Werken voor maatschap ziekenhuis maakt nog geen ondernemer

Article

Vier vragen voor ondernemers die aan Pre-Exit denken

Pre-Exit is een hele onderneming - goede voorbereiding loont

Een Pre-Exit biedt ondernemers de kans om een deel van het geld uit hun bedrijf te halen zonder dat ze direct afstand doen van de onderneming. Feitelijk wordt het bedrijf in twee fasen verkocht. Hoe kan een ondernemer zich hierop voorbereiden?

Roland Hoekstra - 25 juli 2019

Wat houdt een Pre-Exit in?

Bij een Pre-Exit verkoopt de ondernemer 100% van de aandelen van zijn/haar bedrijf aan een nieuw op te richten vennootschap (deze noemen we NEWCO). NEWCO wordt opgericht door een investeringsfonds en de verkopende partij.

Dit verloopt als volgt:

  1. De ondernemer verwerft in de NEWCO een minder- of meerderheidsbelang.
  2. NEWCO koopt vervolgens 100% van de aandelen van het bedrijf tegen een overeengekomen koopsom en financiert de koopsom deels met een bancaire financiering.
  3. De ondernemer herinvesteert een deel van de koopsom uit verkoop van 100% van de aandelen aan NEWCO als minder- of meerderheidsaandeelhouder weer in NEWCO.

Voordelen van de Pre-Exit

Op deze manier behoudt de ondernemer (mede-)zeggenschap in zijn of haar bedrijf, via NEWCO. Daarnaast houdt de ondernemer een bedrag over dat hij of zij privé kan aanwenden. En dan volgt nog “het kersje op de taart”: na 3 tot 7 jaar wordt het bedrijf door de ondernemer en het investeringsfonds verkocht en ontvangt de ondernemer voor het aandelenbelang een deel van de verkoopopbrengst. 

Op de tekentafel een prachtig verhaal en een Pre-Exit biedt een mooie kans om nu een deel van de waarde in het bedrijf te verzilveren en tegelijkertijd door te blijven ondernemen en groei ambities in de toekomst te realiseren. Feitelijk wordt het bedrijf in twee fasen verkocht.

Vier vragen voor ondernemers

Waar moet een ondernemer over nadenken die een Pre-Exit overweegt? Belangrijke vragen zijn onder andere:

  1. Hoe wordt de waarde van mijn bedrijf bepaald? Er bestaan hier verschillende methoden voor, maar welke levert het meest betrouwbare resultaat op en hoeveel tijd/geld is hiermee gemoeid?
  2. Hoe vind ik het juiste investeringsfonds en wat wordt haar rol?
  3. Hoe ga ik samen met het investeringsfonds waarde creëren?
  4. Hoe en wanneer gaat mijn uiteindelijke exit plaatsvinden?

Allemaal moeilijke vragen waar je als ondernemer niet dagelijks mee bezig bent. Toch zijn juist de antwoorden op deze vragen onderdeel van een goede voorbereiding op een Pre-Exit. Alleen wie zich grondig voorbereidt kan valkuilen vermijden en komen tot een goed resultaat.

Een Pre-Exit vraagt om professionele begeleiding. De adviseurs van Deloitte Mergers & Acquisitions beschikken over uitgebreide expertise op het gebied van verkoop- en koopbegeleiding.

Meer weten over de Pre-Exit?

Wilt u meer weten over fusies, overnames, of specifiek de Pre-Exit? Neem dan contact op met Roland Hoekstra via +31 (0)88 2883414 .

Did you find this useful?