Wat doen bedrijven die exporteren anders?

Article

Wat doen bedrijven die exporteren anders?

Welke factoren bepalen of een onderneming gaat exporteren?

Ondernemingen die groeien, komen vanzelf op een punt waarop export in beeld komt. Of is dat niet zo vanzelfsprekend? Een recent onderzoek laat zien dat een hoge productiviteit alleen, nog niet vanzelfsprekend tot export leidt. Ook andere factoren spelen mee bij de keuze om al dan niet te gaan exporteren.

5 maart 2018

Welke bedrijven exporteren?

Uit eerder onderzoek blijkt dat bedrijven volgens bestaande modellen een bepaald niveau van productie moeten halen om de kosten op te brengen die zij maken als zij beginnen met het exporteren van hun goederen of diensten. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat:

  • sommige hoogproductieve bedrijven niet exporteren
  • sommige laagproductieve bedrijven toch in staat blijken om te exporteren.

Aangezien uit onderzoek blijkt dat exporterende bedrijven over het algemeen winstgevender zijn, hogere lonen betalen, en meer verkopen dat niet-exporterende bedrijven, is het voor beleidsmakers interessant om die laatste groep te stimuleren om wél te gaan exporteren.

Welke factoren spelen een rol?

Uit het onderzoek blijken volgens de auteurs een paar zaken:

  1. Productiviteit is een noodzakelijke voorwaarde om te gaan exporteren, maar hoge productiviteit alleen is niet voldoende. Bij de keuze om exporteren spelen ook andere factoren een rol. Voor productiebedrijven zijn dat omvang van het bedrijf, de status op het gebied van import en buitenlands eigenaarschap. Voor dienstverlenende bedrijven spelen dan ook nog zaken mee zoals vaardigheden van de medewerkers, kapitaalintensiteit en liquiditeit.
    Hoewel bestaande exporteurs een iets hogere productiviteit kennen dan niet-exporterende bedrijven, is dat verschil niet terug te vinden bij bedrijven die net beginnen met exporteren. Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat 'learning by doing' en de schaalvoordelen van exporteren een belangrijke oorzaak zijn van de hogere productiviteit van exporterende bedrijven.
  2. Bedrijfslocatie is cruciaal. Zelfs hoogproductieve bedrijven gaan minder snel exporteren als ze zich minder centraal in Nederland bevinden. Dit geldt vooral voor het noorden van het land. Twee zaken spelen een rol bij de afweging of men gaat exporteren: de afstand tot de grens en het aantal exporterende bedrijven in de regio. De aanwezigheid van een netwerk heeft invloed op zowel de kennis over exporteren als de opstartkosten.
  3. De onderzoekers stellen verder dat beleidsmakers op basis van het onderzoek individuele bedrijven kunnen benaderen die nog niet exporteren, maar daarvoor wél de benodigde kenmerken bezitten.

Tot slot stellen de auteurs dat bij het stimuleren van export door bedrijven van belang om oog te hebben voor de verschillen tussen dienstverlenende bedrijven en productiebedrijven – en voor de factoren die export door beide soorten bedrijven belemmeren.

Hoe gaat uw bedrijf om met strategische keuzes?

De beslissing om al dan niet te gaan exporteren – en zo ja, hoe en waar dan – is maar één van de vele strategische beslissingen die ondernemers nemen om hun bedrijf gezond te houden. Deloitte beschikt over een multidisciplinair team dat u kan ondersteunen bij die strategische keuzes.

Meer weten over strategisch ondernemen?

Wilt u meer weten over internationaal ondernemen en andere strategische keuzes? Neem dan contact op met Matthijs Govers via +31 (0)88 2880780 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Vond u dit nuttig?