzen. Ook in deze gevallen kan aanpassing van de werkwijze rond de premie Werkhervattingskas nodig blijken.

Meer weten over de premie Werkhervattingskas (Whk)?

Wilt u meer weten over werkgeverschap en premies werknemersverzekeringen? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Vond u dit nuttig?