Tarieven en percentages | MKB

Article

Tarieven en percentages 2019

De belastingtarieven en heffingspercentages voor 2019

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2018 ingestemd met het Belastingplan 2019. In dit artikel vindt u de belastingtarieven en heffingspercentages voor 2019.

22 januari 2018

Belastingtarieven en percentages 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met alle onderdelen van het pakket Belastingplan 2019. Hieronder vindt u een overzicht van de in 2019 geldende tarieven en percentages.

Door enkele beleidsbesluiten inzake inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bevat het overzicht voor 2019 meer wijzigingen dan in 2018 het geval was. Vanaf 2020 komen daar meer wijzigingen bij, onder meer door de maximering van een aantal aftrekposten.

Tarieven inkomstenbelasting

Box 1: inkomen uit werk en woning

De tarieven voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden in 2018 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan  belasting-tarief  tarief premie volksver-zekeringen  totaal
€ 20.384 9,00 % 27,65 % 36,65 %
€ 20.384 € 34.300 10,45 % 27,65 % 38,10 %
€ 34.300 € 68.507 38,10 % 38,10 %
€ 68.507 51,75 % 51,75 %

 

De tarieven voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren, maar inmiddels wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden in 2019 als volgt:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan
belasting-tarief
tarief premie volksver-zekeringen
totaal
-
€ 20.384 9,00 % 9,75 % 18,75 %
€ 20.384 € 34.300 10,45 % 9,75 % 20,20 %
€ 34.300 € 68.507 38,10 % -
38,10 %
€ 68.507 -
51,75 % -
51,75 %

 

Voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren gelden dezelfde tarieven als in de hierboven opgenomen tabel. Wel is de schijfgrens tussen de tweede en derde schijf anders:

bij een box 1-inkomen van meer dan maar niet meer dan
belasting-tarief
tarief premie volksver-zekeringen
totaal
-
€ 20.384 9,00 % 9,75 % 18,75 %
€ 20.384 € 34.817 10,45 % 9,75 % 20,20 %
€ 34.817 € 68.507 38,10 % -
38,10 %
€ 68.507 -
51,75 % -
51,75 %

 

Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang

Het tarief in box 2 bedraagt in 2019 net als in 2018 25%. Vanaf 2020 gaat dit tarief stijgen, naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

 

Box 3: inkomen uit sparen en beleggen

Het forfaitaire rendement over het spaargedeelte van het box 3-vermogen wordt sinds 2018 berekend op basis van actuelere cijfers. Hierbij wordt voor de verschillende vermogensklassen uitgegaan van onderstaande forfaitaire rendementen:

grondslag box 3  forfaitair rendement 2018 
€ 0 – € 71.650 1,94 %
€ 71.650 – € 989.736 4,45 %
> € 989.736 5,60 %

Het tarief in box 3 bedraagt in 2019 nog steeds 30%. Het heffingsvrije vermogen is echter verhoogd tot € 30.360 per belastingplichtige (in 2018 was dit € 30.000).

Tarieven vennootschapsbelasting

Vanaf 2019 worden de tarieven vennootschapsbelasting stapsgewijs verlaagd. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 bedraagt in 2019 het tarief 19%; voor het meerdere geldt nog het reguliere tarief van 25%.

In 2020 zakken beide tarieven naar respectievelijk 16,5% en 22,55%. In 2021 zullen de tarieven op respectievelijk 15% en 20,5% uitkomen.

Premiepercentages sociale verzekeringen

Voor de heffing van premies werknemersverzekeringen wordt in 2019 een maximumpremieloon van € 55.927 (2018: € 54.614) in aanmerking genomen.

De premiepercentages voor de sociale verzekeringen luiden in 2019 als volgt:

Omschrijving 2019 was in 2018 
AOW-premie  17,90 % 17,90 %
ANW-premie  0,10 % 0,10 %
WLZ-premie  9,65 % 9,65 %
AOF-basispremie werkgever  6,46 % 6,27 %
WW-marginale AWF-premie werkgever  3,60 % 2,85 %
WKO premie werkgever  0,50 %  0,50 %
Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog)  6,95 % 6,90 %
Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag)  5,70 % 5,65%

 

Did you find this useful?