Steun- en herstelpakket mkb voor het derde kwartaal van 2021

Article

Steun- en herstelpakket mkb voor het derde kwartaal van 2021

Verwachte budgettaire omvang pakket is circa 6 miljard euro

Mkb-ondernemers kunnen zeer waarschijnlijk rekenen op verdere verlenging van steunmaatregelen door de overheid. Aangezien de onzekerheden nog groot zijn maar de terugkeer naar een gezonde economie van groot belang is voor het verdienvermogen van Nederland, is het voorstel gedaan om het steun- en herstelpakket voor de MKB-sector te verlengen en beperkt te verruimen.

2 juni 2021

Steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021

Het steun- en herstelpakket zal enkele bekende steunmaatregelen voor mkb en zelfstandigen handhaven, zoals NOW-regeling, TVL, en Tozo. Daarnaast is het belangrijk om tijdig rekening te houden met de gekozen maatregelen met betrekking tot de aflossing van opgebouwde belastingschulden. Hieronder vindt u meer over al deze punten.

NOW-regeling en TVL voor mkb

De NOW en TVL worden verlengd conform het steunpakket voor het tweede kwartaal van 2021. Hierbij is wel een grote uitzondering. De TVL zal uitgezonderd worden van het omzetbegrip binnen de NOW. Deze aanpassing zal geregeld worden vanaf de NOW 3.

Bij de TVL wordt het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen gehalveerd tot € 600.000 ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 waar het maximale subsidiebedrag € 1.200.000 bedroeg.

 

 

Tweede kwartaal 2021

Voorstel derde kwartaal 2021

NOW

NOW-3

NOW-4

Omzetdrempel

20 %

20 %

Subsidiepercentage

85 %

85 %

Dagloon

2x

2x

Vrijstelling

10 %

10 %

Opslag

40 %

40 %

     

TVL

TVL Q2

TVL Q3

Omzetdrempel

30 %

30 %

Subsidiepercentage

100 %

100 %

Max. subsidiebedrag mkb (cap)*

€ 550.000

€ 550.000

Max. subsidiebedrag grote bedrijven (cap)*

€ 1.200.000

€ 600.000

Overig

* maximum subsidiebedrag voor hele steunperiode is € 1,8 miljoen (staatssteunplafond)

- min. vergoeding € 1.500

- mkb en niet-mkb

- vastelasten-drempel € 1.500

- min. vergoeding € 1.500

- mkb en niet-mkb

- vastelasten-drempel € 1.500

Inkomensondersteuning via Tozo

De aanvraagperiode waarover Tozo kan worden aangevraagd zal verlengd worden tot 1 oktober 2021 (Tozo 5). De voorwaarden voor het recht op de uitkering wijzigen niet. Wel zal er meer nadruk komen te liggen op het activerende karakter van de Tozo, zodat zelfstandigen toekomstperspectief krijgen.

Belangrijke maatregelen met betrekking tot de aflossing van opgebouwde belastingschulden

  • Er wordt niet gekozen voor het generiek (geheel of gedeeltelijk) kwijtschelden van belastingschulden.
  • Het uitstel van nieuwe betalingsverplichtingen voor ondernemers loopt tot uiterlijk 1 juli 2021, vanaf dat moment dienen nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen weer te worden nagekomen.
  • De opgebouwde belastingschulden dienen vanaf 1 oktober 2022 te worden afgelost (was voorheen 1 oktober 2021).
  • De aflossingstermijn van de opgebouwde belastingschulden zal worden verlengd van 36 naar 60 maanden. De laatste aflossing dient dus pas in 2027 te worden voldaan.
  • De invorderingsrente bedraagt momenteel 0,01%. Deze zal per 1 januari 2022 worden gesteld op 1% en wordt stapsgewijs verhoogd tot het gebruikelijke percentage van 4 op 1 januari 2024 (tussenstappen vinden plaats op 1 juli 2022 (2%) en op 1 januari 2023 (3%)).

Naast deze maatregelen worden ook nog een aantal andere fiscale maatregelen verlengd tot 1 oktober 2021, waaronder de onbelaste reiskostenvergoeding.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over vraagstukken die gevolgen hebben voor uw mkb-onderneming? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 . 

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?