Uitbreiding steunmaatregelen voor mkb-ondernemers

Article

Uitbreiding steunmaatregelen voor mkb-ondernemers

7,6 miljard euro voor uitbreiding noodpakket

Het steunpakket voor de MKB-sector is voor de derde keer verruimd, waaronder de NOW-regeling, de Tozo en de TVL. Het pakket maatregelen is bedoeld om een extra steunimpuls te geven aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

22 januari 2021

NOW-regeling voor het eerste kwartaal van 2021

De NOW-subsidie wordt verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonsom, waarbij de loonsomvrijstelling 10 procent blijft. Voor de maanden januari, februari en maart kan van 15 februari tot en met 14 maart 2021 de NOW 3.2 worden aangevraagd.

 • Net als eerder zal dus een omzetverlies van 20% voldoende zijn om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen. Uitgangspunt bij de toepassing van de NOW is het omzetbegrip volgens het jaarrekeningenrecht.
 • Het vergoedingspercentage wordt verhoogd tot 85%.
 • U mag als werkgever de loonsom in uw onderneming met maximaal 10% verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uiteindelijke vaststelling van de NOW-subsidie.
 • Tot en met 31 juni 2021 bedraagt het dagloon dat in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van de NOW-regeling twee keer het dagloon (met een maximum van € 9.538 per maand).
 • De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten blijft 40%.

NOW subsidieblok

NOW 2

NOW 3 - Subsidieblok 1

NOW 3 -Subsidieblok 2

Subsidieperiode

1 juni t/m 30 september 2020

1 oktober t/m 31 december 2020

1 januari t/m 31 maart 2021

Maximale vergoeding (bij 100% omzetverlies)

90% van de loonkosten

80% van de loonkosten

85% van de loonkosten

Vereist omzetverlies

Minimaal 20%

Minimaal 20%

Minimaal 20%

Vrijstellingspercentage voor de loonsom

-

10%

10%

Forfaitaire opslag

40%

40%

40%

Maximale vergoeding loon

2x dagloon

2x dagloon

2x dagloon

Tegemoetkoming Vaste Lasten voor mkb (TVL)

Van het herstelpakket van 7,6 miljard euro, gaat 3,8 miljard euro naar de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL wordt zodanig uitgebreid dat meer ondernemingen aanspraak kunnen maken. Kleine ondernemers kunnen een subsidiebedrag ontvangen van 1500 euro in plaats van 750 euro. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om meer kleine ondernemers toegang te geven tot de TVL.

 • De nieuwe subsidiepercentages worden voor de eerste twee kwartalen van 2021 verhoogd van 70% naar 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies.
 • De vereiste minimale omzetderving blijft in de periode t/m 31 juni 30%.
 • Het kabinet ziet af van de eis van maximaal 250 medewerkers.
 • Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd met maar liefst 240.000 euro, van 90.000 naar 330.000 voor het MKB en 400.000 voor niet-MKB.

TVL subsidieblok

TVL 1

TVL 2 - Subsidieblok 1

TVL 2 - Subsidieblok 2

Subsidieperiode

1 juni t/m 30 september 2020

1 oktober t/m 31 december 2020

1 januari t/m 31 maart 2021

Afbakening sectoren

Ja

Nee

Nee

Vereist omzetverlies

Minimaal 30%

Minimaal 30%

Minimaal 30%

Subsidiepercentage

50%

50-70%

85%

Maximum bedrag

€ 50.000

€ 90.000

€ 330.000 voor mkb/€ 400.000 voor niet-mkb

Minimum vaste lasten

€ 4.000

€ 3.000

€ 1.500

Inkomensondersteuning via Tozo

Per 1 april is de Inkomensondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) voor de vierde keer verlengd. Bij de Tozo kunnen ondernemers een aanvraag doen met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand. Ook bij de vierde verlenging blijft de aanvraag met terugwerkende kracht in stand. Wanneer de Tozo per 1 februari wordt aangevraagd, gaat deze derhalve in per 1 januari, enzovoorts.

Vanuit de Tozo 4 kan geen aanvraag meer gedaan worden voor Tozo 3 (januari – maart). Op 1 mei kan de ondernemer derhalve de Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het kabinet ziet bij deze vierde verlenging af van de vermogenstoets.

Uitstel van belasting en aanhouden saneringen

Ondernemers kunnen tot 1 juli 2021 uitstel van belasting of verlenging van het uitstel aanvragen. Indien uitstel reeds is aangevraagd, wordt dat nu automatisch verlengd tot 1 juli. De datum vanaf wanneer in beginsel moet worden terugbetaald wordt 1 oktober 2021. De periode voor terugbetaling is 36 maanden.

Daarnaast gaat de Belastingdienst kijken naar gericht kwijtschelden van (belasting)schulden voor als de terugbetalingsregeling onvoldoende is. Het doel is die in het tweede kwartaal rond te hebben. Al ingediende saneringsverzoeken worden aangehouden indien de ondernemer daarom vraagt.

Overige maatregelen

 • Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari en 1 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De referentieperiode wordt het derde kwartaal van 2020. Het kabinet is voornemens hiervoor een loket te openen in mei. Starters tussen 1 januari en 15 maart komen ook voor de TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021, voor het tweede kwartaal van 2021 kan gebruik gemaakt worden van een aparte startersregeling. Starters kunnen ook gebruikmaken van de corona-overbruggingskredieten tot maximaal €35.000.
 • De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verhoogd en verlengd. De subsidie wordt 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal €200.000.
 • Er komt een garantiefonds voor evenementen, waarvan de precieze invulling nog uitgewerkt moet worden.
 • Het kabinet houdt rekening met het feit dat meer thuisgewerkt zal worden, daarom wordt de vormgeving van belastingmaatregelen onderzocht waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Ook wordt er gekeken naar de reiskostenvergoedingen. Werkgevers kunnen tot 1 april 2021 vaste reiskostenvergoedingen onbelast vergoeden. 
 • Ondernemers kunnen in 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen indien zij te maken hebben met omzetdaling.
 • De vrije ruimte voor de werkkostenregeling wordt ook in 2021 voor de eerste € 400.000 loonsom per werkgever verhoogd van 1,7% naar 3%.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over vraagstukken die gevolgen hebben voor uw mkb-onderneming? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 . 

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?