MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Article

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Nieuwe verzuimverzekering moet kosten en geregel besparen

Per 1 januari 2020 bieden meerdere verzekeraars de zogenoemde “mkb-verzuim-ontzorg-verzekering” aan. Hiermee geven werkgeversorganisaties en verzekeraars invulling aan de afspraken met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de kosten en zorgen van mkb-ondernemers bij langdurig verzuim te beperken. De nieuwe verzekering vormt een aanvulling op bestaande verzuimverzekeringen.

21 januari 2020

Langdurig verzuim in het mkb

Werkgevers zijn verplicht om zieke werknemers twee jaar lang loon door te betalen en hen zo goed mogelijk te re-integreren. Vooral voor kleine werkgevers vormt de begeleiding van langdurig zieke werknemers een flinke belasting. In een flink deel van mkb-bedrijven is weinig ervaring met langdurig zieke werknemers. Daarnaast kan langdurige ziekte onvoorziene extra kosten voor de werkgever tot gevolg hebben. Als gevolg van dit alles zien mkb-ondernemers in een aantal gevallen af van het in dienst nemen van (meer) werknemers.

Afspraken mkb-verzuim-ontzorg-verzekering

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft eind 2018 algemene afspraken met werkgeversorganisaties en verzekeraars gemaakt over een verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering ondersteunt werkgevers bij hun re-integratieverplichting tegenover een zieke werknemer. De afspraken zien op de minimale eisen waaraan een verzekering moet voldoen om ‘mkb-verzuim-ontzorgverzekering’ te mogen heten.
Ook indien u een verzuimverzekering heeft blijft u als werkgever formeel verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

Enkele belangrijke punten van de mkb-verzuim-ontzorg-verzekering:

  • De loondoorbetaling bij ziekte is (deels) verzekerd. 
  • Als u de door de bedrijfsarts en door de verzekeraar gegeven adviezen opvolgt, vergoedt die laatste een eventuele loonsanctie.
  • Het pakket omvat re-integratiedienstverlening gericht op werkhervatting binnen het eigen bedrijf en daarbuiten. Re-integratieactiviteiten die die met instemming van de verzekeraar worden ingezet, worden door de verzekeraar vergoed.
  • Als langdurig verzuim dreigt wordt een door de verzekeraar geaccepteerde casemanager toegewezen voor het uitvoeren van regie over de re-integratie. De taken en verantwoordelijkheden die casemanagers binnen deze verzekering krijgen worden vastgelegd in een werkwijzer.
  • Uw verzekeraar kan u adviseren over het omgaan met verzuim, van het voorkomen van arbeidsongeschiktheid tot aan werkhervatting door de werknemer.
  • De mkb-verzuim-ontzorg-verzekering werkt met gecertificeerde professionals. Mocht u als werkgever liever (blijven) werken met zelf geselecteerde professionals, dan ziet de verzekeraar erop toe dat zij aan vergelijkbare kwaliteitseisen voldoen. De verzekeraar kan u verzoeken om de eigen voorkeursleveranciers in te zetten.
  • Neemt u geen arbodienstverlening af als onderdeel van het pakket, dan ziet de verzekeraar erop toe dat deze dienstverlening - bij het aflopen van uw bestaande contract - wordt uitgevoerd door een gecertificeerd arbodienstverlener.
  • De berekening van de premie wordt slechts gedeeltelijk gebaseerd op het verzuim in uw eigen organisatie zodat u niet met onverwacht hoge stijgingen van de premie te maken krijgt.

Hoeveel kost de verzekering?

De mkb-verzuim-ontzorg-verzekering kan vanaf 1 januari 2020 afgesloten worden. De kosten die verbonden zijn aan de verzekering lopen uiteen omdat deze afhankelijk zijn van onder andere de sector waarin uw bedrijf actief is, het aantal werknemers, de leeftijd van uw werknemers. Meer over de verzekering leest u hier.

Meer weten over onze mkb-dienstverlening?

Wilt u meer weten over fiscale onderwerpen voor mkb-ondernemers? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 288 0199 . Meer weten over financieel-administratieve processen in uw onderneming? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 288 0780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?