Privacy en IP issues bij innovatie: hoe neemt u die horde?

Article

Privacy en IP issues bij innovatie: hoe neemt u die horde?

Subsidies helpen ondernemers bij succesvolle doorontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van innovaties zijn onderwerpen zoals Privacy, Security en het beschermen van Intellectual Property (IP), cruciaal om mee te nemen voor een succesvolle marktintroductie. Veelal liggen de hoge kosten ten grondslag aan de onderbelichting van deze onderwerpen – met vaak desastreuze gevolgen. En dat terwijl deze onderdelen ook middels subsidietrajecten gefinancierd kunnen worden.

16 juni 2020

Innovatie en kosten

Tijdens de ontwikkeling van innovaties loopt u als ondernemer tegen hoge kosten aan, wat uw bedrijf in de beginfase kan belemmeren. Niet alleen de innovatie zelf, maar ook de maatregelen eromheen kunnen aanzienlijke investeringen vereisen. Ondernemers stuiten bijvoorbeeld vaak op onderwerpen als IP-bescherming, privacy en security. Hierin investeren is kostbaar maar ook van wezenlijk belang, omdat deze onderwerpen een grote impact hebben op succesvolle marktintroductie en -implementatie. Door de hoge kosten worden deze onderwerpen vaak niet volledig of in zijn geheel niet behandeld, waardoor grote problemen, en zelfs compleet marktfalen, kunnen ontstaan.

Om innovatieve ondernemers, met name in het MKB, tegemoet te komen heeft de overheid veel verschillende subsidies voor innovaties in het leven geroepen. Deze subsidies financieren de innovatiekosten om zo de innovatieve ondernemer op weg helpen.

Kosten financieren via subsidies

Het komt voor dat ondernemingen geen moeite doen om hun kosten via subsidies te financieren.

  • Door de vele verschillende beschikbare subsidies op zowel nationaal als Europees niveau, is het voor veel ondernemers lastig om te bepalen welke subsidies voor hen het meest relevant zijn.
  • Bovendien wordt het subsidieproces zelf door het web aan voorwaarden en eisen veelal ingewikkeld gevonden.

Als u om één van deze redenen geen subsidieaanvraag doet loopt u een belangrijke (aanvullende) bron van financiering mis. Subsidies kunnen erg lucratief zijn voor uw onderneming, vooral wanneer u inzet op de voor uw specifieke onderneming meest relevante subsidiemogelijkheden.
Belangrijke zaken zoals Privacy en IP issues rondom de innovatie kunt u ook in het subsidietraject onderbrengen. Met de juiste subsidie kunt u veel kosten opvangen en zo uw kans op een succesvolle marktintroductie van een innovatie vergroten.

Investeren in Privacy en Security

Onderwerpen als cybersecurity en privacy worden, met name in economische lastige tijden, dikwijls op de lange baan geschoven. Maar zeker voor innovatieve bedrijven is het belangrijk om tijdig te investeren in het naleven van privacy-voorschriften en cybersecurity-maatregelen. Een bedrijf kan immers concurrentievoordeel behalen wanneer het systeem compliant en veilig is. Het veilig en integer omgaan met persoonsgegevens en potentiële datalekken, is niet alleen een wettelijk vereiste maar ook belangrijk voor het vertrouwen van de markt.

  • Het komt regelmatig voor dat ondernemingen met veel potentie op het laatste moment in de problemen raken op het gebied van privacy. Zo maken veel bedrijven op dit moment een digitale ontwikkeling mee, waarbij overal apps verschijnen die vervolgens toch niet veilig blijken te zijn en waarbij de privacy van de gebruikers gecompromitteerd wordt of gegevens zelfs op straat belanden. Met voldoende kennis omtrent gegevensbescherming en een goed datalekprotocol kunt u voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.
  • Maar ook zaken die misgaan binnen de bedrijfsvoering kunnen voor opschudding zorgen. Gaat uw bedrijf onbedoeld niet correct om met de rechten van klanten of medewerkers als het gaat om bijvoorbeeld inzage in hun persoonsgegevens of het verzoek tot verwijdering van gegevens, dan komt het voor dat zij een melding hiervan doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een subsidie kan uw bedrijf in staat stellen om dit soort situaties voor te zijn.

Intellectual property veiligstellen

Bij het ontwikkelen van nieuwe technische oplossingen is het ook erg belangrijk om de Intellectual Property van de ontwikkeling te beschermen. Denk hierbij aan het veiligstellen van de ontwikkeling door het aanvragen van patenten of het beveiligen van broncodes. Het beschermen van IP is belangrijk omdat u er zo voor zorgt dat derden niet zonder meer kunnen meeliften op uw innovatie en deze kunnen namaken.

Het juridisch beschermen van het idee achter een innovatie van uw bedrijf is niet alleen voor uw onderneming van wezenlijk belang, maar ook voor eventuele investeerders die geen geld willen investeren in iets dat gekopieerd kan worden. Intellectuele eigendomsrechten kunnen daartegen beschermen en vormen derhalve een essentieel onderwerp voor de innovatie. Daarom kunnen ook deze kosten veelal meegenomen worden in de subsidieaanvraag.

Innovatiesubsidies voor het mkb

De belangrijkste zaken voor het beschermen van uw innovatie kunt u dus in het subsidietraject onderbrengen. Relevante subsidieregelingen waar door het MKB in het algemeen nog weinig gebruik van wordt gemaakt, zoals Innovatiekrediet (RVO) en Eurostars (Eureka), ondersteunen organisaties bij uitdagende innovatieprocessen. Het uitgangspunt voor deze regelingen is dat het traject toeziet op de stap van concept tot het op de markt brengen van een innovatief product of service,.

  • Zo is het Innovatiekrediet een krediet met een aantrekkelijk rentepercentage, dat alleen terugbetaald hoeft te worden wanneer het project succesvol wordt afgerond. Zowel klinische als technische projecten kunnen hiervoor kwalificeren. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden aan het krediet verbonden, waaronder dat het initiatief technisch uitdagend moet zijn, een onderbouwd groot marktvoordeel heeft en het duidelijk moet zijn hoe de financiering wordt ingevuld. Omdat de matching van 55% van de projectkosten aanwezig moet zijn op het moment van toekenning, wordt Innovatiekrediet ook vaak gebruikt om investeerders aan te trekken.
  • Eurostars is een subsidie voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om marktgerichte technologische ontwikkelingen uit te voeren. Het is bedoeld om de time-to-market te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. Voor beide trajecten geldt dat de doorontwikkeling van de innovatie centraal staat, maar waarvoor tevens zaken zoals Privacy en IP als activiteiten meegenomen kunnen worden.

Uiteraard zijn er meerdere subsidies waarvoor uw bedrijf in aanmerking kan komen en is het tevens afhankelijk van de activiteiten van uw onderneming welke typen subsidies voor u het meest relevant zijn.

Meer weten over onderzoeksubsidies voor mkb-ondernemers?

Wilt u meer weten over het aantrekken van onderzoeksubsidies voor uw onderneming? Of heeft u vragen over de mogelijkheden van subsidies rond security of privacy? Neem dan contact op met Michelle van Wijk via +31 (0)88 288 3122 of met Sari Koelewijn via + 31 (0)88 288 8640 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?