Wat is de waarde van uw onderneming?

Article

Wat is uw onderneming waard en hoelang nog?

Waarde van een onderneming vormt geen vast gegeven

Het vaststellen van de waarde van uw onderneming is niet eenvoudig. De factoren die meespelen wisselen per bedrijf. Bovendien kan de markt waarbinnen u opereert sterk veranderen. Hoe zorgt u ervoor dat uw onderneming zich kan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en blijft u waarde creëren?

Roland Hoekstra - 23 januari 2018

De waarde van uw onderneming

Als ondernemer bent u elke dag bezig om waarde voor uw onderneming te creëren. Het vaststellen van de totale waarde van een onderneming is niet eenvoudig. Er bestaat namelijk geen standaard rekensom voor. Bepalend voor de waarde van een bedrijf zijn de toekomstige vrije geldstromen en de daarmee samenhangende ondernemingsrisico’s. Voor iedere onderneming zijn die weer anders en onder andere afhankelijk van de marktpotentie waarin deze opereert.

In meer traditionele markten spelen merknaam en reputatie, (potentiële) omvang van een markt en de positie van een onderneming daarin een belangrijke rol. Ook is het bewijs (track record) van financiële en niet-financiële prestaties een belangrijke indicator.

Nieuwe ontwikkelingen veranderen traditionele markt

Wat vandaag een traditionele markt lijkt kan binnen korte tijd compleet anders zijn. Gestuwd door nieuwe technologieën en start-ups die bestaande en nieuwe technologieën toepassen, worden de levenscycli van producten, diensten, verdienmodellen en zelfs complete organisaties steeds korter.

De factor track record speelt bij de waardering van een start-up veel minder, maar een onderbouwde inschatting van marktpotentie, schaalbaarheid en de verwachte kosten en marges die gepaard gaan met die opschaling des te meer. Daarnaast zal de start-up zich in korte tijd snel ontwikkelen en zal de waarde hierdoor zeer snel veranderen.

Strategische keuzes

Als antwoord op een steeds sneller veranderende omgeving dienen ondernemingen zich zo te organiseren dat zij zich continu weten aan te passen aan hun omgeving. Het blijven investeren en innoveren maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit.

  • Het kopen van een onderneming kan onderdeel zijn van de strategie van een bedrijf om zich aan te passen aan een veranderende omgeving en waarde te creëren met een nieuwe technologie en/of product in een bestaande of nieuwe markt.
  • Ook kan juist het verkopen van een onderneming een weloverwogen keuze zijn om de waarde daarvoor te realiseren. Daarnaast zijn tussenvormen in de vorm van een pre-exit denkbaar.

Meer weten over de waarde van uw onderneming?

Wilt u meer weten over de waarde van uw onderneming? Neem dan contact op met Roland Hoekstra via +31 (0)88 288 3414 .

Meer artikelen en informatie over onze dienstverlening voor mkb-ondernemers vindt u op onze MKB Accountancy & Advies pagina.

Did you find this useful?