Vastgoed betaald uit de bv

Article

Vastgoed betaald uit de bv

Geld uit de bv als investering in vastgoed

Schulden van ondernemers aan de bv moeten per 2022 zijn beperkt tot €500.000. Deze beperking is dan wel versoepeld als het gaat om de financiering van uw eigen woning, datzelfde geldt niet voor andere investeringen die u mogelijk hebt gedaan met geld afkomstig uit uw bv.

8 januari 2018

Geld uit bv in vastgoed

De beperking van schulden aan de bv kan nog behoorlijk wat impact krijgen. Vooral als u uw geld heel verstandig in meerdere investeringen hebt gestoken. De makke met investeringen in vastgoed is natuurlijk dat u het geld er niet zomaar even weer uithaalt – uitzonderingen daargelaten. Maar er zijn ook andere investeringen waar uw geld mogelijk nog lang in ‘vast’ kan zitten.

  • Op een hypotheek voor een tweede woning hebt u geen recht op renteaftrek. Dat kan reden zijn geweest om geld uit uw onderneming te gebruiken.
  • Beleggingsvastgoed is voor ondernemers die niet direct geld nodig hebben meer dan eens een aantrekkelijk alternatief voor ‘gewoon’ beleggen of sparen. Het een kunt u te risicovol hebben gevonden en het ander niet rendabel.
  • Mogelijk hebt u nog andere investeringen gedaan met geld uit uw onderneming.

Van veilige naar onveilige investering?

Tot op zekere hoogte voelen dit soort investeringen ‘veilig’, simpelweg omdat u het vastgoed aankoopt en het dus van u is. U bent uw geld dus niet kwijt. Het geïnvesteerde geldbedrag is echter ook niet meer onder alle omstandigheden direct beschikbaar. Verkopen op een ongunstig moment, omdat u geld nodig hebt, zou u immers geld kosten of betekenen dat u afscheid van uw vakantiewoning moet nemen.

De beperking van schulden aan de bv kan tot de ongewenste situatie leiden dat u zich gedwongen ziet uw vastgoed geheel of gedeeltelijk te verkopen op een moment dat verkoop ongunstig is door bijvoorbeeld een minder florissante economie, of doordat u belastingheffing in box 2 riskeert omdat u in 2022 nog altijd een te hoge schuld aan de bv hebt.

Wat kunt u doen?

Niets doen tot het jaar 2022 (veel) dichterbij is, zou onverstandig zijn. Beter kunt u een eerlijke inventarisatie doen van alle investeringen die u hebt gedaan met geld uit uw onderneming. Vervolgens weegt u voor uzelf af van welke investeringen u relatief gemakkelijk afstand kunt doen. Ook bekijkt u welke investeringen u potentieel veel geld gaan kosten als het tegenzit met de verkoop.

Risico's inschatten

Hebt u een tweede woning in het buitenland, dan wilt u die misschien (nog) niet kwijt. Zet wel voor uzelf op een rij hoeveel geld er niet beschikbaar zou zijn voor uw onderneming in geval van nood, als mocht blijken dat de economische situatie in het betreffende land verslechterd is wanneer u besluit tot verkoop.

Hetzelfde geldt voor beleggingsvastgoed. Vastgoed wordt nog wel eens gezien als ‘veilige’ investering, maar dat geldt niet in de situatie dat er door economische tegenslag opeens veel vastgoed tegelijk op de markt komt. De kwestie is dan of u voldoende reserves beschikbaar hebt om zo’n periode uit te zitten.

Bij dit alles is natuurlijk niet alleen de vraag relevant of u tegen belastingheffing in box 2 gaat aanlopen. Ook op de vraag of uw onderneming het overleeft als u op een cruciaal moment een bedrag niet kunt terughalen uit uw investering hebt u een duidelijk antwoord nodig. Alleen daarom al is het zaak eerlijk te zijn tegenover uzelf over de (potentiële) voor- en nadelen van uw gedane investeringen.

Meer weten over fiscale onderwerpen voor het mkb?

Wilt u meer weten over belastingmaatregelen die impact (kunnen) hebben op uw mkb-onderneming, zoals de beperking schulden aan de bv? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?

Related topics