innovatie in het mkb dankzij subsidies

Article

Subsidies voor het stimuleren van innovatie bij het MKB

Welke subsidies helpen bij het ontwikkelen van innovaties?

Voor u als MKB-ondernemer is het belangrijk om te weten wanneer welke subsidies voor uw onderneming relevant zijn. Subsidies kunnen immers in allerlei situaties uitkomst bieden. In deze compacte serie geven wij een overzicht van relevante subsidies voor MKB-ondernemers. Dit deel richt zich specifiek op subsidies die innovaties stimuleren.

Michelle van Wijk - 22 juli 2019

De wereld van subsidies voor het MKB

Als MKB-ondernemer wilt u graag weten wanneer welke subsidies voor uw onderneming relevant zijn, want subsidies kunnen:

 • het investerings- en/of projectrisico verlagen;
 • uw liquiditeitspositie versterken;
 • de financiering van uw onderneming verbeteren (minder vreemd vermogen nodig);
 • van doorslaggevende betekenis zijn bij beslissingen over het laten doorgaan van projecten.

Subsidies stimuleren innovatie bij het MKB

De ontwikkeling van innovatieve producten en diensten wordt zowel vanuit Nederland als vanuit Europa sterk gestimuleerd en is één van de speerpunten van zowel het nationale als het Europese programma. Ondanks deze stimulering blijft het voor veel ondernemingen lastig om de innovatie ook daadwerkelijk succesvol door te ontwikkelen en te commercialiseren. Dit heeft met name te maken met het gebrek aan de financiële middelen die benodigd zijn om dit proces van doorontwikkeling en commercialisering te kunnen bekostigen. Deze kostbare innovatiefase wordt ook wel aangemerkt als de Valley of Death.

Ontwikkelingsfases bij innovatie

De ontwikkeling van een innovatie bestaat uit meerdere ontwikkelingsfases:

 1. het idee,
 2. gevolgd door de proof of concept,
 3. ontwikkeling van het prototype,
 4. demonstratie (validatie),
 5. regulatoir akkoord,
 6. marktintroductie, en
 7. succesvolle exploitatie.

Voor elk van deze ontwikkelingsstappen zijn financiële middelen nodig om deze stappen succesvol te kunnen doorlopen. De ontwikkelingsstappen waarbij geld schaars is terwijl de kosten significant hoog oplopen worden ook wel de Valley of Death genoemd. Het is in deze fase dan ook cruciaal voor ondernemers om financiële middelen te verkrijgen, via bijvoorbeeld angel investors, venture capitalists, leningen en/of cash grants (subsidies).

doorontwikkeling innovatie robot

Subsidies als innovatiestimulans

Subsidies in de vorm van cash grants worden nog altijd gezien als de meest aantrekkelijke vorm van financiering voor het MKB. Dit komt mede doordat deze financiële stimuleringsmaatregelen veelal geen voorwaarden stellen aan het terugbetalen van de subsidie (betalingen kunnen echter worden stopgezet wanneer niet aan de verwachtingen zoals beschreven in het plan wordt voldaan) en tevens (veelal) geen aanspraak maakt op ontwikkelde IP (Intellectual Property). Het grote aantal beschikbare subsidies, op zowel nationaal als Europees niveau, maakt het echter lastig om te bepalen welke subsidies mogelijk interessant kunnen zijn voor uw onderneming.

Zowel op nationaal als Europees niveau zijn er vele verschillende subsidies beschikbaar die de (door)ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten stimuleren. Deze subsidies zijn veelal gericht op het MKB, omdat MKB’ers zeer belangrijk worden gevonden voor het behouden en verbeteren van de Europese innovatiepositie. Om inzichtelijk te maken welke type subsidies relevant kunnen zijn op welk tijdstip, zijn in onderstaand overzicht de verschillende ontwikkelingsfases opgenomen en is daarbij opgenomen welke subsidies op welke ontwikkelingsfases aansluiten (waarbij de meest relevante subsidies met het grootste budget zijn opgenomen).

