Strategische of financiële koper voor uw onderneming?

Article

Strategische of financiële koper voor uw onderneming?

Bedrijf in de verkoop – maar wie is de beste koper?

Veel ondernemers weten dat het verstandig is om op tijd na te denken over bedrijfsopvolging of verkoop van de onderneming. Het moment om hiermee te beginnen wordt door drukte van alle dag vaak vooruit geschoven. Hoe komt u er alvast achter wie de beste koper zou zijn voor uw bedrijf?

Bedrijfsopvolging en verkoop

In het eerder gepubliceerde artikel “Is uw onderneming klaar voor verkoop of bedrijfsopvolging?” is een uiteenzetting gegeven hoe u tussentijds waarde kunt realiseren waarbij drie stappen werden onderscheiden: waarde-analyse, waardebehoud en waarde creëren.

Naast waardecreatie is het belangrijk om potentiële kopers te identificeren en in kaart te brengen, het zogenoemde koperslandschap. Hierbij maken we onderscheid tussen:

  • Strategische kopers; en
  • financiële kopers.

Strategische kopers

Een strategische koper is veelal een ander bedrijf dat uw bedrijf koopt. Om uiteenlopende redenen kan een strategische koper interesse hebben om uw bedrijf te kopen: nieuwe binnenlandse of buitenlandse markten betreden, verbreding cliëntenportefeuille, goed opgeleid personeel, veiligstellen toeleveringsketen (achterwaartse integratie) of afnamekanalen (voorwaartse integratie).

Een verkoop aan een strategische koper betekent veelal dat u 100% van uw bedrijf verkoopt en voor een korte periode betrokken blijft bij uw onderneming. De strategische koper kan op deze manier snel uw bedrijf integreren in de bestaande organisatie.

Financiële kopers

Een financiële koper (Private Equity) investeert met geld van derden o.a. grote particuliere beleggers, beleggingsfondsen of eigen geld in bedrijven met het doel daarmee een gewenst rendement te behalen.

Private Equity is op zoek naar bedrijven die aan een aantal eisen voldoen, namelijk:

  • een positieve cashflow van een bepaalde omvang realiseren,
  • groeipotentieel hebben,
  • een goed management hebben met managers die graag bij de onderneming betrokken willen blijven, en
  • een reële kans hebben om op termijn verkocht te worden (Exit).

Private Equity creëert waarde door onder andere de beoogde groei te financieren of bedrijven samen te voegen (Buy & Build strategie). Het doel is uiteindelijk om het bedrijf na een periode van circa 5 jaar te verkopen aan een strategische koper of andere financiële koper om zo hun gewenste rendement te kunnen realiseren. Als minderheidsaandeelhouder lift u bij de een Exit mee op de gerealiseerde waardecreatie.

Marktontwikkelingen

In het kader van een mogelijke (toekomstige) verkoop is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van de marktontwikkelingen waarin uw bedrijf actief is. Worden bijvoorbeeld collega ondernemingen overgenomen door grote binnenlandse of buitenlandse strategische kopers of door financiële kopers?

Wie is de beste koper?

Wie is de beste koper, een strategische of financiële partij? De keuze is sterk afhankelijk van uw persoonlijke agenda. Wilt u bijvoorbeeld volledig afscheid nemen van uw bedrijf, of ontbreekt goede opvolging? Of ziet u juist kansen om samen met een sterke financiële partij de verwachte groei versneld te kunnen realiseren, terwijl u gelijktijdig door de gedeeltelijke verkoop een stuk waarde verzilvert?

Meer weten?

Wilt u meer weten over het verkopen van uw onderneming? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze fusie- en overnameadviseurs. Hierin is ruimte om uw persoonlijke agenda en de marktontwikkelingen te bespreken en eventueel gezamenlijk een verkoopplan op te stellen.

Did you find this useful?