Vrije ruimte werkkostenregeling wordt vanaf 2020 ruimer voor mkb

Article

Vrije ruimte werkkostenregeling wordt ruimer voor mkb

Vanaf 2020 wordt vrije ruimte werkkostenregeling aangepast

Onder de werkkostenregeling (WKR) mogen werkgevers op het moment tot 1,2% van het totale fiscale loon onbelast vergoeden of verstrekken aan hun werknemers. De ministerraad heeft besloten tot verruiming van deze ‘vrije ruimte’ vanaf 1 januari 2020. De aanpassing valt vooral gunstig uit voor mkb-ondernemers.

5 februari 2018

Werkkostenregeling (WKR)

Werkgevers mogen onder de werkkostenregeling tot 1,2% van het totale fiscale loon - de loonsom van alle werknemers samen - onbelast vergoeden of verstrekken aan hun werknemers in de vorm van bijvoorbeeld een kerstpakket of bedrijfsuitje. Naast deze ‘vrije ruimte’ zijn sommige vergoedingen, voor bijvoorbeeld een telefoon of een opleiding die een werknemer nodig heeft voor het werk, vrijgesteld van belasting.

Aanpassingen gunstig voor mkb

De ministerraad heeft op voordracht van de minister van Financiën besloten de werkkostenregeling aan te passen. Een belangrijke wijziging houdt in, dat vanaf 1 januari 2020 het percentage van 1,2% verhoogd wordt naar 1,7% over de eerste 400.000 Euro van het totale fiscale loon van een onderneming. Voor het bedrag boven 400.000 Euro blijft het percentage van 1,2% gelden.

Deze aanpassing valt vooral gunstig uit voor mkb-ondernemers. Bij een totale fiscale loonsom van 400.000 Euro kunt u als werkgever vanaf 1 januari 2020 in plaats van maximaal 4.800 Euro voortaan maximaal 6.800 Euro onbelast vergoeden of verstrekken aan uw werknemers.

Verder wordt de lijst met vrijstellingen aangevuld. Vanaf 1 januari 2020 valt de vergoeding die u aan een werknemer geeft voor een aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG) onder de vrijgestelde vergoedingen.

Meer weten over de werkkostenregeling?

Wilt u meer weten over belastingregelingen voor ondernemers, zoals de Werkkostenregeling? Neem dan contact op met Dick Catoen via +31 (0)88 2880199 .

Did you find this useful?