Ontwikkelingsfases en subsidies

Vele soorten en maten

Voor veel subsidies dient u een samenwerking aan te gaan met een of meerdere (internationale) partijen om zo meer impact te genereren, bijvoorbeeld H2020 en Eurostars. Maar er zijn ook subsidies die u individueel kunt aanvragen, zoals H2020 SME instrument en DHI.

Daarnaast zijn veel subsidies gericht op de ontwikkeling van innovaties voor een specifieke sector, zoals bijvoorbeeld LIFE, EFRO en H2020 societal challenges. Aan de andere kant zijn er ook subsidies die geen onderscheid maken in sectoren, waaronder Eurostars en INTERREG. Elke subsidie kent dan ook zijn eigen voorwaarden:

Regeling Wat houdt het in?
H2020 Societal Challenges Vanuit het Europese Horizon 2020 programma zijn er diverse specifieke calls beschikbaar met budgetten die variëren van €5 tot ongeveer €15 miljoen, waarbij voor alle Societal Challenge calls samenwerkingen aangegaan dienen te worden met meerdere Europese partijen. Nieuwe calls voor het nieuwe werkprogramma worden later dit jaar gepubliceerd. 
LIFE LIFE is specifiek gericht op projecten met betrekking tot klimaat en milieu en is zowel individueel of in samenwerkingsverband aan te vragen. Er is geen maximum budget per partner, maar gemiddeld ligt dit rond €4 miljoen per project.
WBSO/RDA – EIA/MIA Fiscale regelingen die zich richten op respectievelijk Research & Development, Energie investeringen en Milieu investeringen en die kunnen resulteren in significant voordeel voor uw onderneming.
Vroegefase-financiering (VFF) Een lening die individueel aangevraagd kan worden voor elke type innovatie met een project budget van maximaal €350.000.
MIT Kan zowel individueel als in samenwerkingsverband aangevraagd worden en heeft maximale project budgetten oplopend tot €200.000.
H2020 SME instrument Een individuele subsidie waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende typen innovaties. Het maximale budget per project is €50.000 voor een haalbaarheidsstudie en €2.5 miljoen voor projecten gericht op “concept tot markt”(de subsidies voor haalbaarheidsstudies verdwijnen na september 2019).
EFRO Elke regio kent zijn eigen prioriteiten en dus eigen doelen (bijvoorbeeld koolstofarme economie en innovatie in het algemeen) en kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd.
INTERREG INTERREG is gericht op innovaties in een samenwerkingsverband tussen 6 tot 10 partners met een gemiddeld project budget van €6.8 miljoen. 
Innovatiekrediet Een lening die individueel aangevraagd kan worden met een maximaal project budget van €5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en €10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten. Recentelijk is nieuw budget voor beide typen project vrijgekomen.
Eurostars Eurostars is gericht op alle typen innovaties met een internationaal marktgerichte R&D. Voor Eurostars dient u een samenwerking aan te gaan met minimaal een partij uit een ander Eureka land. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is en is gemiddeld ongeveer €1 miljoen.
DHI Kan individueel worden aangevraagd wanneer men beoogt zich in een ander land te gaan vestigen. Voor verschillende typen projecten zijn verschillende budgetten beschikbaar met een maximum van €200.000.

 

Welke subsidie geschikt is voor úw mkb-onderneming hangt dus af van de situatie en waar u momenteel staat met uw innovatie. Zoals bovenstaand aangegeven zijn er voor elke situatie andere subsidies van toepassing en loont het de moeite om deze mogelijkheden te verkennen.

Subsidieaanvragen zijn echter vaak complex en vergen de nodige inspanning om te resulteren in een succesvolle aanvraag. In dit overzicht geven wij u tips om de slagingskans van uw subsidieaanvraag zo groot mogelijk te maken.

Meer weten over subsidies voor het mkb?

Wilt u meer weten over subsidies voor het MKB? Neem dan contact op met Michelle van Wijk via +31 (0)88 288 3122

Bent u meer in algemene zin bezig met structuur en processen van uw onderneming? Neem contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?