SBR-jaarrekening voor middelgrote ondernemingen

Article

SBR-jaarrekening voor middelgrote ondernemingen

Middelgrote bedrijven aan de slag met jaarrekening in SBR

Middelgrote bedrijven dienen hun jaarrekening voor boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2017 met SBR te deponeren. Wat houdt het opstellen en deponeren met SBR in? Wie moeten SBR gebruiken? En welke mogelijkheden zijn er?

21 november 2019

SBR-jaarrekening voor middelgrote onderneming

Met de komst van SBR verdwijnt de deponeringsjaarrekening op papier met bijbehorende controleverklaring op papier. Deze wordt vervangen door de digitale SBR-jaarrekening en digitale controleverklaring in SBR. De SBR-jaarrekening is inhoudelijk gelijk aan de inrichtingsjaarrekening (rekening houdend met de wettelijke vrijstellingen). De nieuwe manier van deponeren brengt (extra) technische en inhoudelijke controles met zich mee.

Wat is SBR?

SBR staat voor Standard Business Reporting en is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte en de jaarrekening.

In de SBR-jaarrekening is onder andere het volgende opgenomen:

  • technische informatie over de gehanteerde versie van SBR;
  • algemene informatie over de vennootschap;
  • balans, winst- en verliesrekening, en kasstroomoverzicht;
  • algemene- en waarderingsgrondslagen;
  • toelichtingen op balans, winst- en verliesrekening, en kasstroomoverzicht;
  • overige gegevens.

Wie moet de jaarrekening in SBR opstellen?

Kleine en microvennootschappen hebben al eerder de overstap naar opstellen met SBR gemaakt. Middelgrote vennootschappen dienen voor boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2017 een jaarrekening op te stellen met SBR. Uitzondering op de regel zijn onder meer bedrijven die deel uitmaken van een grote groep. In dat geval geldt een vrijstelling. Meer vrijstellingen zijn te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Grote ondernemingen zullen de jaarrekening op een later moment met SBR gaan opstellen.

Jaarrekening in SBR

U hebt meerdere mogelijkheden ten aanzien van het opstellen van een SBR-jaarrekening:

  • U kunt eerst de inrichtingsjaarrekening opstellen en daarna de gegevens handmatig overnemen in SBR. Dit is mogelijk via de online service ‘zelf Deponeren Jaarrekening’;
  • U kunt een softwaretool aanschaffen en met behulp daarvan de jaarrekening in SBR opstellen, gelijktijdig met het opstellen van de inrichtingsjaarrekening;
  • U kunt het opstellen van de SBR-jaarrekening uitbesteden. In dat geval hebt u de keuze om zowel het opstellen van de inrichtingsjaarrekening als de publicatiejaarrekening uit te besteden of alleen het publicatiestuk dat met SBR opgesteld dient te worden.

De overgang naar een SBR-jaarrekening heeft verder tot gevolg dat de traditionele handtekening niet langer voldoende is. Bij de digitale SBR-jaarrekening hoort een digitale handtekening.

Meer weten over uw jaarrekening in SBR?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw jaarrekening in SBR op te stellen en met SBR te deponeren? Neem dan contact op met Pieter Schuurman via +31 (0)88 288 0974 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?